Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Hangoló

A katolikus egyház lehúzhatja a redőnyt?

a large christian cross stands at the edge of a pi 2023 11 27 05 15 47 utc Medium

Amíg emberek élnek a földön, mindig lesznek olyanok, akik keresik az igazságot, keresik Istent, keresik a hazafelé vezető utat. Az egyháznak kell világítania a sötétségben, olyan fényesen ragyogva, amennyire mi hagyjuk.

A tavaly bemutatott és kritikával fogadott BlackBerry című film egyik kulcsjelenetében a cég vezetőit láthatjuk, akik jó egy évtizeden keresztül uralták az okostelefon piacot, ahogy Steve Jobsot figyelik, aki éppen bemutatja az első iPhone-t. Az arcuk megmerevedik, ahogy a valóságot felfogják: a BlackBerry abban a pillanatban nélkülözhetetlenből elavulttá vált.

A történet nem egyedülálló. 2004-ben több mint 9000 Blockbuster üzlet volt világszerte. Alig egy évtized múltán – mivel a cég nem tudott elég gyorsan és teljeskörűen alkalmazkodni a Netflix direkt levelező és streaming szolgáltatásaihoz – a cég minden üzletét be kellett zárni. A járműgyártóktól kezdve a Kodakig az üzleti világ „temetője” tele van olyan termékekkel, amelyek alapjaiban változtatták meg a piacot.

Az üzleti élethez hasonlóan a változást sürgető hangok a katolikus egyházban az „alkalmazkodj-vagy-véged” mintát követik. Egy rohamosan elvilágiasodó kultúrában úgy tűnik, hogy az egyház egyre inkább idejétmúlttá válik. A kevésbé népszerű tanításainak egyike-másika olyan, mint egy régi videókazetta, amely még mindig ott van a polcon: a legjobb esetben is csak fura emlékeztető egy letűnt világból, a legrosszabb esetben pedig a fejlődés útjában álló zavaró mementó. A haladók úgy tekintenek magukra, mint akiknek át kell rángatniuk az egyházat a modern korba. Ez pedig rengeteg türelemmel és frusztrációval jár, mintha a nagymamát kellene megtanítani arra, hogyan használja a FaceTime-ot.

A haladók a fenti üzleti modellt tartják szem előtt akkor is, amikor a XXIII. János pápa által a második Vatikáni Zsinatot megelőzően javasolt aggiornamento-t emlegetik. (Az aggiornamento, a modernizálás követői figyelik az idők jeleit, és próbálnak tanulni a világtól.) A szentté avatott pápa arra törekedett, hogy az ősi igazságokat új módon mutassa be. A haladók azonban akkor is és ma is félmegoldásként tekintenek erre a megközelítésre, mondván, hogy a probléma nem a hangnemmel van, hanem a termékkel, és minél előbb rájövünk erre, annál nagyobb esélye van az egyháznak a túlélésre, és arra, hogy fontos tényező maradjon.

Sok katolikus tapasztalatai is megerősítik, hogy sürgető a helyzet. Legalábbis az Egyesült Államok észak-keleti területén és Nyugat-Európa nagy részén olyan az egyház, mint egy üzletlánc, amely lehúzza a redőnyt: több helyet összevonnak, bezárnak, vagy eladnak. A párhuzamot folytatva az üzletbezárás annak az eredménye, hogy kevesebb a vásárló, kevesebb alkalmazott végez több munkát, kevesebb eredménnyel. A megmaradó alkalmazottak pedig egy olyan felső vezető alatt dolgoznak, aki úgy tűnik, nem szereti őket túlzottan. Az egyik egyházkerületi püspök „független szerződő felekként” utal rájuk egy közleményben: olyan bizonytalan tényezőkként, akikért nem vállal felelősséget.

Ilyen környezetben a morál kétségtelenül leromlik. Ki akarja leoltani a villanyt az utolsó Blockbuster üzletben?

