Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

EWTN közvéleménykutatás: Az amerikai katolikusok erősen hisznek az angyalokban, az eucharisztia szentségében azonban kevésbé

angyalok Egyedi
Fotó: Shutterstock

Egy friss felmérés szerint a katolikusok inkább hisznek az őrangyalokban, mint az Eucharisztiáról szóló katolikus tanításban. A kutatást végzők megjegyzik: ez a tény egyszerre jelenthet kihívást, és esélyt a hitben való gyarapodásra.

„Minél közelebb kerülsz az angyalokhoz, annál inkább vezetnek ők el az Eucharisztiához” – mondta Wolfgang Seitz atya, O.R.C. a CNA-nak.

„Ha az angyalok iránti áhítat nagyobb lenne, egyúttal az Eucharisztia iránti áhítat is nőne” – mondta Seitz, aki 20 éve pap.

Seitz az Opus Sanctorum Angelorum titkára. A szervezet egy ohiói székhelyű nemzetközi katolikus mozgalom, amely az angyalok iránti odaadást hirdeti, irányítói a Szent Kereszt reguláris kanonokrend papjai.

Seitz kijelentése válaszként érkezett egy, a katolikus szavazók körében végzett új felmérés eredményeire, mely nyilvánvaló következetlenségeket tartalmaz azzal kapcsolatban, hogyan viszonyulnak a válaszadók a katolikusok tanokhoz.

Az EWTN News/RealClear Opinion Research ezen a héten közzétett közvélemény-kutatása szerint a katolikus válaszadók csaknem 77%-a hisz az őrangyalokban, 8,7%-a nem hisz, 14,6%-a pedig nem biztos benne.

Ezzel szemben a válaszadóknak mindössze 50,3%-a mondja azt, hogy ő hiszi Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában, azaz hiszi, hogy „az átalakult kenyér és bor Krisztus teste és vére, nem pedig csupán szimbólumok”.

A közvéleménykutatás válaszadói közül a hetente egyszer rendszeresen misére járó katolikusok mintegy 80%-a hiszi valóban a fenti katolikus tanítást. Ez az arány 61%-ra csökken a havonta egyszer-kétszer misére látogatók körében, és 42%-ot tesz ki az évente néhány alkalommal misét látogatók körében. A misét soha nem látogatók körülbelül 17%-a vallja ezt a meggyőződést, az évente egyszer részt vevők közül pedig 14%.

Összehasonlításképpen: a havonta egyszer vagy kétszer misére látogatók körülbelül 74%-a vallja azt, hogy hisz az őrangyalokban, hasonlóan azokhoz, akik évente egyszer vesznek részt misén. 65%-a azoknak, akik soha nem vesznek részt a szentmisén, – vagy kevesebbszer, mint egyszer évente -, úgy nyilatkozott, hogy hisz az őrangyalokban.

A Trafalgar Group által szeptember 12. és 19. között végzett közvéleménykutatás 1581 katolikus szavazót kérdezett meg, és 2,5%-os általános hibahatárt valószínűsít. A kérdőívre a válaszadást hat különböző módszer kombinációjával végezték, beleértve az élő telefonhívásokat, szöveges üzeneteket és e-maileket. A felmérésben partnerként vett részt az EWTN News, amely a Catholic News Agency hírügynökség anyavállalata.

Lehetőség az Eucharisztia tiszteletének terjesztésére

A magukat katolikusnak vallók Eucharisztiával kapcsolatos ellentmondásos véleménye sokszor került a hitoktatás és a hitbuzgalmi erőfeszítések középpontjába.

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája egy kétéves Nemzeti Eucharisztikus Megújulási Folyamatot indított azzal a céllal, hogy segítse a katolikusokat megújítani az Egyházat „az Úr Jézus Krisztus szent Eucharisztiában való jelenléte által” – olvasható a kezdeményezés honlapján. A megújulás kezdeményezői azt tervezik, hogy olyan rendezvényeket fognak szervezni, ahol az Eucharisztiáról tanítanak, ezen belül a katolikus élet és misszió részeként az eucharisztia iránti áhítatot inspirálják.

Alicia Torres nővér, a chicagói székhelyű ferences eucharisztikus nővérek, valamint a Nemzeti Eucharisztikus Ébredés vezetői csapatának tagja a közvélemény-kutatási eredményeket a katolikusok bevonásának lehetőségének tekinti.

„Ha az ember nyitott az őrangyalával való kapcsolatra, akkor ez már eleve egy lehetőség és egy kiindulási pont, ahol újra felvehetjük a kapcsolatot Krisztussal, és főleg az ő, Eucharisztiában megtestesülő jelenlétével.”

Torres a CNA-nek úgy nyilatkozott, hogy „különösen reménytelinek” találja, hogy a katolikus válaszadók többsége „tudatosítja és elfogadja a természetfelettit”.

„Jó lenne négyszemközti beszélgetésekben pontosabban megértenem, hogyan tudatosítja a természetfelettit egy átlagos katolikus ember” – tette hozzá.

Torresnek kétségei vannak afelől, hogy a megkérdezett katolikusok egy része valóban aktív kapcsolatban áll-e őrangyalukkal. Az idősebb katolikus válaszadók egy része talán az őrangyalukhoz intézett évszázados imával nőtt fel – mondta.

A Katolikus Egyház Katekizmusa megerősíti az angyalok létezését, mondta Torres, sőt azt is kijelenti, hogy az angyalok az eucharisztikus liturgián is jelen vannak.

Annak ellenére, hogy vannak katolikusok és más keresztények, akik nem feltétlenül hisznek a katolikus egyház tanaiban, az kijelenthető, hogy az angyalok iránt „általános az érdeklődés” – mondta Seitz a CNA-nak. Az már egy más kérdés, hogy úgy hisznek-e az angyalokban, ahogyan azt a katolicizmus tanítja.

