Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Lelkiség

„Hadd bízzam rád világom, Isten Anyja”

Fotó: Cathopic

Húsz évvel ezelőtt, 2002. október 16-án tette közzé Szent II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelét a szent rózsafüzérről. Ebben az apostoli levélben a pápa a 2002 októberétől 2003 októberéig tartó időszakot a Rózsafüzér Évévé nyilvánította. Tudjuk, minden év októbere – rózsafüzér hónapja. Október utolsó napján egy hatvan évvel ezelőtt megjelent versre emlékezünk.

A napokban ismét elővettem, s elolvastam a szent pápa apostoli levelét. A szöveg vége felé olvasom:

„Nem lehet csodálkozni rajta, ha a lélek szükségét érzi, hogy a rózsafüzér végéhez, melynek során annyira érezte Mária anyai segítségét, a Szent Szűz dicséretét fűzze, akár a Salve Reginát, akár a Lorettói litániát. A belső út megkoronázása ez, melyen a hívő eleven kapcsolatba került Krisztus és az ő legszentebb Anyja titkaival.”

[Rosarium Virginis Mariae, 37.]

Amikor ezt a bekezdést olvastam, eszembe jutott egy évtizedekkel ezelőtti vers, s a költemény különös sorsa. A vers írója – Weöres Sándor, a 20. századi költészet egyik legnagyobb alakja. A vers címe: Salve Regina. A cím az egyik legrégebbi Mária-antifónát idézi, amely magyar fordításban így hangzik:

„Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya;
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk!
Most kérve kérlel Évának száműzött népe.
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva
siralmaink völgye mélyén.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.

Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát
fordítsd ránk végre!
És Jézust mutasd nekünk,
méhed szent gyümölcsét,
hogy őt e számkivetés múltán lássuk!
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!

Weöres Sándor életművének egyik csúcsa a Salve Regina című hosszú költemény. Köztudott, a költő hívő ember volt. Illetve, ahogy egy mondatos vallomása szól:

„Hitetlen vagyok. Istent nem hiszem, hanem: tudom.”[Weöres: Egybegyűjtött prózai írások. Bp., 2011, 319. p.]

Ő volt az a költő, aki – Pilinszky János szavait kölcsönözve – „megtalálta nemcsak a vizek és növények, de a gyermekek, sőt, a csecsemők hangját. Azt a hangot, amivel a teremtmény közli nevét Teremtőjével időtlenül és fáradhatatlanul”. [Új Ember, 1967. október 22., 3. p.] Weöres verse különös alkotás, olvasása nagy kalandra hívja az olvasót. Profán és transzcendens képzetek szövődnek egymásba a szinte nyelvi zarándoklatként is értelmezhető hosszú, litániaszerű versben, melynek megszólítottja: Isten Anyja, Szűz Mária.

A vers először a Jelenkor című pécsi folyóiratban jelent meg, a hatvanas évek elején. A lap főszerkesztője Tüskés Tibor volt, akit később éppen azért rúgtak ki, mert az akkori kultúrpolitikának nem éppen kedves írók műveit is közölte (például Mészöly Miklós, Weöres Sándor írásait).

A verset először a Vigília c. katolikus folyóiratnak küldte meg a költő. A szerkesztőség óvatos volt, a Kiadói Főigazgatósághoz fordult. Ennek a cenzúrahivatalnak az egyik munkatársa (Tóth Gyula) 1961. december 18-án kelt levelében azt „javasolta”: a Vigília ne közölje a verset. Weöres ezután küldte el a hosszú költeményt a Jelenkornak. Tüskés Tibornak – és társainak – természetesen nagyon tetszett a Salve Regina, de…

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.

A vers megjelenésének történetét évtizedekkel később maga az egykori főszerkesztő írta meg. Tüskés óvatosságból azt javasolta a költőnek, változtassa meg a címet:

„Salve Regina… Üdvöz légy Királynő… Ha ezt elolvassák, kész a vád: miféle vallásos szövegeket, már-már imádságokat közlünk? Klerikális folyóirat lett a Jelenkor?”
[Tüskés Tibor: Időrosta. Pécs, 1994, 101. p.]

Weöres postafordultával válaszolt: legyen a vers címe Aubade. Magyarul: hajnali ének.
Ezzel a címmel jelent meg a Jelenkor 1962. 4. (augusztusi) számában a költemény (Weöres később helyreállította az eredeti címet, így jelent meg 1964-es kötetében a vers).
Ezzel azonban még nem ér véget a történet. Tüskés Tibort idézem újra kommentár nélkül:

„A versért honoráriumot – akkori anyagi körülményeink miatt – igen szerényen tudtunk fizetni. Talán egy-két ezer forintot küldtünk a hosszú, kétszáz soros gyönyörű költeményért.
Néhány nap múlva pénzt hozott a postás a szerkesztőségbe. Weöres visszaküldte a tiszteletdíjat. Nem az összeget kevesellte. A pénzesutalvány hátlapjára ezt írta: ‘Imádságért pénzt nem illik elfogadni’. Levélben magyarázatképpen hozzáfűzte: ‘Adjátok a pénzt egy arra érdemes, tehetséges, fiatal pécsi írónak.’

Némi tanakodás után úgy döntöttünk, hogy Weöres tiszteletdíjával L. R-t ajándékozzuk meg.
Aztán eltelt néhány hét. A történethez hozzátartozik, hogy ennyi idő alatt fény derült arra is, L.R. ‘elfelejtette’ az ajándékot Weöresnek megköszönni.”

[Tüskés: i.m. 103. o.]

A vers első és tizenhatodik strófáját az eredeti megjelenés alapján közöljük.

Hozzászólás Facebook fiókkal (böngészőbe való bejelentkezés után)
Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2023. A év, évközi 34. vasárnap, Krisztus Király vasárnapja Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért,...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2023. A év, évközi 33. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Zarándok +

2021 októberében Ferenc pápa meghirdette a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének témáját: „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel, küldetés”. A szinódusi folyamat célkitűzése a mai...

Zarándok podcast

Egykor még Budapestről is ki volt tiltva a sokak által kedvelt Laci atya, azaz Varga László kaposvári megyéspüspök. A Zarándok Podcastben hivatásáról, életéről és...