Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Család

Gyermekeink szerint milyen a jó anya?

jonathan borba RWgE9 lKj Y unsplash Medium
Fotó: unsplash.com

Melyik anyuka nem kérdezte még meg magától, hogy vajon jó anyja-e gyermekeinek? Az Aleteiea összegyűjtötte azoknak a válaszait, akik erről teljes őszinteséggel és természetességgel beszélnek: a gyermekekét. A válaszok tele vannak tisztánlátással, humorral és szeretettel.

„Nincs semmiféle recept arra, hogy valaki tökéletes anya legyen, de ezer és egy módja van annak, hogy jó anya lehessen” – mondta Jill Churchill sikeres amerikai regényíró. Melyik anya nem kérdezte még magát, hogy jól csinálja-e, gyermekeinek jó anyja-e? Az anyai szerep, ugyanúgy az apáé, szédületesen nehéz feladatnak tűnik az anyaság elején. „Sikerülni fog?” „Jó mama leszek majd?” Kérdések, amiket számos asszony tesz fel, gyakran még gyermekük születése előtt. A vágy, hogy az anyai szerepet a legjobban teljesítsük, úgy tűnik természetes, sőt ösztönös. Mit értsünk azon a kifejezésen, hogy jó anya? Hogy ezt megtudjuk, az Aleteia azoktól gyűjtött válaszokat, akik erről teljes természetességgel beszélnek: maguktól a gyermekektől. A válaszok tele vannak tisztánlátással, humorral és szeretettel.

A jó mama jellegzetessége a kedvesség

„A gyermek anyját mosolyáról ismeri fel”

Vergilius

A gyermekek válaszaiban a kedvesség nyerte el az első helyezést. A 9 éves Melchior elmagyarázza, hogy egy jó anya „az, aki kedves, aki játszik velünk, meghallgat minket, babusgat minket és nem szid sokat!” Sixtine, aki 8 éves, rádupláz: „olyan „mama” a jó, aki mindig mosolyog, aki nem haragszik meg és aki mindig elégedett gyermekeivel”. A vele egykorú Tiphanie összefoglalja: „az, aki gyermekeit szeretettel és kedvességgel neveli”. A 4 éves Vienney megható egyszerűségű meghatározást ad: „amikor ránk mosolyog”. Victoire öt szóban foglalja össze „a jó anya szereti gyermekeit”.

Egy jó mama szolgálatra kész

„A szeretet elsősorban saját magunk odaajándékozása”

Jean Anouilh

Balthazar, a 4 éves kisfiú hálával sorolja mindazokat a szolgálatokat, amit anyjától kap: „A jó mama, az olyan nagyon kedves mama, aki rengeteg dolgot tesz meg a gyerekeiért, aki rendbe teszi a játékszobát. Elkészíti az ételeket, mint te, anyu, és elénk teszi”. Théodore nagyra értékeli a tiszta ruhát: „olyan anya, aki folyton járatja a mosógépet”, hasonlóképpen gondolkodik a 8 éves Thalie: „aki tiszta ruhákat ad” és a 10 éves Gemma: „aki elrakja a szanaszét heverő ruhákat”. A szeretetnek ezt a nyelvét, ami a szolgálaton alapul, Chapman nagyon pontosan írja le „A szeretet öt nyelve” című írásában. Ez a nyelv a gyermekeket nem hagyja közömbösen, holott azt hihetnénk. Elgondolkodhatunk rajta a következő mosások alkalmával!

Egy mama, aki mérték nélkül ad

„A szeretet nem méricskél – magát adja.”

Teréz Anya

„Meglepetéseket készít nekünk”, „plüssállatokat kapunk és mindig ad ajándékokat”, „úgy bánik velünk, hogy jól elkényeztessen”… A gyermekeknek nagyon jól esik az ajándék, ami konkrét materiális jele számukra a szülők irántuk való szeretetének. Hozzá kell tenni, hogy ahogy nőnek, egyre inkább felismerik, hogy nem az ajándék értéke számít. A 11 éves Thais is ezt hangsúlyozza: „egy kevés pénzzel rendelkező mama is nagyon jó anya lehet, másképpen is tud adni, nem csak pénzzel!” Ambroise helyesli: „Igen, adhat puszit és ölelgethet minket!”

