Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Hangoló

III. Károly király karácsonyi beszéde zavarba ejti a keresztényeket Angliában

III. Karoly kiraly Egyedi
Fotó: POOL//GETTY IMAGES

Sok brit számára az angol királynő karácsonyi beszéde volt az év végi ünnepségek kiemelkedő eseménye. Idén az új királyon, Károlyon volt a sor, hogy nekigyürkőzzék a feladatnak. Az angliai keresztény médiát meghökkentette ez az első beszéd, amely szerintük „új korszak kezdete” és arról árulkodik, hogy „az anglikán egyház feje nem tudja, mit tanít a saját egyháza, kicsoda Krisztus, vagy mit mond a Biblia.”

„Ez a királyi beszéd valóban új korszakot harangozott be a monarchia és az Egyesült Királyság számára – egy sötét korszakot. De a keresztényeknek nem szabad kétségbeesniük, már csak azért sem, mert végül is Krisztus az, aki a trónon ül. Krisztus az, aki a királyok Királya. És Krisztus előtt hajlik meg minden térd, akár a királyoké, akár a szegényeké” – írja David Robertson újságíró a Christian today hasábjain.

III. Károly király a hagyományt követve 2022. december 25-én elmondta első karácsonyi beszédét, a windsori kastély Szent György-kápolnájából.

A király úgy döntött, hogy nem egy irodából beszél, hanem inkább a kamera elé állt, és rövid, mindössze 617 szavas beszédet tartott, amelyet a The Guardian teljes terjedelemben közölt. Ez a néhány szó azonban sok mindent elárult az új királyról, különösen a hithez és a keresztény valláshoz való viszonyáról.

„És amit beszédében felfedett, annak minden keresztényt mélységesen nyugtalanítania kellene, mert az Anglikán Egyház feje nem tudja, hogy mit tanít a saját egyháza, kicsoda Krisztus, vagy mit mond a Biblia” – mutat rá David Robertson, aki mindazonáltal sikeresnek tartja a beszédet „a produkció minősége, a hangnem és az empátia” szempontjából.

II. Erzsébet karácsonyi üzenetei

Az Egyesült Királyságban az egyház élén valóban az uralkodó áll, bár a lelki vezető a canterburyi érsek, jelenleg Justin Welby.

A királynő karácsonyi megjelenésein minden évben egyre jobban átütött személyes keresztény meggyőződése. Első karácsonyi üzenetében, 1952-ben, néhány hónappal a koronázása előtt, Erzsébet nevezetesen arra buzdította a népet, hogy imádkozzanak érte:

„Arra kérem mindannyiukat, vallástól függetlenül, hogy imádkozzanak értem ezen a napon – imádkozzanak azért, hogy Isten adjon nekem bölcsességet és erőt ahhoz, hogy teljesítsem az ünnepélyes ígéreteket, amelyeket tenni fogok, és hogy életem minden napján hűségesen szolgálhassam Őt és önöket is.”

De a fordulópontot 2000 karácsonyán érzékelhettük. A királynő a nemzethez szólva emlékeztetett arra, hogy ez az ünnep „Jézus Krisztus születésnapjának” az ünnepe, hangsúlyozva, hogy ez „az ezredforduló igazi születésnapja”.

A továbbiakban nyíltan beszélt saját hitéről, megemlítve Krisztus tanításait és azoknak az ő életére gyakorolt hatását.

„Számomra Krisztus tanításai és az Isten előtti személyes felelősségem adják azt a keretet, amelyen belül próbálom élni az életemet. Mint önök közül sokan, én magam is nagy vigaszt merítettem nehéz időkben Krisztus szavaiból és példájából.”

Ettől kezdve a királynő hagyományos karácsonyi üzenetét „az a vágy jellemezte, hogy kifejezze keresztény meggyőződését”, amint azt Catherine Pepinster, a Premier Christianity című lapban kiemelte.

A hit feladása?

Ez az a hagyomány, amelytől III. Károly király láthatólag el akar távolodni. Bár az általános téma a hit volt, de a király hosszabban kitért a „fény erejére”, amelyet úgy ír le, mint „az egyes embernek azon rendkívüli képességébe vetett hitet, hogy kedvességgel és együttérzéssel megérintse mások életét, és fényt vessen az őt körülvevő világra”. „Ez a közösségünk lényege és társadalmunk alapja” – tette hozzá.

