Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Lelkiség

A lagzi és az olaj…

black oil lamp in the village 2022 10 31 21 48 27 utc Medium

„Történt, hogy a nagy király meghirdette jó előre, hogy ha fia nagykorú lesz, nagy lakodalmat fog ülni! Készült is rá az egész királyság! A divattervezők csinos lányokat szerződtettek, és új ruhakölteményeket alkottak az ünnepre. A felsőbb tízezrek jó előre előjegyezték a modelleket, amiket az autógyárosok külön erre az alkalomra gyártottak; a busz- és a légi társaságok különjáratokat hirdettek: Már most takarékoskodjon! jelszóval a középosztálynak, és a szegények kiszámolták, hogy ha azonnal felkerekednek, épp a jeles napra érnek oda. Eljött a várva várt nap, a média nagy zajjal köszöntötte, de a nászünnep előtti éjszakán egy hurrikán pusztított végig az országon, az utak járhatatlanokká vártak, a hidak beomlottak, és a repülőknek nem volt hova leszállni. Így aztán amikor megnyíltak a palota kapui, csak a koldusok álltak ott, akik még a vihar előtt odaértek. És sehol nem volt egy riporter, aki megörökítette volna! Nem garantálom, hogy a hasonlóság mai történésekkel pusztán a véletlen műve!”

Kiss Ulrich SJ modern történetét nem véletlenül idéztem…Az utolsó ítéletkor megérkezik a vőlegény, Krisztus, hogy egybekeljen szeretett menyasszonyával, az egyházzal. Hogy mikor, azt pontosan továbbra sem lehet tudni. De szép lett volna ez a tíz szűzről szóló példabeszéd, ha az okosak adnak a butuskáknak az olajból, és akkor azok mentegetőzhettek volna, hogy a szeretet gyakorlása miatt nem maradt nekik (sem…). A jóságos vőlegény még külön díjazta is volna…

Igen ám, de a példabeszéd nem a jótékonykodásról szól. Hanem az örömünnepről, a lakodalomról, amelyet az Atya készít Fiának és jegyesének, a benne hívők közösségének. Erre készülünk egész életünkben. A földi élet Jézus tanítása szerint nem pusztán a születés, növekedés, alkotás, leépülés majd halál ívében játszódik, hanem az örök találkozásra való állandó felkészülés jegyében. Növekedés és fejlődés, kibontakozás és végső beteljesülés, amelyet a halál sem ront el, csak ajtót nyit neki.

Az ószövetség népében is élt a tudat, hogy a házasság Jahve és választott jegyesének szeretetszövetsége, a lét legmélyebb titkát hordozza. Ezért lényegül át a földi szerelem képe az isteni szeretet misztikus himnuszává már az Énekek énekében. Jézus is sokszor használja hasonlataiban a nász, a menyegző, a lakodalom képét. Ő maga is a kánai menyegzőn kezdte nyilvános működését, és mutatta meg isteni erejét.

A zsidóknál egy hétig ünnepelték a lagzit. A vőlegény rokonaival együtt jött a menyasszony házához, hozta a jegyajándékot. A tíz szűz kézben fogott, ovális cserépedényben világító olajmécsessel várt a fogadására. A lakodalmat éjjel tartották. A kikérés elhúzódott, nem lehetett tudni, mikor érkezik a vőlegény.

A példabeszéd értelme nem az éberség, hanem a készenlét. Az okos szüzek is elaludtak. A balgák is tudták, hogy lesz menyegző, de cselekedetük nem ezt tükrözte. Ezek az ostoba leányzók nem vittek tartalék olajat, az okosak igen.

A balga szüzek gondolkodása gyakran megfertőz minket is. Egyrészt szívesen halogatjuk döntéseinket az utolsó pillanatra, mert mindig sietünk. Mindig valami más a fontos. Aztán amikor jön a nagy roham – lásd karácsonyi bevásárlás, családi vagy közösségi ünnep –, akkor tolongunk és agyonstresszeljük magunkat, hogy idejében sikerüljön minden. Eleinte fel sem fogjuk, hogy olajunk „kifogy”: elfogy a türelmünk, megkeményedik a szívünk, elpárolgott a kezdeti szerelem és hűség. Akármilyen szuperautónk van, és akármilyen modern autópályán utazunk, egyszer csak elfogy az üzemanyag, és a benzinkutat nem vihetjük magunkkal… Időnként meg kell állni és töltekezni. Mert nem biztos, hogy holnap be lehet pótolni, jóvátenni, amit ma elmulasztottunk. Nemrég egy idős házaspárnál jártam egy közös beszélgetésre és imádkozásra, ahol megdöbbentett az a tiszta, romlatlan szeretet és gyengédség, amellyel a feleség ápolja beteg férjét, akivel 54 éve élnek boldog, szentségi házasságban. Az ő olajuk nem fogyott ki…

Másrészt nagyon sok mindent meg lehet és meg kell osztanunk másokkal. Bármennyire is sietős az életünk, bármennyire is komoly veszteségek érnek emiatt – van, amit nem szabad megosztanunk, egyszerűen azért, mert nem lehet. Azt, amit nekünk kell elvégeznünk, senki más nem teheti helyettünk. Mások helyett nem lehet táplálkozni, tanulni, imádkozni, bűnbánatot tartani – üdvözülni! Az utolsó ítéletre sem lehet más helyett felkészülni. Isten sem szerethet senki mást helyettem. Még Jézus sem tartott helyettünk bűnbánatot… És mindezt most, a jelenben, nem akkor, amikor nyugdíjba vonulunk vagy időnk lesz rá. Az üdvösségből csak saját hibánk miatt maradhatunk ki, s arra nincs orvoslás, másokat nem hibáztathatunk.