A jó anya tanít és nevel

„Az édesanyák karjaiban nevelődik az emberiség, és nemzedéktől nemzedékre itt érik őt a legértékesebb hatások.”

Edmond de Pressensé, A keresztény család, 1856

A nevelés sem marad ki a jó mama portréjának megrajzolásából. Ségolene kislánya, Maylis úgy véli, hogy egy jó mama „úgy oktatja gyermekét, mint például te, amikor a múltkor „nemet” mondtál nekem a müzlire”. Caroline gyermekei kifejtik: „egy jó mama időnként leszid minket és meg is büntet, igazat mond és biztonságot teremt a gyerekeinek.” A 6 éves Pia így összegezi a jó anya hivatását: „Gyermekeit okossá és engedelmessé neveli”.

Egy anya, aki mindig jelen van

„Mamánk jelenléte azt az érzést adja nekünk, hogy halhatatlanok vagyunk”

Jean Gastardi

Az együtt töltött idő nagyon lényeges, ahogyan ezt a 3 éves Eloi magyarázza: „Együtt főzünk, vagy a 7 éves Lea: „Együtt végezzük a ház körüli apró munkákat!” Esther úgy gondolja, hogy „egy jó anya elviszi gyermekeit az ünnepi vásárba, velük együtt étkezik, és este leül az ágyunkra és mesél!” Mathias viszont a jó anyát úgy látja, hogy „a jó anyukával biztonságban érzik magukat a gyerekek, pusztán azzal, hogy mellettük van, és elfeledteti velük a rémálmaikat, és mellette jól érzik magukat.”

Egy mama, aki jól táplál minket

„Egy anya ismeri olyan ételek receptjeit, amelyek táplálóak és segítik a növekedést.”

Pam Brown

Tagadhatatlan és nem lekicsinyelhető jó tulajdonsága a jó anyukának, ha jól tudja táplálni gyermekeit. Marie-Madeleine gyermekeinek véleménye egyhangú: „jó ételeket készít, házi sülteket, süteményeket és egy csomó finom ételt”. Az 5 éves Antonin így gondolja: az a jó mama, aki jó házilekvárt főz”, Melchior azt gondolja: „olyan élteleket főz, amiket szeretünk”, Helene lánya szerint pedig „olyan mama, aki cseresznyét ad nekünk, és síel!” Maximilien a maga 5 évével úgy összegzi pocakjának igényeit, hogy ”egy jó mama mindig ad enni”. Maxence szerint egy jó anyag „jól és kiegyensúlyozottan főz”, Caroline gyermekei pedig igen bölcsen határozzák meg véleményüket: „olyan mama a jó, aki nem ad túl sok édességet, hogy ne romoljanak el a fogaink”.

Egy mama, aki vigasztal

„Valami öröm ér? Gyorsan futunk anyánkhoz és elmeséljük. Vigasztaló karjaiban mondjuk el bánatainkat vagy szégyenünket.”

Alfred de Musset, Édesanyámnak.

Sixtine elképzelése a jó anyáról kihívást jelent a világ összes mamái számára: „a jó anya meghallgatja gyermekei minden dolgát, sokat beszél velük a problémáikról és megoldja azokat. Mindig kész odafigyelni gyermekeire. Olyan anya, aki a lefekvés idejére mindig jókedvre deríti a gyermekeit, akkor is, ha előzőleg rossz kedvük volt.” Thais, aki 9 éves, hozzáteszi: „olyan, aki igazán mindenben velünk él: velünk nevet, velünk sír”. Maxence gyönyörű képet fest: olyan anya, aki segít nekünk, amikor nehézségeink vannak, aki tanít minket, és aki felemel, amikor szükségünk van rá”.

