Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Hangoló

Sarah bíboros: Az Egyház hagyományos liturgiájának, erkölcsének elutasítása nem más, mint „gyakorlati ateizmus”

videoframe 141649 Medium
Robert Sarah bíboros beszél az Amerikai Katolikus Egyetemen Washingtonban (CUA – Washington D.C.) 2024. június 14-én. - Fotó: youtube.com/@NapaInstitute1 (Robert Cardinal Sarah: The Catholic Church’s Answer to the Practical Atheism of Our Age)

Az alábbi összefoglalóban Robert Sarah bíboros, a római Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektus emeritusa véleményét ismertetjük.

Sarah bíboros szerint az Egyházon belüli hagyományos latin mise elhagyásának és elutasításának kísérlete együtt jár a hagyományos katolikus erkölcs elutasításával, és összefügg azzal a folyamattal, amellyel megpróbálják Európát elszakítani a kereszténységtől, keresztény gyökereitől. Ezt pedig, ahogyan ő nevezi, nem más, mint „gyakorlati ateizmus”.

Sarah bíboros az Amerikai Katolikus Egyetemen (CUA – Washington D.C.) június 14-én, csütörtökön adott hangot véleményének, az „Egy este Robert Sarah bíborossal” című rendezvényen. Az esemény a Napa Intézet és a Katolikus Információs Központ támogatásával jött létre.

Előadása előtt a guineai bíboros szentmisét mutatott be a Szeplőtelen Fogantatás Nemzeti Kegyhelye bazilikában. Előadása előtt és végén egyaránt vastapssal köszöntötték.

Előadásának címe „A katolikus Egyház hathatós válasza korunk gyakorlati ateizmusára” volt. Beszédében a bíboros Isten elutasítását nevezte meg a legnagyobb problémának, mely napjainkban a mai nyugati világ nagy részét, különösen a hajdanvolt keresztény Európát uralja. Sarah szerint Isten elutasítása nem annyira intellektuális ateizmus, hanem mára egyfajta gyakorlati ateizmus, mely által a modern ember úgy cselekszik, mintha Isten nem is létezne, vagy létezése jelentéktelen lenne.

Robert Sarah bíboros „A katolikus Egyház hathatós válasza korunk gyakorlati ateizmusára” című az Amerikai Katolikus Egyetemen (CUA – Washington D.C.), június 14-én tartott előadása.

Különösen súlyos problémának nevezte, hogy ez a gyakorlati ateizmus még az Egyházba is behatolt, ami a hagyományos katolikus erkölcs, a hagyományos katolikus doktrína és a katolikus liturgia hagyományos formájának elutasításában nyilvánul meg.

Sarah bíboros, az Istentiszteleti Kongregáció egykori prefektusa, régóta elhivatott védelmezője a hagyományos latin mise és a liturgia áhítatosabb celebrálási módjának. Az Egyház helyzetéről kapcsolatban egyebek közt elmondta, hogy a latin Egyházban egyre inkább terjed az a tendencia, hogy elhagyják Isten imádásának hagyományos formáit, azt a liturgiát, melyet az Egyház évszázadok óta helyesnek tartott és gyakorolt. Ez szerinte nem más, mint a gyakorlati ateizmus egy formája, amelyben már nem Isten áll a szentségimádás középpontjában, hanem a mai ember érzékenysége.

A bíboros az Egyház hagyományos liturgiájának az elutasítását az Egyház hagyományos erkölcsteológiájának elutasításával kapcsolta össze. Szerinte mindkettő az ateizmus finom formája, mely, ha „nem is Isten teljes elutasítása, de mindenképpen Isten „mellékvágányra” helyezése”.

Utalva Szent II. János Pál pápára, aki foglalkozott azzal, hogy a gyakorlati ateizmus milyen formákat ölthet, Sarah ezt mondta: „Milyen gyakran halljuk teológusoktól, papoktól, szerzetesektől, sőt egyes püspököktől vagy püspöki konferenciáktól is, hogy erkölcsi teológiánkat kizárólag emberi szempontokhoz kell igazítanunk?”

