Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

Müller bíboros figyelmeztet a halálos veszélyre, amely az emberiség kollektív öngyilkosságához vezethet

Muller biboros az elet vedelmerol
Fotó: CNS

A német Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció prefektus emeritusa súlyos veszélyre figyelmeztetett, amely az emberiség „kollektív öngyilkosságához” vezethet.

„A kereszténység támogatja az élet civilizációját, és kihívás elé állítja az antropológiai nihilizmus kultúráját, aminek az emberiség kollektív öngyilkosságával kell végződnie. Az ateizmus nihilizmus, a gyümölcse pedig a halál”- mondta a bíboros a titkára által szeptember 30-án, a Családok 14. Világkongresszusán spanyol nyelven elmondott előadásában. A kongresszusra szeptember 30. és október 2. között került sor Mexikóban.

„Ez egy jelentős nemzetközi és vallásközi esemény, amelynek célja, hogy egyesítse és felkészítse a vezetőket, szervezeteket és családokat arra, hogy ünnepeljék, erősítsék és szilárdabbá tegyék a családot, mint természetes és alapvető emberi környezetet, amely kulcsfontosságú az érett személyiségek és a fenntartható társadalmak virágzásához” –áll a kongresszus weboldalán.

Előadásában Müller így magyarázta: „a nihilizmus, az új kor érzése, ami annyit tesz, hogy Isten maga halott, ahogyan a filozófus Hegel írta, szóval a nihilizmus elvezethet ahhoz az érzéshez, hogy „nincs semmi rossz az emberi lényben, és minden megengedett, ami csak tetszik neki, ha hiszünk abban, hogy barátságos isteni racionalitás létezik minden fölött és mindenben, amit teremtett.”

Előadásában, amely „Az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett: kiáltvány az antropológiai nihilizmus ellen” címet viselte, a bíboros Nietzsche téziseire utalt, aki „a kereszténység utáni nihilizmus prófétája” volt és „Isten halálát” hirdette; továbbá szólt Yuval Noah Harari történészről, aki „az úgynevezett transz- és poszthumanizmus gurujává vált.”

Az ’isteni superman’ ’ördögien embertelenné’ válhat

Az emeritus prefektus kifejtette, hogy „történészként Hararinak magának is tudnia kellene, hogy egy isteni superman (szuperember) víziója milyen gyorsan válhat ördögien embertelenné. A 20. század ezt kegyetlenül bebizonyította Nyugat- és Kelet-Európában. Különösen Németországban és Oroszországban.”

„Ha az ember megszűnik a Szentháromság Istennek képére és hasonlatosságára teremtett lénynek lenni, akkor az antropológiai nihilizmus mélyére süllyed” -figyelmeztetett Müller.

A bíboros példaként azokra az emberekre utalt „akik arcukat vagy más testrészeiket „felvarratták” vagy „ránctalaníttatták”. Ez már nem valamiféle hollywoodi divat, sokkal inkább az, hogy ezek az irgalmat érdemlő szegény teremtmények – anélkül, hogy tudták volna – az antropológiai nihilizmusba estek.”

Az antropológiai nihilizmus szülőatyja a teremtmény büszkesége. Azé a teremtményé, aki olyanná akar válni, mint Isten, és saját maga akarja megkülönböztetni a jót a rossztól, az igazat a hamistól. (vö. Gen 3,5)

Motivációjának forrása – folytatta a német bíboros – „az istentelenek vak őrültsége, akik „a romolhatatlan Isten dicsőségét” saját maguk által fabrikált ideológiai képekre cserélik. Amikor az ember a teremtményt imádja a Teremtő helyett, elveszti Isten fiainak és barátainak dicsőségét.”

Házasság- és életellenes

A bíboros figyelmeztetett, hogy az antropológiai nihilizmus „következetesen életellenes”, mivel olyan eseményekre bátorít, mint a „gyermek elpusztítása az anyaméhben az emberi jogokra hivatkozva, és az úgynevezett kegyes halál (eutanázia) haszonelvű kívánalma a „kimerült” vagy „már nem hasznosítható” emberek számára.”

„De az antropológiai nihilizmus rothadt gyümölcsei már a férfi és nő közötti házasság megkérdőjelezésében is megmutatkoznak, amelyet már csak egy változatnak tekintenek a szexualitás tobzódó élvezetének számos lehetősége közül, anélkül, hogy benne rejlene a szerelemben való teljes átadás és egy harmadik személy, vagyis a gyermek, mint a szeretetnek és az anyaméhnek gyümölcse felé történő transzcendens átlépés” – folytatta.