A jó mama én vagyok, te vagy, ő az

A jó anyáról készült kép annyira teljesnek tűnik, hogy minden anya felfedezheti magát benne ilyen vagy olyan formában. A megkérdezett gyermekek gyakran ilyen formában foglalták össze véleményüket: „a jó mama, az te vagy”, „olyan mama, akit szeretek, szóval te!”, „az te vagy, mert te mindig jó vagy”. A 4 éves Octave úgy látja, hogy: „a jó anya sokat dolgozik, hogy pénzt keressen”, de Leon véleménye más: „jó, mert otthon marad, hogy jól tudjon foglalkozni velünk”. A gyermekek spontán megnyilatkozásaikkal minden vitára pontot tesznek: „akár otthon, akár a munkában, egy jó anya, az mindenképpen jó anya”.

Ez a mama nem tökéletes, hanem több, mint tökéletes!

Albin, aki 4 éves, úgy gondolja, hogy egy anyuka „akkor jó, ha szép”. A 4 éves Guilhem úgy nyilatkozik, „akkor szép, amikor baba van a hasában”. A gyermekek látásmódján átragyog az anya sugárzó szépsége, amikor az életet hordozza, amikor az életet adja és továbbadja, ahogyan csak telik tőle. Ugyanúgy, ahogyan ti, ahogyan mi, ahogyan ők, generációkon, időkön és helyszíneken át. Leopoldine lánya, miután leírta, hogy milyen a jó anya, így folytatja: „ez az anya nem tökéletes, hanem több, mint tökéletes. És ez az anya … ez a mi mamánk!”

Megható a gyermekek spontán megfogalmazásaiban kicsiben felfedezni Pál apostol korintusiaknak írt levelének gondolatait: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.” (1 Kor 13) Átviláglik ugyancsak mindaz a csodálat, amit a gyermekek anyjuk iránt éreznek, és mindaz a szeretetből fakadó cselekedet, amit az anyjuk naponta megtesz gyermekeiért. Egy jó anya vajon nem egyszerűen az, aki minden megtesz gyermekeiért, ami tőle telik?

Fordította: Dr. Seidl Ambrusné
Forrás: Aleteia

1 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. május 7. at 23:21

  INRI,
  az Erdödy Imre Atya a Sajóvámosi plebános egyszer édesanyámhoz fordult, hogy forditson neki németböl egy anyáknapi éneket, mert anyukám sok éven át tanulta a német irodalmi nyelvet. Az atya pedig egy soproni Ponciktertöl hallotta a dalt, -mert ott Sporonban sok német tájszólás van- állítólag németül, de az illetö nem tudta, hogy honnan való ez a furcsa német tájszólás. S` olyan furcsán fordította magyarra, hogy a a szöveg kissé zürzavaros volt. Állítólag Sopronban doktori disszertáció is készült már abból, hogy az egyik vagy a másik utcában milyen tájszólásban beszélnek németül.
  Anyukám, aki éveken át tanult németül, igy fordította le:

  “Egy ravasz kérdést akarok nektek feletenni. Válaszolja meg aki tudja… Mely drága vagyonnal ajándékoz meg az Úr minden embert? Ezt nem lehet pénzen megvenni, csakis ajándékba kapható és mégis ha az ember elveszti nagyon megsiratja. Egy másikat nem adhat neki senki, nem használanak a könnyek, ezt csakis az tudhatja, hogy mire is gondolok aki egyszer már elveszette ezt az egyedüli ajándékot, …egy édesanyára gondolok itt. Nincs nála jobb a világon. Egy édesanyára, akinek hiánya nagy – nagy keserüség. Oh, milyen szépséges és fényes az az otthon, ahol az édesanyám itthon vagy…S` milyen szomorú és keserüséges lesz az a földi otthon, ahonnan a Jóteremtö magához az égbe veszi az édesanya lelkét, (ott az anyácska biztosan boldog lesz, de a porhüvelyét itt a földi sír zárja majd)…
  Ö az az anyácska, ki a földi életében tüzön-vizen át futva-harcolt a gyeremekeiért.
  Öt “nem a leg-nagyobb kincsnek” tartani (vagy megkeseríteni), bizonyára a legnagyobb emberi-bün…
  Oh, mily boldog és gazdag az az ember akinek az anyácskája még él, az a gyönyörü mamácska az az Isten gyönyörü ajándéka.
  Az az öreg mamácska… az a drága anyácska… az az édes-anyácska, az az én drága jó édsanyám…

