Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Hangoló

Környezetbarát humuszosítással a „szép új világ” felé

sunlight streams in as a farmer s hands work the g 2024 03 19 20 48 42 utc Medium

Az elhunytak testének komposztálása, vagyis a „humuszosítás” logikusan következik az eutanáziából. Jean Duchesne esszéíró szerint nem kell követnünk ezt a látszólagos racionalitást, amelyben elvész a temetési szertartás minden méltósága és jelentősége.

Ha azon tűnődsz, vajon mi következhet még azok után, hogy először alkotmányba foglalják az abortuszt, majd elkezdik a gyógyíthatatlan betegek „emberséges” likvidálásának banális eseménnyé változtatását, máris választ kaphatsz a napi médiaözönben felbukkanó rövidke infóból: íme, itt a „humuszosítás”!

Ez a neologizmus arra a folyamatra utal, melynek során egy elhunyt személy teste „ökológiailag erkölcsös” komposzttá alakul. Egy Rhône megyei szenátor (és orvos) nemrég kérvényt nyújtott be e gyakorlat engedélyezésére. Alig több mint egy évvel ezelőtt Isère egyik képviselője (és a nemzetgyűlés alelnöke) is indítványozta, hogy legalább próbálják ki ezt a módszert. És úgy tűnik, hogy ez a temetkezési eljárás már több amerikai államban, köztük Kaliforniában is engedélyezett.

Koporsós temetkezés, majd hamvasztás, most pedig humuszosítás

A koporsós, temetőben történő temetkezés ősidők óta törvényes jog volt Franciaországban, a hamvasztást pedig 1887 óta engedélyezték. A hamvasztás egyre népszerűbb, mivel állítólag mind anyagi, mind környezetvédelmi szempontból gazdaságosabb. Az egyház 1963 óta engedélyezi a hamvasztást (a Szentszék által kibocsájtott rendelettel), bár feltételeket szabott, sőt, bizonyos esetekben nem javasolta. A zsidó vallás, az ortodox kereszténység és az iszlám viszont határozottan elveti ezt a módszert, akárcsak a konfucianizmus. De – amint azt mindannyian tudjuk – a buddhizmusnak, a hinduizmusnak és a sintóizmusnak (Japán ősi vallása) szerves része a halotti máglyák gyújtásának gyakorlata.

A kereszténységét elveszítő Nyugat temetkezési szokásaiban a hamvasztásnak nem csak pragmatikus indokai vannak. Azt a gondolatot is sugallja, hogy a halál után nincs semmi. Ezt érzékelteti a hamvak szétszórása vagy az azokat tartalmazó urna tárolásával kapcsolatos kellemetlen érzés is. De most végre itt van a „humuszosítási” megoldás, amely anyagilag is és ökológiailag is előnyösebb: a „természetes szerves redukció”. A holttestet egy szellőztetett, újrahasznosítható tartályba helyezik, amelybe faforgácsot, lucernát és szalmát is tesznek. Néhány hónap alatt mindez lebomlik, és végül mintegy egy köbméternyi kiváló trágya keletkezik belőle, amit az örökösök felhasználhatnak a kertjükben vagy a cserepes növényeikben.

Földesítés („terramáció”) és folyadékosítás („akvamáció”)

Egy másik új kifejezés az „akvamáció”, avagy a folyadékosítás. Ez a szó még kevésbé elegáns, mint a „humuszosítás”, amelynek gyökere a „humusz”. A humusz ugyebár a definíció szerint a növényi anyagok bomlástermékeiből képződő föld – e kedves kis megtévesztéssel tagadva, hogy itt valójában nem csupán növényi bomlástermékekről van szó. Az „m” mássalhangzó az akva-aqua (latinul: víz) után, és az „áció” végződés előtt, amely jelzi, hogy egy bizonyos hatással járó aktusról van szó, itt önkényes, és valószínűleg azért került bele, hogy rímeljen az „inhumáció” (elföldelés, eltemetés) vagy a „kremáció” (a latin cremare: elégetni) szóra. Ez az önkényes „m” betű a „terramációban” is megtalálható, amelyet néha a „humuszosítás” helyett használnak.

Az „akvamáció” eljárását – állítólag saját kérésére – Desmond Tutu, az apartheid ellen és a megbékélés érdekében fellépő dél-afrikai anglikán érsek temetésén használták 2022 elején. Ebben az eljárásban a holttestet egy enyhén felmelegített lúgos oldatba helyezik, amelyben néhány óra alatt feloldódik. Az így nyert folyadék rendkívül hatékony lehet talajtrágyázására, de érzelmi vigaszra és élelmezési gondok megoldására is egyaránt alkalmas. Az „akvamáció” Ausztráliában és Kanadában immár legális.