Ezáltal tagadják a házasság és a termékenység közötti kapcsolatot, „amellyel a Teremtő megáldotta a férfit és a nőt, hogy továbbadják, megőrizzék és előmozdítsák az Isten által teremtett életet”.

Genderideológia

Müller bíboros ezután a gender ideológia kérdésével foglalkozott, amely hamis különbséget tesz a biológiai nem és a gender mint szociokulturális konstrukció között.

„Eltekintve attól a biológiailag bizonyított ténytől, hogy valódi nemváltás nem lehetséges, a szabad nemválasztás fikciója Isten személyünkre vonatkozó akaratának megtagadása. Minden emberi lény természeténél fogva testében létezik, férfi vagy női formában. A genderideológia, amely természetesen szintén az antropológiai nihilizmus ernyője alá tartozik, megfosztja mind a férfiakat, mind a nőket a saját lehetőségeiktől” – mutatott rá.

„A férfinak spirituális és testi adottságaiból eredően megvan a lehetősége arra, hogy feleségének szerető férje és gyermekeinek odaadó apja legyen. De nem lehet valakinek a felesége vagy az anyja anélkül, hogy önmaga árulója ne lenne” – mondta a bíboros.

A Hittani Kongregáció prefektus emeritusa elmondta: „Senki sem reformálhatja meg vagy modernizálhatja Krisztus tanítását, ’mert ő maga (megtestesülése által) minden újat és korszerűt magával hozott, hogy megújítsa és élettel töltse meg az embert’”, ahogyan a Ferenc pápa által a közelmúltban egyházdoktorrá nyilvánított Lyoni Szent Ireneusz mondta.

Veszélyes az egyházra nézve

Az antropológiai nihilizmus akkor válik komolyan veszélyessé az egyházra, ha még a kulcspozícióban lévő katolikus teológusok sem vállalják fel többé azt a tényt, hogy Isten Jézus Krisztusban történelmileg egyedülálló és legyőzhetetlen módon kinyilatkoztatta magát, hanem ehelyett perverz kompromisszumot kötnek a poszthumanizmussal, csak azért, hogy az Egyház társadalmi szervezetként „túléljen” egy modern, Isten nélküli világban” – mondta a bíboros.

Ez az „Isten nélküli teológia” tehát „a teremtést és a szövetséget, Jézus megtestesülését, keresztáldozatát és testben való feltámadását csak mitikus jellegű egzisztenciális szimbólumoknak tekinti.”

„Ha a kereszténység csak a megismerhetetlen isteni különböző nézőpontjainak gyűjteménye lenne, amely átterjedt a világról alkotott elméleti felfogásunkra, és az esetlegességgel való megbirkózás gyakorlati módja, akkor nem igazán lenne érdemes Krisztus igazságáért küzdeni, szenvedni és meghalni”-magyarázta Müller.

A német bíboros hangsúlyozta, hogy „a Jézus Krisztus Istenébe és Atyjába vetett hitünk legyőzi a halál kultúráját és az antropológiai nihilizmust. A Szentháromság Isten szeretetében való hit megnyit bennünket az élet kultúrájának, mert megszabadít a mulandóság rabszolgaságától Isten gyermekeinek szabadságára és dicsőségére.”

Fordította: Petrus Gabriella
Forrás: catholicworldreport.com

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

cikk cover 2024 07 22 2 Medium

Hangoló

Brad Wilcox: Házasodj meg! Miért kell az amerikaiaknak szembeszállniuk az elittel, erős családokat kovácsolniuk és megmenteniük a civilizációt? című könyvét a mainstream hírcsatornák kritizálják,...

muszlim megtero kereszteloje masolata muszlim megtero kereszteloje masolata

Hitélet

Hosszein, egy perzsa fiatalember, aki muszlim családban született Iránban, fél éve érkezett Magyarországra tanulni. Július 20-án keresztelkedett meg Budapesten, a Jézus Szíve Jezsuita Templomban....

cikk cover 2024 07 22 1 Medium cikk cover 2024 07 22 1 Medium

Szentek

Szent Mary MacKillop 1842-ben született Dél-Ausztráliában szegény bevándorló skót család sarjaként. 14 évesen kenyérkeresővé vált, annak ellenére, hogy elsőáldozásától fogva apáca akart lenni. Mary...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 16. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. Kriszti, ékszer disájner, szociális munkás, a Szerelmi Kalandtúra- párkapcsolat erősítő játékok...

Hangoló

Az online közvetítést nézők csak az Eucharisztia illúzióját kapják. A szentmise internetes közvetítése vagy a televízióban való sugárzása azért, hogy az emberek világszerte nézhessék,...