Ha az üzleti modell alapján vizsgáljuk, az egyházban a helyzet sivárnak, sőt borzasztónak tűnik, és drasztikus változásokért kiált. Az alkalmazkodást leglátványosabban a német Szinódusi Út mozgalom sürgeti, bővelkedve a modernizáló nyelvezetben. A „Nők az egyház papi szolgálatában és hivatalaiban” című dokumentum például „új gondolatokat” sürget a „papi szolgálat új formái” terén, amelyek abból következnek, hogy új kiindulási pontról, „új kezdettel” és hogyan közelítjük meg a nők szerepét az egyházi szolgálatban. Hasonló nyelvezet akar mindent megújítani, attól kezdve, hogy világi személyek is prédikálhassanak és gyóntathassanak, egészen addig, hogy elfogadják a mesterséges megtermékenyítést, a házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat (beleértve a „testi vágy produktív aspektusainak” dicséretét is).

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
1 adofelajanlas banner v2

A változás legtöbb bajnoka azonban kevésbé játszik nyílt kártyákkal, az érveiket úgy tálalják, mint ami előmozdítja a fejlődést, és ezáltal az adott tanítás teljesebben és felismerhetőbben értelmezhető. Lehet, hogy a nyelvezetük sokkal finomabb, a játszmájuk azonban nem kevésbé radikális, arra szólítva fel az egyházat, hogy mindannak, amit valaha igaznak tartottak, az ellentétét tanítsa. Megpróbálják az ellentmondás vádját elhárítani úgy, hogy azt történelmi kontextusba helyezik, és arra hivatkoznak, hogy egy bizonyos tanítás érvényes volt a maga idejében, de a megváltozott körülmények, és a mai tudatos gondolkodás számára ezek a hiedelmek elavultak és helytelenek. Robert McElroy bíboros nemrégiben érthetően felvázolta ezt a perspektívát, felszólítva az egyházat, hogy „finomítsa” azokat a tanításait, amelyek az emberi természet és az erkölcsi realitások korlátozott vagy tökéletlen megértésén alapulnak.

Ahogy egyre gyakrabban, hangosabban és határozottabban sürgetik az alkalmazkodást, fontos megértenünk, hogy ez a szemlélet alapvetően miért téves. Először is ezek a változtatások, ahogyan azt a haladók elképzelik, az egyház lényegi identitását tekintve továbbra is erkölcstelenek. Az állandóság nélkülözhetetlen a „márka” szempontjából. Elvégre hisszük, hogy Jézus Krisztus ugyanaz volt tegnap, mint ma, vagy a jövőben. Ugyanaz a Krisztus mutatja meg magát a szent hagyományokon keresztül: úgy ismerjük meg Istent, ahogy azt mindig is hitték és tanították.

Ha az egyház visszahívná a terméket, beismerve, hogy hibás volt a tanítása, amit most kijavít és modernizál, akkor minden mást is elsodorhat az idő futóhomokja. Minden tanítás igaz, de csak addig, amíg meg nem változtatják. Az egyház létjogosultsága és az a törekvése, hogy Isten kinyilatkoztatásának igazságát hirdesse annak teljességében, megszűnne létezni. Hogy az üzleti modell analógiáját folytassuk, nem lehet változás addig, amíg maga a termék, amit eladunk, ugyanaz, változatlan.

Az üzleti megközelítés másik hibája, hogy nem számol a Gondviselés szerepével, Isten nem szűnő jelenlétével, ahogy életünket és egyházának életét vezeti. Nyilvánvaló, hogy az egyház nem egy cég, de ha tanítványi szerepünket komolyan vesszük, akkor igenis valamit kínálunk az embereknek. Lehet, hogy nem arra akarjuk rábeszélni az embereket, hogy vásároljanak meg egy fogyasztási cikket, hanem megpróbáljuk meggyőzni őket, hogy fogadják el azt az igazságot, amely szabaddá teszi őket. Arra törekszünk, ahogy Szent Pál is, hogy Krisztust és megfeszítését hirdessük, éspedig nem azért, hogy jövedelmet szerezzünk, vagy profitot termeljünk, hanem azért, hogy lelkeket nyerjünk a mennynek.