Az eutanázia nyomán

Bárki, aki némi műveltséggel rendelkezik, vagy egyszerűen csak jó a memóriája, felismeri, hogy ez az Aldous Huxley által közel száz évvel ezelőtt (1932-ben) elképzelt Szép új világ című regényének egyik motívuma. A halottakat ott komposztként hasznosítják újra, mert ez a legészszerűbb megoldás: nem marad környezetszennyező hulladék a természetben, a szükséges beruházást pedig nyereségessé teszi a rendelkezésre álló és egyébként sem keresett nyersanyagból előállított termék értékes felhasználása. Így senki sem veszít semmit, ám mindenki nyer. Ez a technológiai cél az emberi faj sajátos temetkezési szertartásainak minden súlyát, jelentőségét elveszi.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
1 adofelajanlas banner v2

De ez csak az utolsó láncszem abban a folyamatban, amelyet érdemes visszafejtenünk. Ha az normális dolog, hogy holtakat komposztálunk, az azért van, mert már előtte normális volt az is, hogy előre megtervezzük a nyugodt és drámamentes halálunkat. Azaz mindannyiunk életének eutanáziával vetnek véget. A fogantatástól megkezdett tudományos kondicionálás és a pszichotróp gyógyszerek megakadályozzák majd a kételyt vagy a lázadást. Mindenki csúcsformában marad a programozott kiöregedéséig, amikor minden szenvedéstől mentesen „lekapcsolásra kerül”, körülveszik az unokái, akik ott játszanak, és így tanulják meg, hogy ők is így kapnak majd esélyt arra, hogy (erőfeszítések nélkül!) hasznosak maradjanak a társadalom számára.

A kötelező és steril szabad szerelem

Senki nem sajnálja majd, hogy így „mennek el” azok, akik elhaláloznak, hiszen senkinek nincs családja. Az „apa” és az „anya” szavak megbocsáthatatlan trágárságokká válnak, hisz minden ember kémiai úton, kémcsövekben, előre meghatározott személyiségjegyekkel (fizikai és szellemi tulajdonságok, személyes varázs, stb.) és a gazdaság hosszú távú szükségletei által meghatározott mennyiségben jönnek létre. A tenyésztést és az oktatást a globális állam szolgáltatásai biztosítják, amely egyben az egyetlen munkaadó is. Mivel a szexualitás alapvető és elfojthatatlan, a legfiatalabb kortól kezdve a legvégsőkig kötelező, viszont az egyetlen partnerhez való kötődés már nem egészséges – különben visszazuhannánk azon szolgaságok egyikébe, amelyekből az emberiségnek végre sikerült megszabadulnia.

Így jutunk majd vissza a halottak komposztálásától az eutanáziához való beleegyezésünkig. Kirajzolódik az engedelmes és mindennel elhalmozott termelői-fogyasztói élet csúcspontja, amelyet már nem terhelnek utódok vagy elöregedő felmenők. A szexuális tevékenység egy olyan kikapcsolódás, melyben a házasság számít a legnagyobb bűnnek; nem opcionális, mert egészségileg fontos, és garantáltan terméketlen: nincs kockázata a terhességnek, még ha akarjuk sem. És mindez egy olyan abszolút hatalom irányítása alatt, amelynek jóindulatú mindentudása egész egyszerűen megkérdőjelezhetetlen.

A komposztálástól a feltámadásig

Persze még nem tartunk itt. De kimondhatjuk, némely kortársaink mintha ebbe az irányba tartanának. Aldous Huxley disztópiája mindazonáltal nem jóslat, figyelemfelhívásával nem ijesztgetni akart minket. Sokkal inkább egy könyörtelen világot vetített elénk egy igazi regény formájában. A cselekmény bemutatja, hogy a rendszernek, amely ezt a tökéletesnek mondott univerzumot irányítja, vannak hibái, hogy az egyetemes konformitás lehetetlen, hogy a frusztrációk mindig megmaradnak, és végzetesen súlyosbodnak. Végül, az üzenete talán az lehet, hogy semmilyen racionalitás, bármily erős legyen is, nem képes boldogságot teremteni a földön, a kiüresített ég alatt.

A Szép új világ egy olyan logika kudarcát írja le, amely napjainkban egyre inkább beszivárog és teret nyer. De egy olyan totalitárius, bolygót uraló kormány eljövetele, amely az óriási technológiai fölénye által diktált politikája megkoronázásaként az abortuszt és a házasságot egyaránt idejétmúlttá tenné, és a halottak komposztálását írná elő, még nincs a láthatáron, és nem is valósulhat meg, csak és kizárólag helyi és átmeneti jelleggel. A 21. század tendenciája ugyanis az, hogy elszaporodtak és kíméletlenül összecsapnak a különféle életfilozófiák és életvezetések, és mindegyik a legjobbnak vagy az egyedül érvényesnek mondja magát, de egyik sem tévedhetetlen. Nekünk viszont nem kell ezekkel foglalkoznunk. Mi inkább fordítsuk figyelmünket egy másik, „máshonnan” érkező erőteljes kijelentésre, amely mintegy 2000 évvel ezelőtt hangzott el egy bizonyos názáreti Jézustól, azóta is kimeríthetetlenül hatékonyan. Ő azt mondta, hogy azokra, akik teljesen átadják életüket anélkül, hogy félnének annak elveszítésétől, haláluk után nem a komposztálás, hanem a feltámadás vár.