A morális teológia hagyományos elveit – melyeket a Veritatis Splendor és a Katolikus Egyház Katekizmusa olyan jól meghatároz – ha nem is utasítják el teljesen, de megkísérlik figyelmen kívül hagyni. Ugyanis, ha így cselekszenek, akkor minden bizonytalanná és szubjektívvé válik. Ha mindent és mindenkit elfogadunk, akkor az nem más, mint hogy figyelmen kívül hagyjuk a Szentírást, a Hagyományt és a Tanítóhivatalt.”

Hasonlóan sarkalatos kritikát fogalmazott meg Sarah bíboros az Egyház ősi liturgiájának elutasításával kapcsolatban. Anélkül, hogy megnevezte volna a Traditionis Custodest, arra figyelmeztetett, hogy az Egyház több évszázados liturgikus hagyományainak „veszélyesként” történő beállítása Isten „félreállításának” a módja.

„A gyakorlati ateizmus hívei szerint a hit valamilyen módon korlátozza, megköti az embert… vagyis a gyakorlati ateisták Istent és az Ő erkölcsi rendjét korlátozó tényezőnek tekintik” – mondta. Úgy vélik, hogy személyes boldogságukat abban találják meg, ha azok lesznek, akik lenni akarnak, nem pedig abban, hogy Isten rendjéhez igazodnak.

Ez a gondolkodás erősen „ma-orientált”, túlságosan a pillanatra, a „most” -ra összpontosít. Az a fontos, ami most van, egyéni és közösségi történetünk és történelmünk pedig pusztán másodlagos. Ezért lehet olyan könnyen elengedni hitünk hagyományait. A gyakorlati ateisták szerint a hagyomány túlságosan merev, gúzsba köt, nem pedig felszabadít. Ugyanakkor tény, hogy önmagunk megismerése csak a hagyományainkon keresztül lehetséges. Nem elszigetelt élőlények vagyunk, akiknek semmilyen kapcsolatunk nincs a múltunkkal. A múltunk formált bennünket azzá, akik ma vagyunk.”

Sarah bíboros azt is nehezményezi, hogy az Egyházba és a hierarchia soraiba is beivódott egy bizonyos fajta „pogányság”. Arra figyelmeztetett, hogy „az igazi válság az Egyházon belüli hit hiánya”. 

Hivatkozott Joseph Ratzinger egyik 1958-as előadására, melyben a néhai pápa rávilágított arra, hogy „jelenlegi helyzetnek sokkal mélyebb gyökerei vannak, mint az 1960-as és 1970-es évek kulturális forradalmai”. Ratzingert idézve ezt mondta: „Ez az úgynevezett keresztény Európa az elmúlt 400 évben egy új pogányság szülőhelyévé vált. Ez a modern pogányság pedig folyamatosan terjeszkedik az Egyház szívében, és belülről bomlasztja.”

Ratzinger 1958-as előadásában kifejtette: a mai Egyház „már nem az a régi Egyház, amely a pogányokból keresztényekké vált emberek Egyháza, hanem olyan pogányok Egyháza, akik még mindig kereszténynek mondják magukat, ám valójában pogányokká váltak. A pogányság ma magában az Egyházban él (The New Pagans in the Church, 1958)”.

Sarah bíboros szerint ez a fajta ateizmus az Egyházban „napjainkban még nyilvánvalóbb”, mint 1958-ban volt. Olyan következményei vannak, mint „az áhítatos keresztény életvitel vagy a nyilvánvaló keresztény kultúra eltűnése. Sőt, nyilvános nézeteltérések formájában is megnyilvánul, néha még magas rangú tisztviselők vagy prominens intézmények szintjén is.”