Azonban túlságosan gyakran esünk abba a hibába, hogy az evangelizációra is marketinges stratégiával tekintünk, ügyes hirdetésekkel és a plébániai küldetés olyan megfogalmazásával, amelyek a céges tanácsterem légkörét idézik. Fulton Sheen érsek beszélt az ilyen tevékenység ostobaságáról, és azt írta, hogy a fiataloknak kihívásra van szükségük: „Ha a Madison Avenue fogpaszta reklámjaihoz hasonló hirdetésekkel akarjuk eladni a terméket, ha a kereskedelemben szokásos technikákat akarjuk bevetni hivatásunkban, a fiatalok szíve nem vet majd meg minket, hogy eltávolodtunk a kereszttől?” Jézus megmutatta nekünk legfőbb küldetésünket a szentírás utolsó szavaival: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! … S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28, 19-20)

A Gondviselésbe vetett bizalom azt is jelenti, hogy hiszünk abban a Hitben, amit kaptunk, hisszük, hogy örökké velünk lesz, hogy van lehetősége átalakítani minket, és fontossága töretlen. Néha hallunk fanyar megjegyzéseket arról, hogy bizonyos foglalkozásokra, például a temetkezési vállalkozókra mindig szükség lesz. Mélyebb értelmezésben az Egyház ajtaja sem lesz soha zárva. Ameddig ember él a földön, mindig lesznek olyanok, akik az igazságot keresik, Istent keresik, keresik a hazafelé vezető útjukat. Az egyháznak kell világítania a sötétségben, éspedig olyan fényesen, amennyire hagyjuk.

Az utóbbi évtizedekben az egyházi élet valamennyi területén megfigyelhető visszaesés, kevesebb a keresztelés, az esküvő, kevesebben járnak misére, kevesebben választják a papi hivatást. Ennek sok oka van, és az egyház a kulturális változások árjával szemben úszik. Az ember azonban eltűnődik, hogy vajon az egyház alkalmazkodási, a változásokhoz történő igazodási szándéka nem inkább felgyorsította-e, mint gátolta a hanyatlást. Sok vállalkozás számára az olyan cégek, mint a BlackBerry és a Blockbuster intő jellé váltak.

Van azonban alternatívája a „alkalmazkodj-vagy-véged” forgatókönyvnek. Egy szerencsétlen próbálkozással, egy új rivális céggel versenyezve, a Coca-Cola cég az 1980-as évek közepén New Coke néven új termékkel jelentkezett a piacon, hogy naprakész maradjon. Az eladások azonnal visszaestek. A Coca-Cola a legfontosabb termékét addig „Ez az igazi” szlogennel hirdette, azaz olyan termékként, amely megbízhatóan változatlan marad ebben a mindig változó világban. Bár a New Coke a kereskedelmi kudarc és a megrendült bizalom példája lett, a Coca-Cola cégnek volt bátorsága, hogy beismerje a tévedését, és mielőtt nagyobb veszteség érte volna, visszakozott.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
1 adofelajanlas banner v2

Mindig ott lesz a kísértés, hogy lépést tartsunk az időkkel, és ne maradjunk le a történelem során. A kihívás abban rejlik, hogy az egyházra és küldetésére ne világi szemmel tekintsünk, abban bízva, hogy Jézus Krisztus majd továbbra is minden kívánságunkat teljesíti. Ő marad az egyetlen, aki végül majd mindent megújít.

Fordította: Eiben Ingeborg
Forrás: The Catholic World Report

8 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. április 29. at 16:21

  INRI,
  van 2 vallás a világon, melyeket a Joteremtö inditott utjára szemelyesen. Az egyiket egy égö csipkebokorbol (zsido), a masikat szemelyesen (katolikus)…
  Ezeknek követöi mindig elenyészö kisebbségban voltak a világ lakosaihoz képest. Mára a zsido vallās követöi 0,05%-ot, a katolikus 15%-ot tesz ki. Vannak ugyan más vallások is, de azok normativája nem a 10 parancsolat egyedül boldogito elöirāsa. Aki meg nem vallāsos mindegy melyik vallāst nem vallja. Jézus soha nem mondta, hogy mindenki követni fogja tanitásait. Misszo az fontos volt nei, de azt mondta, hogy a követöi lesznek a föld sőja. Abbol meg pont annyi kell, hogy izesitsen, tartositson. Nem több. Nem mondta azt hogy egy sohegy kesz az emberiség. Azonban a békęt boldogságot csakis a zsido és keresztény vallās parancsainak megtartāsával érheti el a vilāg. A 3 parancsolat és a 7 tiltās =10 parancsolat által. Nézz utána melyek ezek. És bolfog leszel, ha betartod öket. Egyébként pedig boldogtalan.