Fordította: Görgényi Adél
Forrás: Aleteia

2 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. május 3. at 23:06

  INRI,
  több (összesen 48) temetöt üzemeltetö cégnél dolgoztam német nyelvterületen. Az új parcellák es a kapcsolódo parkok terveit készítettem. Önkormányzati temetöfenntartási és temetkezési cégnél 17 vallás és a vallástalanok számára. 30 év távlatából nézve oriási a változás. Anno a ravatalozók a keresztény hagyományok szerint voltak díszítve, kialakitva. Ugyan voltak olyanok is amelyek – ben a kereszt elé egy tolóajtót lehett tolni, nehogy sértse a más vallásokat illetve az “ateista vallást=istentagado vallást” amelyik az ´állami támogatások miatt vallásként akar pénzhez jutni…és azoknak is a “vallásuk szerint- ne legyen ott a hely´ségben kereszt, mivel a sérti az istentagadó vallást követö ateista hiveket”.

  A temetkezési szokások is az USA-bol jönnek Németországba, mivel manapság is az még mindíg az 1945-ös évi amerikai felszabadító seregek általi i´rányítás alatt álló poltikát fojtat-hat csak…Miközben a szovjet felszabadítók 1990-ben már kivonultak a keleti országokból.

  A temetkezés mára teljesen megváltozott. Amerikai mintára hamvasztanak mind a keresztények (a keletiek kivételével). A muszlimoknál és a zsidóknál azonban csakis egy halott személy kerülhet egy irba es a holttestnek gyocsbatekerve érintkeznie kell atalajjal. A moszlimnak söt kelet felé=mekka felé kell tekinteinie az oldalán fekve.
  A zsidóknál ez pedig a felt´madással függ össze. Ugyanis hitük szerint a messiás eljövetelekor minden zsidó csontjai a földalatt elgördülnek Yeushalaim-ba és ott a templomhegyen fetámadnak `s elöjönnek az evilagra. Ösi hagyomány még az is, hogy a nemzsidók közül is feltámad mindenki aki a Noé 7 parancsaolatát megtartotta, tehát a Jóteremtö mindenkié egyformán és az arra érdemeseket nemzeközileg-mindenkire érvényesen fel is támasztja majd, ha eljött a messiás…tehát nekik mindíg lesznek temetöik, ahol a holtak csontajai feletti hatékony imáikat elmondjak majd és a temetö az idök végéig fennmarad.
  Magam is ezt vallom, hogy kár hamvasztani a katolikusokat. Mert egy ember megérdemel 2 m²-ert ebböl a földböl a “temetö fennállásáig”, ha már egyszer itt élt. Ezen nagyon csoadálkoztam, hogy a jogi megnevezés “a temetö fenállásáig”, mert ugye az a temetö egyszer planirozva lesz ha betelt és a temetö nem marad fenn mindörökké, hanem esetleg ugyanzon helyen más formában ujra temetöt nyitnak új másalakaú parcellákkal és utakkal..

  Arról nem is szólva, hogy a temetök bizonyítják, hogy ki és mióta él azon a területen. Hazája-e az a terület. Mostanara oda jutottunk, hogy a pl. az elsö és második világháborús holtak parcellái szépen gondozva nagyrészt nevekkel ellátva egyéni sírokból és emlékmüvbekböl állnak 105 év után is. Söt sok-sok díszes sirt lehet látni 3-400 söt több éves feliratokkal is, amelyek tanusítják, hogy kik és mikor éltek ott. Ellentmondásos, hogy az a katolikus viszont aki 10 éve halt meg, annak már nincsen sírja, mert planirozás után új formában helyeztek oda új urnatemetöt. Mégjobban felhábor´titott engem az, hogy a katolikusok a halottaik hamvait egyre többször ünnepélyesen egy mezön szórják szét vagy folyóvízbe öntik és esteleg egy “digitálais sirhelyet” fizetnek be max. 20 évre párszáz EUR-ért a temekezési cég komputerján (szerverén), aki vállaja, hogy 20 évig nem törli azt a bejegyzést és az interneten rá lehet keresni arra, utána azonban a cég a digitális bejegyzést is nyomtalanul törli, ha nincsen aki megint fizessen érte.
  Tehát rövid idön belül (nehány évtized múlva) Európában csak ortodox keresztény, zsidó, moszlim temetök maradnak majd fenn a katolikus temetök pedig nyomtalanul eltünnek. Mintha itt olyanok, hogy katolikusok soha nem is léteztek volna. A zsidó és moszlim temetök pedig egyre nagyobbak lesznek, mert egy sírba csak egy embert lehet temetni két m2-en.