„Vajon hány katolikus vesz részt hetente szentmisén? – tette fel a kérdést. „Hányan vesznek részt aktívan a helyi plébániai életben? Hányan élnek úgy, mintha Krisztus köztünk lenne, vagy mintha Krisztust látnák felebarátukban? Hányan élnek abban a szilárd hitben, hogy az Egyház Krisztus misztikus teste? Hány pap ünnepli a Szent Eucharisztiát úgy, mintha egy „másik Krisztust” (Alter Christus)– sőt, Jézus Krisztust magát (Ipse Christus) – ünnepelné? És vajon hányan hisznek Jézus Krisztus valóságos jelenlétében az Eucharisztiában?”

„A válasz az, hogy túl kevesen…” – kesergett. „Úgy élünk, mintha nem lenne szükségünk Jézus Krisztus vére általi megváltásra. Sajnos az Egyházban sok ember számára ez a gyakorlati valóság. A válságot nem annyira a szekuláris világ és annak gonoszságai és bűnei jelentik, hanem a hit hiánya az Egyházon belül.”

Fordította: Kántorné Polonyi Anna
A fordítás az alábbi cikk rövidített változata: LifeSiteNews / Cardinal Sarah: Rejection of traditional liturgy, morals are forms of ‘practical atheism’ in the Church.

3 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. június 27. at 23:23

  INRI,
  az emberek korán kelnek. Mindenki mindig dolgozik. A munkaadojának lesz a szolgája. Ma már azonban nem az egyházi munkaadók vannak iranyito helyzetben. Másodlagos és nem napi igény lett az ima, és plebaniai élet…Mert nem konkrét napi igènyekre ad választ. Inkābb elvont tavlatokra. Valaki minap mondta nekem: én itt akarok boldog lenni…nem odaát…
  Pedig Itt senki sem lesz boldog, ha csak itt akar az lenni. Mert itt mindent meg lehet unni. Mert az igazán izgalmas és boldog dolgokat csak az láthatja meg aki a megunhatatlan szépség joság segitsęg, Isten, család, haza, és az ezekért végzett àldozatos munka utját jàrja. Segiti szolgālja családját. Meghozzá önzetlenül. Boldogan imadkoznak együtt minden este. Ferj feleség gyerekek. Jézusban bizva. Minden vasárnap szentáldozāshoz jārulva. A 10 boldogito parancsolat szerint. Amit soha sem lehet megunni. Az ateizmust, a többi izmusokat, a mindenāron csak itt ès most naponta változo divatok követèsèt bizony meg lehet unni. Kaja, pia drogok, bulik, cuccok, tetok, pirszingek, arcfelvarrások, ajakspriccelèsek, kacèr viselkedès, nyilvànos tapizàsok, sehova sem vezetnek. Rövid percemberkék dæridoi…Isten nèlküli ėlet csan tèvelygès ès àllando keresgèlès…anėlkül, hogy valamit is megtalàlnànk….

 2. Avatar photo

  Kókay Ágoston

  2024. június 28. at 07:20

  Sarah bíboros megnyilatkozásai mindig nagyon tetszenek, de azzal, amit itt mond a latin nyelvű misével és a Traditionis Custodesszal kapcsolatban, nem értek egyet. A Traditionis Custodes nem a latin misét tartja veszélyesnek, hanem azt, amire sokszor használják, és azokat, akik ezt teszik. Ennek megértéséhez elegendő beleolvasni akármelyik tradicionális személy, közösség ellenséges, gyűlölködő, protestáló (!) megnyilvánulásaiba.