 2. Avatar photo

  Kiss Zoltán

  2024. április 29. at 16:48

  Imádkozó és hála telt szívvel vagyok Krisztus drága hitébőlRm.3:26 ésKrisztus vérében hívő (Rm.3:25) Katolikus Zarándok Testvéreimmel!🙏🏼 Kiss Zoltán 86 éves hittestvér.( Zsid.3:1) hitű és vallású ,14 gyermekes,31 unokás, gyémánt diplomás gépész mérnök. Imatársként testvéri szeretettel !🌻

 3. Avatar photo

  Kiss Zoltán

  2024. április 29. at 17:07

  Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! Nem a mi dolgunk a gyomtalanitás! De jó várni és figyelni az Úr szabaditására! Az Úr mondja: “ELÉG NÉKED AZ ÉN KEGYELMEM, mert; AZ ÉN ERŐM erőtleség által VÉGEZTETIK EL !” II. Kor.1:20”Isten ígérete,az mind igenné lett Őbenne,! AZÉRT ÁMEN IS;Ő általa lesz meg, ISTENNEK DICSŐSÉGÜL, 🔥🌻RAJTUNK KERESZTÜL!” 21-22 vers.

 4. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. április 29. at 23:43

  INRI,
  szívböl jövö gratuláció a böséges gyermekáldáshoz. A házasságaban-(ért) a férfi=férj a felelelös a boldogaságért 51%-ban. A boldog házasság pedig böséges gyermekáldásban virágzik fel (nagyrészt azonos vallásban boldogan élö felek között). A gyeremek azonban nem a férfi akaratából, hanem az édesanyja szive alatt annak szivdobbanása által születik meg. Itt -az Isten örök tervében a mennyben várakozó lelkek-et a boldog házasok–mint Isten munkatársai hívják le a teremtésben, azonban ebben az édesanya illetékes és felelös 51%-ban. Akkor is, ha tudjuk, hogy a másik fél 49%-a nélkül a gyermek nem születik meg…
  Ezért az Osli Mosolygós Madonna közbenjárását kérve üdvözöl bennetek Kiss zoltán és neje. Fogadjátok szívböl jövö gratulációmat a 14 gyeremeketekhez és 31 unokátokhoz. Nekünk (Józsefnek és Márianak) ediig 10 gyeremekünk született, s`avalószínü 65 feleett több nem is fog születni. Unkokánik 13-an vannak jelenleg. Az idei nagyhéten 4 unokánk született 4 menyeinktöl, ugyanabban a kórházban, pedig eredetileg 2 hónapon belül voltak kiírva majdcsak 60 napos szülési dátumokkal március 2-a és április 27- e között. Ennek, hogy mind a négyen ugyanabban a kórházban landoltak és szültek egy héten belül (ahol persze találkoztak is) mindenki a csodájára járt. Ahogyan menyeim mondják még sok-sok unokánk lesz, de titeket kedves Kiss úr és Kiss-né az unokák számában senki sem kötözhet le. Gratuláció és Isten áldása. Vigyétek mindeniket szentmisére minden vasárnap….ámen
  József a ti testvéretek

 5. Avatar photo

  Nagy István

  2024. április 30. at 07:56

  Szerintem az a mondat fontos e cikkben. Minden tanítás igaz de csak addig, Amíg meg nem változtatják… Szerintem itt van a lényeg… Pont az állandóság amire nagyon kellene vigyáznunk…

