Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa: Krisztus belemerül a népbe és az imádságba

Ferenc papa Urangyala imadsaga Urunk megkeresztelkedesenek unnepen

A délelőtti gyermekkeresztelést követően Ferenc pápa délben az Apostoli Palota dolgozószobája ablakából köszöntötte a zarándokokat a Szent Péter téren. Beszédében Jézus keresztsége kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a Jordánba merülése előtt az Úr „elmerült” a népben és az Atyjával való imádságban.

Ma, a karácsonyi liturgikus időszak végén ünnepeljük az Úr keresztségét – kezdte beszédét Ferenc pápa. A liturgia Jézus mind teljesebb megismerésére hív minket, akit éppen most köszöntöttünk születésekor és ezért a mai evangélium két fontos elemet világít meg: Jézus kapcsolatát az emberekkel és az Atyával.

Jézus feltárja küldetése logikáját és értelmét

A János által a Jordán folyónál kiszolgáltatott keresztség elbeszélésében mindenekelőtt a nép szerepét látjuk. Jézus ott áll a nép közepette! A nép nem egyszerűen csak színpadi háttér, hanem az esemény lényeges része. Mielőtt belemerülne a vízbe, Jézus belemerül a tömegbe, egyesül vele és elfogadja az emberi állapotot, mindenben osztozván, kivéve a bűnt. Isteni szentségében, kegyelemmel és irgalommal telve az Isten Fia emberré lett, valójában azért, hogy magára öltse és elvegye a világ bűnét, hogy felvegye a nyomorúságunkat, emberi körülményeinket. Ennélfogva a mai nap is Epifánia, mert Jánoshoz menvén, hogy megkeresztelkedjen, népének bűnbánó emberei között, Jézus feltárja küldetése logikáját és értelmét – hangsúlyozta a pápa.

A keresztség egy láng, mely fellobbant a szívünkben és amit táplálni kell ima és szeretet által

A néppel egyesülve, mely Jánostól a megtérés keresztségét kéri, Jézus osztozik velük a benső megújulás mély vágyában. A testi formában, mint galamb rászálló Szentlélek a jele annak, hogy Jézussal egy új világ kezdődik, egy új teremtés, melynek részesei mindazok, akik befogadják Krisztust az életükbe. Mindnyájunknak, akik újjászülettünk Krisztussal a keresztségben, szól az Atya szava: „Te vagy az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik”. Az Atya szeretete, melyet megkaptunk mindnyájan keresztségünk napján, egy láng, mely fellobbant a szívünkben és azt kéri, hogy tápláljuk az ima és a szeretet által.

Jézus imádságba merül, vagyis az Atyával való közösségbe mélyed el

Ferenc pápa az Úrangyala imádság során mondott beszéde gondolatmenetének másik elemeként azt említette, amiről Lukács evangéliuma számol be, hogy a népbe való merítkezése és a Jordánba merülése után Jézus imádságba merül, vagyis az Atyával való közösségbe. A keresztség Jézus nyilvános működésének, a világban való működésének a kezdete, hogy kinyilvánítsa az Atya jóságát és szeretetét az emberek számára. Ezt a küldetést Jézus az Atyával és a Szentlékekkel való tökéletes egységben tölti be. Az egyház és benne mindannyiunk küldetése arra hívatott, hogy az beojtódjék Jézusba, hogy hűséges legyen és hogy gyümölcsöt hozzon. Arról van szó, hogy állandóan újítsuk meg imádságban az evangelizálást és a küldetést, hogy tiszta, keresztény tanúságot tudjon tenni, ne is a mi emberi terveink szerint, hanem Isten terve és stílusa szerint.