„Sok egyházatya szerint angyalaink leborulnak Urunk előtt, aki jelen van az oltáriszentségben” – mondta Seitz. Az angyalokról ugyan sokan beszélnek, viszont „nehezebb az Eucharisztiában hinni, mint az angyalokban”.

A világ és az Egyház „kissé elveszett – mondta – ugyanis elveszítettük az igazi, élő kapcsolatot a szent angyalokkal”. Seitz azt is elmondta, hogy bár az angyalokról szóló katolikus tanítást a Katolikus Egyház Katekizmusa összefoglalva tartalmazza, mégis ennek bővebb kifejtése néha nem történik meg. Ritkán fordul elő, hogy homíliákban említenék őket.

 „Az angyalok tisztán szellemi lények. Nagyon erősek, értelemmel és szabad akarattal rendelkeznek” – magyarázta a pap. „Valódi lények. Ők is Isten képére és hasonlatosságára vannak teremtve. A lét hierarchiájában természetüknél fogva ők a legmagasabb rendű teremtmények mindazok között, akiket Isten teremtett.”

Isten terve szerint az angyalok irányítják az egész univerzum kormányzását, a bolygóktól a növényekig, a sziklákig és az emberekig – mondta. Ebben az összefüggésben van minden egyes embernek egy őrangyala.

Minden emberi lénynek végső sorsa az, hogy egyszer szemtől szembe lássa Istent” – mondta Seitz. „Isten az ő bölcsességében minden embernek egy személyes őrangyalt rendelt társnak, vezetőnek, aki végigvezeti egész életén át” – mondta a pap. „Istennek terve van arra, hogy hogyan vezesse vissza a teremtést önmagához. Ebben az angyalok nagyon nagy szerepet játszanak.”

Az angyal Fatimában

Seitz felidézte az angyali és Mária-jelenéseket a portugáliai Fatimában a 20. század elején, melyeknek három pásztorgyermek volt tanúja, akik közül kettőt azóta szentté avattak. A katolikus egyház tanítása szerint ezekben a jelenésekben nincs semmi, ami összeegyeztethetetlen lenne a hit tanaival.

A fatimai jelenésekből ismerjük azon kevés újkori beszámolók egyikét, amelyek egy angyalról szólnak, aki az Eucharisztia iránti odaadásra buzdít.

A gyermekek elmondása szerint 1916 őszén egy angyal háromszor megjelent nekik. Elmesélték, hogy amikor megjelent, felmutatta az oltáriszentséget és a kelyhet, majd hódolata jeléül meghajolt. A gyerekek utánozták az angyalt, és ők is földre borultak.

Az angyal megtanította őket az eucharisztika imádatára, majd a bűnösök megtérésért mondandó bűnbánati imára. Az angyal az Oltáriszentséget egy kislánynak, Luciának, a Drága Vért pedig a másik két gyermeknek, Franciscónak és Jacintának adta.

„Nagyszerű útmutatás ez számunkra az Oltáriszentség előtti tisztelettel kapcsolatban” – mondta Seitz.

Általánosabban fogalmazva, Seitz elmondta, hogy még az angyalok sem tudják teljesen megérteni Jézus Krisztus megtestesülésének és kereszthalálának “mélységes leereszkedését”, így az Eucharisztia misztériumának teljes megértése lehetetlen.

“E rejtély előtt csak leborulhatunk, és imádhatjuk” – mondta Seitz.

A katolikus szavazók körében végzett Trafalgar-felmérés más aspektusai is segíthetnek pillanatképet kapni a katolikus gyakorlatról:

  •  Bár a katolikusoknak vasárnap és a kötelező ünnepnapokon részt kell venniük szentmisén, a válaszadóknak csak körülbelül egyharmada számol be arról, hogy hetente vagy ennél gyakrabban vesz részt szentmisén.
  •  A válaszadók mintegy 24%-a hetente egyszer, 7,5%-a hetente többször, 1%-a pedig naponta vesz részt szentmisén. További 26% csak “évente néhányszor”, 10,4% havonta egyszer vagy kétszer, 4,6% pedig évente egyszer vesz részt misén. Körülbelül 12%-uk évente kevesebb, mint egyszer, míg 14%-uk soha nem vesz részt szentmisén.
  • A megkérdezettek csupán 23 %-a járul évente szentgyónáshoz.

Fordította: Kántorné Polonyi Anna
Forrás: CNA

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

happy women in the park 2023 11 27 04 53 17 utc Medium

Életmód

„Az egyedülállóság összeegyeztethetetlen a boldogsággal. Az egyedülállóság terméketlen. Az egyedülállóság egy vakvágány a szentség felé vezető úton”- halljuk néha. Mindezekkel a hamis és kétségbeesett...

father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium

Lelkiség

Az idei apák napján ünnepeltük meg azokat a férfiakat, akik megházasodtak, házasok is maradnak, akik védik, tisztelik, szolgálják a családjukat, és önmaguknál is jobban...

cikk cover 2024 07 22 2 Medium cikk cover 2024 07 22 2 Medium

Hangoló

Brad Wilcox: Házasodj meg! Miért kell az amerikaiaknak szembeszállniuk az elittel, erős családokat kovácsolniuk és megmenteniük a civilizációt? című könyvét a mainstream hírcsatornák kritizálják,...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 16. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. Kriszti, ékszer disájner, szociális munkás, a Szerelmi Kalandtúra- párkapcsolat erősítő játékok...

Hangoló

Az online közvetítést nézők csak az Eucharisztia illúzióját kapják. A szentmise internetes közvetítése vagy a televízióban való sugárzása azért, hogy az emberek világszerte nézhessék,...