Isten az idő ura. Ő határozza meg a menyegző kezdetét, nincs értelme a szektás időpont-számítgatásnak. Jézus ezzel a példabeszédével minősíteni akarja a földi időt. Töltsük hát ki azt hűséggel, állhatatos készenléttel, hogy a kegyelem olaja kitartson a végső találkozásig.

1 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2023. november 16. at 18:52

  INRI,
  minden ember az Isten képmása. Az emberek többsége vallásos. Nagyon sok vallás van amelyekhez nagyon sok ember csatlakozott.

  A marxi vagy a nyilt társadalmi ateisták (ateizmus=tudatos Istentagadás), vagy (agnoszticizimus=az Isten nem téma, mert ha van az ö baja ha nincs akkor meg úgyis jó, mert engem nem érdekel!- indoklással tagadják az Isten létét) Isten nélkül akarnak élni. Nem a hívök számától függ az Istenség léte, vagy nem léte, de még az Isten tulajdonságai sem…

  Én csak azt tudom, hogy miért vagyok katolikus. Mert a pápa nem személyválogató, mindegy milyen származású vagy kultúrájú az aki a katolikus egyházhoz tartozik. Mert a katolikus egyház alapítója egy vesszöként hajtott ki Jessze törzsökéböl. Mert van 10 parancsolata. Mert az boldoggá tesz mindenkit aki aszerint él. Mert oly csodás az Istennek mindenért hálát adni. Mert a hálaadás ujjongó lelkületet ad. Mert nem rajtad múlik a világ boldogsága, de nem vonhatod ki magad az azon való együttmüködésböl. Mert aki katolikus az akkor is igyekezni fog a tízparancsolat, parancsait + tiltásait betartani, ha azokat senki emberfia nem ellenörzi. A katolikus tudja, hogy ezekért a jótettekért az Isten akkor is megjutalmazza, ha azt ember nem látja vagy nem tudja meg, hogy ki tette azokat.

  A Sínai-hegyen Mózes által az Istentől kapott parancsok a valláserkölcsi élet örökérvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai irántikötelességeit összegzi. érvényessége minden időben megmarad, mivelJézus azt mondta: “Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanembeteljesíteni” (Mt 5,17).
  I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
  II. Isten nevét hiába ne vedd!
  III. Az Úr napját szenteld meg!
  IV. Atyádat és anyádat tiszteld!
  V. Ne ölj!
  VI. Ne paráználkodj!
  VII. Ne lopj!
  VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
  IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!
  X. Mások tulajdonát ne kívánd!

  Egyébként keresd ki: “150 érv, hogy miért vagyok katolikus”
  írta: Dave Armstrong

  Ime a 150-edik érvelés a katolikcizmus mellett.
  150. Utoljára, de nem utolsósorban, a katolicizmusé a legfenségesebb szellemiség és a legvallásosabb lélek, ami ezer különböző módon nyilvánul meg, kezdve a monasztikus ideáltól, a papság és a szerzetesek hősies cölibátusáig és Istennek való tiszta önfeláldozásáig és szolgálatáig, aztán a katolikus kórházak, Kempis Tamás vagy Loyolai Szent Ignác hamisítatlan szentsége és nagyszerű imádságos könyveik, a megszámlálhatatlan szent – kanonizált, kanonizálásra váró, vagy még ismeretlen – , Teréz anya, II. János Pál pápa, XXIII. János pápa, a korai mártírok, Assisi Szent Ferenc, Lourdes és Fatima eseményei, Tiszteletreméltó John Henry Newman kardinális káprázatos intellektusa, Fulton Sheen érsek bölcsessége és éleslátása, Keresztes Szent János, Chesterton vagy Muggeridge megszentelt sziporkái, a keresztutat vagy a rózsafüzért végző idős asszonyok, a szentségimádás, az Úrfelmutatás, a letérdelés – a listát hosszan lehetne folytatni. Ez az áhítatos lelkiség páratlan lehetőségeiben és mélységében.

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

popefrancisangelus3062324 Medium

Ferenc pápa

Június 23-án, vasárnap a Szentatya a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az Úrangyala imádságot. A szentmise evangéliuma alapján arról...

textured green background of nordman fir branches 2023 11 27 04 59 45 utc Medium textured green background of nordman fir branches 2023 11 27 04 59 45 utc Medium

Aktuális

A középkorban Keresztelő Szent János születése Jézus születéséhez hasonló ünnep volt liturgiailag. Szép alkalmat kínált a karácsonyi előkészületekre. A katolikus egyház június 24-én tartja...

an old bible on a wooden table 2023 11 27 05 28 14 utc Medium an old bible on a wooden table 2023 11 27 05 28 14 utc Medium

Életmód

„Én inkább a tudomány pártján állok” – talán hallottad már ezt a mondatot. A jelenet valahogy így néz ki: találkozol valakivel; beszélgettek, és természetesen...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 12. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 11. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. A NőiTérErő podcastben Kölcsey-Gyurkó Sára volt a vendégünk. Sára, fotóművész, 4...

Lelkiség

Philip Mulryne-nak látszólag irigylésre méltó élete volt, olyan, amiről az emberek nagy része csak álmodozik. A Premier League-ben (angol labdarúgó bajnokság) a Manchester United...