Őrizzük és ápoljuk a szívünkben saját keresztségünk napját

Beszéde záró részében Ferenc pápa megemlítette, hogy az Úr keresztségének a napja kedvező alkalom arra, hogy megújítsuk hálával és meggyőződéssel a keresztségi ígéreteinket és hogy elkötelezzük magunkat arra, hogy a hétköznapokban következetesen megéljük azokat. Nagyon, fontos, ahogy azt már számtalanszor említettem – fordult a pápa a hívekhez –, hogy ismerjük keresztségünk napját. Megkérdezhetném tőletek: Ki ismeri a keresztsége dátumát? Bizonyára nem mindnyájan. Ha tehát valaki nem ismeri közületek azt – ajánlotta a pápa –, akkor hazatérvén kérdezze meg a szülőktől, nagyszülőktől, nagybácsiktól, keresztszülőktől, a család barátaitól: „Mikor lettem én megkeresztelve?”. S utána nehogy megfeledkezzünk róla, éppen ezért őrizzük meg a szívünkben és évente ünnepeljük meg! Jézus, aki nem érdemeikért váltott meg bennünket, hanem az Atya végtelen jóságának a megvalósításaként, legyen irgalmas hozzánk! Szűz Mária, az irgalmasság Anyja legyen a vezetőnk és a modellünk! – zárta beszédét a pápa, majd a hívekkel együtt mondta el az Úrangyala imádságot.

Úrangyala utáni pápai köszöntések

Az Úrangyala imádságot követően Ferenc pápa szeretettel köszöntötte a híveket, külön kiemelve a spanyol egyetemi zarándokok csoportját és az Újkatekumenátus lengyel küldöttségét, akik bizonyára Kiko Argüello 80. születésnapjára érkeztek.

Soha ne felejtsük el keresztségünk dátumát

A pápa röviden elmesélte, hogy a mai ünnep délelőttjén újszülöttek egy csoportját keresztelte meg. Imádkozzunk értük és családjaikért! – kérte a hívektől a Szentatya. Ismételten kértem, hogy mindenki őrizze meg és ápolja keresztelése emléknapját, mert abban rejlenek Istenben való örök életünk gyökerei, melyet Jézus Krisztus adott nekünk megtestesülése, szenvedése és feltámadása által. A keresztségben vannak a gyökereink. Soha ne felejtsük el keresztségünk dátumát.

Szeretettel éljük meg a hétköznapi dolgokat és így tegyük azokat rendkívüliekké

Befejezésül a pápa megemlítette, hogy a karácsonyi idő elmúltával hétfőn kezdődik az évközi időszak. Miként Jézus a keresztsége után, úgy mi is engedjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket mindenben, amit csinálunk. De ehhez kérni kell őt! Tanuljuk meg mind gyakrabban fohászkodni a Szentlélekhez, hogy szeretettel éljük meg a hétköznapi dolgokat és így tegyük azokat rendkívüliekké – zárta köszöntéseit Ferenc pápa Urunk keresztsége ünnepén.

P. Vértesaljai László SJ – Vatican News

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

happy women in the park 2023 11 27 04 53 17 utc Medium

Életmód

„Az egyedülállóság összeegyeztethetetlen a boldogsággal. Az egyedülállóság terméketlen. Az egyedülállóság egy vakvágány a szentség felé vezető úton”- halljuk néha. Mindezekkel a hamis és kétségbeesett...

father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium

Lelkiség

Az idei apák napján ünnepeltük meg azokat a férfiakat, akik megházasodtak, házasok is maradnak, akik védik, tisztelik, szolgálják a családjukat, és önmaguknál is jobban...

cikk cover 2024 07 22 2 Medium cikk cover 2024 07 22 2 Medium

Hangoló

Brad Wilcox: Házasodj meg! Miért kell az amerikaiaknak szembeszállniuk az elittel, erős családokat kovácsolniuk és megmenteniük a civilizációt? című könyvét a mainstream hírcsatornák kritizálják,...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 16. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. Kriszti, ékszer disájner, szociális munkás, a Szerelmi Kalandtúra- párkapcsolat erősítő játékok...

Hangoló

Az online közvetítést nézők csak az Eucharisztia illúzióját kapják. A szentmise internetes közvetítése vagy a televízióban való sugárzása azért, hogy az emberek világszerte nézhessék,...