„Ez annyira naiv nézet a világról – olyan nézet, amelyet sokkal könnyebb a kiváltságok kényelméből elmondani, mint a szegények szenvedéseiből. Ha ez a társadalmunk alapja, akkor ez olyan gyenge alap, amely a baj és a szenvedés első jelére összeomlik” – ironizál a Christian Today riportere.

Az új király, úgy tűnik, valójában egy humanista vallás körvonalait rajzolja meg a beszéde folytatásában: „Legyenek tehát önök bármilyen hitűek, vagy akár hit nélküliek, én hiszem, hogy ebben az életadó fényben és a mások iránti szolgálatunkban rejlő igazi alázattal tudunk reményt találni a jövőre nézve”.

„Az igazság az, hogy Krisztus nélkül nem létezik az a fény, amely minden embert megvilágosít. Az anglikán egyházfő vallása nem a Biblia hite. És nem is Krisztus hite. Ehelyett ez a vegytiszta humanizmus hite” – emlékeztet David Robertson.

Gavin Ashenden újságíró a maga részéről a Catholic Herald hasábjain úgy véli, hogy ha „Károly valóban a szakadár protestáns berendezkedést a katolicizmus szellemi és politikai veszélyeitől megmentő keresztény protestáns uralkodóból a 21. századi vallási relativizmusba akar átmenni, akkor ez nem könnyű feladat”.

„Ez még csak nem is sebességváltás vagy identitásváltás egy hiten belül. Ez ennek a hitnek a feladása.”

„A perennializmus nem kereszténység. A több felekezetű vallásgyakorlás nem kereszténység” – folytatja az újságíró. (A perennializmus az a filozófiai elképzelés, amely a világ minden vallási hagyománya mögött egyetlen közös metafizikai igazságot feltételez. A szerk.)

Hozzáteszi, hogy „azzal, hogy Károly király elhagyta azt a hitet, amelyben a monarchia koncepciója megfogant, amely azt meghatározta és fenntartotta, talán éppen a Windsor-ház pusztulásának magvait vetette el”.

A Christian Today pedig, amely arra szólítja fel a keresztényeket, hogy ne „essenek kétségbe” a király beszéde hallatán, befejezésül emlékeztet arra, hogy ki is Jézus valójában.

„Jézus nem „egy” igazság. Ő nem „egy” fény. Nem „egy” út. Ő az út, az igazság és az élet. Ő a világ világossága. Kívánom, hogy úgy lépjetek be ebbe az új esztendőbe, hogy mindezt elfogadjátok és követitek.”

Írta: Camille Westphal Perrier
Fordította: Dr. Fedineczné Vittay Katalin
Forrás: infochretienne.com

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

businessman worship god and read the bible before 2023 11 27 05 04 48 utc Medium

Hangoló

Az online közvetítést nézők csak az Eucharisztia illúzióját kapják. A szentmise internetes közvetítése vagy a televízióban való sugárzása azért, hogy az emberek világszerte nézhessék,...

portrait of happy woman and daughter spending time 2023 11 27 05 28 19 utc Medium portrait of happy woman and daughter spending time 2023 11 27 05 28 19 utc Medium

Család

Eline Landon, feleség és ötgyermekes édesanya, az Anyai kiégés és lelki kimerültség (Artège kiadó) című könyv szerzője azt vallja, hogy egyetlen dolog szükséges a...

sim4953 masolat sim4953 masolat

Ferenc pápa

Az evangéliumot közösségként kell hirdetnünk és ehhez meg kell őriznünk józanságunkat, osztozva egymás képességeiben és lemondva a fölösleges dolgokról, amelyek rabszolgává tesznek – tanította...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Zarándok podcast

Dr. Barsi Balázs atya, a Széchenyi és Stefánusz Díjas ferences szerzetes mélyen belemerült a keresztény hit és a lelki élet kérdéseibe a Zarándok Podcast...

Aktuális

A Vatikán hivatalosan is kiközösítette Carlo Maria Viganò érseket – jelentette be július 5-én, pénteken a Hittani Dikasztérium. A Vatikánban lefolytatott bíróságon kívüli büntetőeljárás...