  Söt olyan parcellákat is épitenek már, hogy ember és állat hamvai egy sirba kerülnek, gondolom ilyet csak az atisták tesznek…

  Olyan emlékmü is van már, ahová a fübe szort emberi hamvakat névszerint egy közös kövön ott köbevésik. A 10 éves emlékmüvet pl. az önkörmányzat épitette egy keresztel a mezö közepén ahová a hamvakat szórják. Mára az új fönök leszerletetei a kereszteket onnan. Indoklás: “Az ateistákat nem szabad a kereszttel megsértnei egy közös sírkövön a katolikusokkal.” (Mert ugye zsidó, moszlim, és ortodox keresztény ugysem hamvaszt, csakis katolikus- meg ateista).

  A temetö egy fontos vallási-hely-is, mert a szentek csontajai feletti ima hatékony a zsidó és kersztény katolikus vallásban is. A katolikusoknak azonban nem lesznek temetöik hamarost a hamvasztások miatt…

  Lásd azonban Jézus szavait is: Máté vangeliuma 18 fejezet 18-as verstöl: Jézus követése.
  18Amikor Jézus látta maga körül a sokaságot, meghagyta, hogy keljenek át a túlsó partra. 19Akkor odalépett hozzá egy írástudó és azt mondta neki: „Mester, követlek téged, bárhová mégy is.” … 21Egy másik tanítványa kérte: „Uram, követlek de engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat!” 22Jézus azonban ezt felelte: „Kövess engem, hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat!”

  Ezek ellenére az EMBER teste Istenjárta hely. Ezért az egyház megszenteli azt a temetkezéskor is utoljára.

  Vagy jelképes halálról és feltaádásrol igy ír Jézus a Lukács evangéliuma 15. fejzeteben a 11. verstöl: A tékozló fiú.
  11Majd így folytatta: „Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. 13Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. 14Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. 15Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. 16Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. 17Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg éhen halok itt. 18Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 19Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. 20Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.

  A temetök fontos emlékhelyek és szép parkok is egyben, jó ha fennmaradnak. Kérm, hogy a katolikusok se hamvaszthassanak. Osli mosolygós Madonna segíts hez minket.

 2. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. május 3. at 23:13

  INRI,
  a tékozló fiú “feltámadását” igy ünneplet az apja amikora az hazatért:
  Lásd a Lukács evangéliuma 15. fejzeteben a 20. verstöl az elözö bejegyzés folytatásaként: A tékozló fiú.
  21Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. 22Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. 23Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, 24hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek.

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

cikk story 2024 05 21 1 Medium

Kultúra

Miközben Párizs ad otthont, száz évvel az 1924-es játékok után, a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékoknak, hogyne tisztelegnénk az (újkori) olimpiák alapítása mögött álló francia...

Kereszteny vallalkozoi konferencia 2023 Pal Ferenc Kereszteny vallalkozoi konferencia 2023 Pal Ferenc

Aktuális

Május 29-én gyűlnek össze a keresztény vállalkozók Budapesten: már a hatodik Országos Keresztény Vállalkozói Konferenciát tartják. Az esemény sajátos módon kapcsolja össze az üzletet...

videoframe 2389413 Mediumfinal videoframe 2389413 Mediumfinal

Egyház

Egy, május 14-én, kedden délután élőben közvetített panelbeszélgetésen három katolikus püspök az egyházon belüli erősödő ideológiai polarizálódásra figyelmeztetett, és felhívta a figyelmet arra, hogy...

Kapcsolódó...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

Pünkösdhétfőn az egyház a Boldogságos Szűz Mária, az egyház Anyja liturgikus emléknapját ünnepli. A Szentlélek kiáradását követően a Szűzanya jelenlétére fókuszálunk, hiszen az ő...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Imádkozzunk Ferenc pápa szavaival eképpen: Szentlélek, Isten emlékezete, éleszd fel bennünk a kapott ajándék emlékezetét! Szabadíts meg az önzőség bénultságától, és...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Köszönd meg Istennek azt a személyes, egyedi és megismételhetetlen életet, amelyet te kaptál ajándékba. Tárd ki szíves ajtaját, hogy holnap a...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Ma egy különös olvasásra hívunk. Vedd elő Jn 21,15-19 evangéliumi részt, de ezúttal úgy, hogy Péter helyett te magad válaszolsz Jézus...