 3. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. június 28. at 09:02

  INRI,
  egyetértek. Én még ministráltam 5-6 évesen latinul. Tetszettek a latin “varázsszavak”. Az üdvözlégyet mondtam el egyszer iskolai misén latinul Barlettaban délolaszban, amikor a plébi Don Vito Carpentiere Veni sankte-t=tanévnyito misét ünnepelt a diákokkal. Elötte a tanárok a zsufólt templomban rozsafüzért imádkoztak a diákokkal. Megkérték a felnötteket, hogy egy-egy üdvözlégyet mondjanak a saját anyanyelvükön. Mivel édesanyámmal gyakran imádkozták Erdödy Imre atya a sajóvámosi plebánossal és körével a latin üdvözlégyet (engem szerencsére magával vitt) és megtanultam ezt a “csodát”. Nagyon tetszik. Gondolatban fordígattam közben magyar és latinra…Bár szinte csak ezt tudom latinul (meg a miatyánkot). Csodás dallamokat is írtak hozzá. Minden ami összetart az jó. Ami örömmel való közösségi ima, mise, jótett, szerelem, család, gyerekzsivaj, és alkotó munka, a 10 parancsolat fényében..A széthúzás, büszkeség= magam különb-vagyok-nálatok hamissága, pedig rossz a katolikus=egytemes közösségben. Aki elsö akar lenni köztetek legyen a többi szolgája…Ha kérhetném a sok sikeres vilagi munkájával szerzett pénzéböl támogassa a hittant, és az egyházközségét. Ne csak adomýnyokra ácsing´´ozván ossza az észt. Pl. Lupusz atya a dunaszigeti plebános (Farkas István) plebániai kertipartikat (is) tart. Több filiás. Tipegö-mis´ket ünneplö. Baba-Mama hittanos hetente (2x-is) összejövetelekkel. Miszzionárius a környezö falvakban. Ezenkívül másdolagosan emeritus Matek gimi professor, piar gimi diri (direktor), országos érettségi elnök, pályázatíró, templomfelújitó, iskolaalapito, több faluban hitreébresztö, katolikus ovodai utánpotlás-nevelö stb… Isten szolgája…Nem büszek, nem kirekesztö, nem észosztogato, nem fontoskodó, tudja, hogy a katolikus népünnepély az a legjobb misszi´s munka. És még-egy: nem a vendéglösök zsebeit tömi (adomanypénzekkel) a plebániai bulik alkalmával, hanem a közösséget kovácsolja össze kertipartikra..közös sütés-fözés szervezésével…Tanárok, diákok gyerekek, nagymamák, nagypapák, anyukák, apukák az egyh´zközség (ek) közös ünneplésének hive…
  Osli mosolygós madonna könyörögj érettünk…

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

female hand on bible and twigs on light textured b 2023 11 27 04 58 13 utc

Lelkiség

Ferenc pápa már több mint húsz éve javasolja a katolikusok híveknek az imádkozásnak ezt a tévedhetetlen módszerét. Annak idején, amikor még Buenos Aires érseke...

caring father caucasian man dad trying to contact 2023 11 27 04 59 43 utc 1 Medium caring father caucasian man dad trying to contact 2023 11 27 04 59 43 utc 1 Medium

Család

Ha arra törekszik, hogy gyermekeit pozitív módon nevelje és megadja nekik a tiszteletet, néhány tanácsot adunk, hogy ez sikerüljön… még akkor is, ha ez...

handsome mature man in protective face mask prayin 2023 11 27 05 17 57 utc Medium handsome mature man in protective face mask prayin 2023 11 27 05 17 57 utc Medium

Lelkiség

Szentségimádás után ezek a szavak hangzottak el: „Jézus meg szeretne gyógyítani egy sötétbarna hajú férfit, akinek agydaganata van” – ennek hallatán megdermedtem. A személy,...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Zarándok podcast

Dr. Barsi Balázs atya, a Széchenyi és Stefánusz Díjas ferences szerzetes mélyen belemerült a keresztény hit és a lelki élet kérdéseibe a Zarándok Podcast...

Aktuális

A Vatikán hivatalosan is kiközösítette Carlo Maria Viganò érseket – jelentette be július 5-én, pénteken a Hittani Dikasztérium. A Vatikánban lefolytatott bíróságon kívüli büntetőeljárás...