  Édesanyám azt gondolta, hogy ez az ének az Osli szüzanyáról, a Mosolygós Madonnáról szól, mert egy zsidó édesanyáról van benne szó. Mivelhogy az anyácska szó mellett mindíg ott áll benne a Yiddishe (Momme) kifejezés.
  Édesanyám késöbbi kutatásiból kiderült, hogy egy “Lazarus -Leo- Fuld” nevü holland Yiddish énekes repítette világhodító útjára ezt a dalt az 1929-30-as években. Meg az is kiderült, hogy a Yiddish az egy olyan német-tájszólás amit az 14. századtól kezdve az askenázi=német zsidók vittek magukkal amikor keletre költöztek az öket ért üldözések elöl. Így Európában a francia partoktól az orosz távol keletig a mai napig ezt a nyelvet beszélték az ott letelepedett zsidók. Még egy nagyon furcsa nyelvészeti dolgora ís rájött édesanyám a kutatásai során: ez a nyelv döntöen egy német nyelvjárás, de van benne nehány szláv, de több héber jövevényszó is. A legfurcsább pedig benne az, hogy a szöveget ilyen “német-tájszólásban” de héber betükkel írták le akik ezt a nyelvet beszélték, mégozzá jobbról balra, ahogyan a héber nyelvben szokás…
  Olyan ez, mintha magyar szavakat és mondatbeli szöveget valaki “fonetikusan=ahogyan-hallom” a cirill (orosz) abc betüivel és írásmódjával írná le, és persze az az olvasat magyarul is hangzana.
  Megdöbbentö, hogy a zsidó fiúcskák amikor hittanórára mennek(tek) a papbácsihoz (rebbe-hez) akkor az ott az “Alef-Bejz-et=alfabéteát=ábc-ét” tanította nekik, mert azon olvasták a hittanleckéket Héber betükkel írva jobbrol balra , de atonban Yiddish-ül=németül. Tehát Ök “Alef-Bejc-órára=ÁBC” órára mentek, ami egyenlö volt ott és akkor a hitannal, mivel azt olvsták és írták ezen a nyelven. A hittanár ezzel buzdította öket: Gyerekek, boldog az a fiucska ki az “Alef-Bejcet vagyis az ÀBC- t = Hittant” tanulja, mert boldog az az ember aki Bibliát naponta olvassa és meg-is-tartja…
  Gondoltam megosztom veletek ezt a szép anyáknapi dalt.

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

businessman worship god and read the bible before 2023 11 27 05 04 48 utc Medium

Hangoló

Az online közvetítést nézők csak az Eucharisztia illúzióját kapják. A szentmise internetes közvetítése vagy a televízióban való sugárzása azért, hogy az emberek világszerte nézhessék,...

portrait of happy woman and daughter spending time 2023 11 27 05 28 19 utc Medium portrait of happy woman and daughter spending time 2023 11 27 05 28 19 utc Medium

Család

Eline Landon, feleség és ötgyermekes édesanya, az Anyai kiégés és lelki kimerültség (Artège kiadó) című könyv szerzője azt vallja, hogy egyetlen dolog szükséges a...

sim4953 masolat sim4953 masolat

Ferenc pápa

Az evangéliumot közösségként kell hirdetnünk és ehhez meg kell őriznünk józanságunkat, osztozva egymás képességeiben és lemondva a fölösleges dolgokról, amelyek rabszolgává tesznek – tanította...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Zarándok podcast

Dr. Barsi Balázs atya, a Széchenyi és Stefánusz Díjas ferences szerzetes mélyen belemerült a keresztény hit és a lelki élet kérdéseibe a Zarándok Podcast...

Aktuális

A Vatikán hivatalosan is kiközösítette Carlo Maria Viganò érseket – jelentette be július 5-én, pénteken a Hittani Dikasztérium. A Vatikánban lefolytatott bíróságon kívüli büntetőeljárás...