 6. Avatar photo

  X. Y.

  2024. április 30. at 11:06

  Mi van akkor, ha mindezen változásokat maga Isten akarja? Az egyház kőkeményen ellenáll, miközben látványosan kihal. Nem az élet Isten akarata? A kétezer évvel ezelőtti példabeszédeket jó ideje magyarázni kell, mert sem az emberek életmódja, sem a gondolkodása nem ott tart már. Miért ne lehetne az egyházat gyümölcsözővé tenni egy-két bevállalható újítással? Ha a nők alkalmasak (és eleddig csakis a nők alkalmasak) az élet kihordására, nemde lehet közük ahhoz is, hogy jókat mondjanak a mai nemzedékeknek! Az egyház egy patriarchális kövület, és csodálkoznak, hogy egyre inkább omladoznak a falak…
  Jézus életét hozott, újítást hozott, maga a jézusi minőség kötelezné az egyházat a megújulásra! Kérdezzék meg az utca emberét: semmi életet nem találnak egy átlagos templomban és átlagos misén! Kifejezetten az ellenkezőjét tapasztaljuk a legtöbbször mi, hívek is! Én évek óta egyre nehezebben veszem rá magam a misére… Nem (!) a hitem fogyatkozott meg, hanem a késztetésem részt venni valamiben, ami nem az életet közvetíti. Amikor többet kapok egy „üres” templom meglátogatásakor, mint egy szentmisén, ahol nem áldozhatok, mert „bűnben” vagyok, akkor azért el lehet gondolkodni azon, hogy miért tátonganak a templomok…
  Pont a spiritusz, a karizma hiányzik, és a sótlan egyház nem képes megszólítani az éhező embereket. Hányan mondják, hogy ők hívők, de elutasítják az egyházat! Lehet mosni a szennyest, de attól még ez egy bűnös egyház, egy sótlan egyház, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, akik vállukon viszik az egyház ügyét.
  Én mélyen hiszek Istenben, nagyon szeretem Jézust, és vergődöm abban a kettősségben, hogy hívő vagyok, de kritikus az egyházzal szemben.
  Jézust várom, hogy segítsen élővé tenni ezt a haldokló egyházat.
  Nem lehet ugyanazt lenyomni az emberek torkán, mint kétezer meg ezer meg ötszáz meg száz évvel ezelőtt. Jézus, segíts nekünk, kérlek! Ámen.

 7. Avatar photo

  X. Y.

  2024. április 30. at 11:26

  (Kérem, töröljék az előző hozzászólásomat, ha egyáltalán átengedték volna… 😁 Nem akarok én semmit sem szítani. Persze nem gondoltam meg magam, de inkább magamban bosszankodom. Köszönöm.)

  • Avatar photo

   Josefayerbrider

   2024. május 2. at 07:39

   INRI,
   remek. Hogy ne unja a misét, az embereket ott és a templomot arra jolbevált modszereim vannak. Magam is kiprobáltam. Nálam müködött. Ott legyen mindenkihez egy jo szava mese elött és után. Minden imát tagoltan, hangosan imádkozza a liturgia szereint. Ha lehet énekeljen hallhatoan miseénekeket. A plebánosnáljelentkezzen felolvasonak….Ministrálni is…Magam 50 évesen ministráltam, egy 74 éves MÁV nyugdijassal meg a gyerekekkl. Jelenkezzen sekrestyésnek és templomtakaritonak….Szervezzen bicikliturakat. Stb.

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

cikk story 2024 05 21 1 Medium

Kultúra

Miközben Párizs ad otthont, száz évvel az 1924-es játékok után, a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékoknak, hogyne tisztelegnénk az (újkori) olimpiák alapítása mögött álló francia...

Kereszteny vallalkozoi konferencia 2023 Pal Ferenc Kereszteny vallalkozoi konferencia 2023 Pal Ferenc

Aktuális

Május 29-én gyűlnek össze a keresztény vállalkozók Budapesten: már a hatodik Országos Keresztény Vállalkozói Konferenciát tartják. Az esemény sajátos módon kapcsolja össze az üzletet...

videoframe 2389413 Mediumfinal videoframe 2389413 Mediumfinal

Egyház

Egy, május 14-én, kedden délután élőben közvetített panelbeszélgetésen három katolikus püspök az egyházon belüli erősödő ideológiai polarizálódásra figyelmeztetett, és felhívta a figyelmet arra, hogy...

Kapcsolódó...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

Pünkösdhétfőn az egyház a Boldogságos Szűz Mária, az egyház Anyja liturgikus emléknapját ünnepli. A Szentlélek kiáradását követően a Szűzanya jelenlétére fókuszálunk, hiszen az ő...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Imádkozzunk Ferenc pápa szavaival eképpen: Szentlélek, Isten emlékezete, éleszd fel bennünk a kapott ajándék emlékezetét! Szabadíts meg az önzőség bénultságától, és...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Köszönd meg Istennek azt a személyes, egyedi és megismételhetetlen életet, amelyet te kaptál ajándékba. Tárd ki szíves ajtaját, hogy holnap a...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Ma egy különös olvasásra hívunk. Vedd elő Jn 21,15-19 evangéliumi részt, de ezúttal úgy, hogy Péter helyett te magad válaszolsz Jézus...