Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa katekézise: A szél ott fúj, ahol akar és ahol Isten Lelke, ott a szabadság

441883902 973706854763423 3043251209664095706 n Medium
Fotó: Vatican Media

Tovább folytatta Ferenc pápa a „Lélek és a Jegyese, az Egyház” címmel a múlt héten megkezdett új sorozatát. A Szent Péter téren tartott mostani katekézisében a Szentlélek nevéről elmélkedett, mivel a Szentírás Ruach-nak, lehetelnek, fuvallatnak nevezi őt és valójában ő az, aki Jézus szerint bennünket belülről szabaddá tesz.

A mai katekézisben szeretnék arról a névről elmélkedni, amivel a Biblia a Szentlelket hívja – kezdte katekézisét a pápa. Az első dolog, amit egy személyről tudunk, az a neve. Ezzel a névvel hívjuk, így különböztetjük meg és vele emlékezünk rá. A Szentháromság harmadik személyének is van neve: Szentlélek. De a „Spiritus”, a Lélek már egy latinosított változat. A Lélek neve, amivel a kinyilatkoztatás első megszólítottjai őt megismerték, amivel a próféták, a zsoltárosok, Mária, Jézus és az apostolok idézték őt, a Ruach, ami pedig lélegzetet, szelet, leheletet jelent. A Bibliában a név annyira fontos, hogy szinte magával az emberrel azonosítják. Isten nevét megszentelni annyi, mint magát Istent megszentelni és tisztelni. Soha nem pusztán konvencionális, szokásos név: mindig mond valamit az emberről, eredetéről vagy küldetéséről. Ugyanez igaz a Ruach névre is. Ez tartalmazza az első alapvető kinyilatkoztatást a Szentlélek személyéről és működéséről – emelte ki a pápa.

441901622 973706908096751 3525455557041851734 n Small
Fotó: Vatican Media

A Biblia szerzőit éppen a szél és megnyilvánulásainak megfigyelése vezette Isten irányításával arra, hogy felfedezzenek egy más természetű „szelet”. Nem véletlen, hogy Pünkösdkor a Szentlélek „erős szélzúgás” kíséretében szállt le az apostolokra. (vö Csel 2,2). Mintha a Szentlélek alá akarta volna írni a történteket! De mit is árul el nekünk a Ruach név a Szentlélekről? – kérdezte a pápa. A szél képe elsősorban a Lélek erejének kifejezésére szolgál és így a „Lélek és erő”, vagy „a Lélek ereje” kifejezés egy visszatérő kettősnév a Szentírásban. A szél ugyanis elsöprő erő, megfékezhetetlen erő, mely képes még az óceánokat is megmozgatni. Ám ebben az esetben is a Biblia teljes igazságának a felfedezéséhez szükség van az Ószövetségen túl elérkezni egészen Jézusig, aki a szél egy másik tulajdonságát hangsúlyozza, mégpedig a szabadságot. Jézus az őt éjszaka fölkereső Nikodémusnak mondja ünnepélyesen: „A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.” (Jn 3,8)

A szél az egyetlen dolog, amit abszolút nem lehet megfékezni, nem lehet „palackozni” vagy befőzni, mert szabad. Az a szándék, mely a Szentlelket fogalmakba, definíciókba, értekezésekbe akarja foglalni, amiként azt a modern racionalizmus olykor megkísérelte, azt jelentené, hogy elveszítjük, kiüresítjük, vagy pusztán emberi és egyszerű lélekre fokozzuk le. Egyházi téren is létezik hasonló kísértés, amikor a Szentlelket kánonokba, intézményekbe, definíciókba akarjuk zárni. A Lélek miközben intézményeket teremt és éltet, Ő maga nem „intézményesíthető”, nem „dologiasítható”. Ahogy szél ott fúj ahol akar, így a Lélek is úgy adja ajándékait, ahogy akarja. Szent Pál alkotja meg ebből a keresztény cselekvés alapvető törvényét: „Az Úr ugyanis a Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17). A szabad ember, a szabad keresztény az Úr Lelkét bírja – tette hozzá a pápa.

Ez egy nagyon különleges szabadság, más mint amit általában értünk rajta. Nem arra való szabadság, hogy azt csináljuk, amit akarunk, hanem arra való szabadság, hogy megtegyük azt, amit Isten akar! Nem jóra vagy rosszra való cselekvés szabadsága, hanem a jóra való cselekvés szabadsága, mégpedig szabadon, vonzás révén, nem pedig kényszer által. Másként szólva ez a fiak szabadsága, nem pedig a rabszolgáké. Szent Pál tudatában van annak, hogy milyen visszaélések vagy félreértések adódhatnak ebből a szabadságból, ezért írja a galatákhoz intézett levelében: „Testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak” (Gal 5,13). Ez egy olyan szabadság, amely látszólag épp az ellentettjében jut kifejezésre, vagyis a szolgálatban, mert éppen a szolgálatban van az igazi szabadság – hangsúlyozta a pápa.

441903838 973706988096743 546660247100506324 n Small
Fotó: Vatican Media

Jól tudjuk, mikor válik ez a szabadság „kifogássá a test számára”. Pál ebből egy máig időszerű listát készít: „Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók” (Gal 5,19-21). De ez a szabadság az, mely lehetővé teszi, hogy a gazdagok kizsákmányolják a szegényeket, és hogy mindenki büntetlenül kizsákmányolja a környezetét. Ez egy rossz szabadság, nem a Lélek szabadsága. Hát akkor honnan merítsük a Lélek szabadságát, amely annyira ellentétes az önzés szabadságával? A válasz azokban a szavakban rejlik, amelyeket Jézus így fogalmazott: „Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek” (Jn 8,36). Vagyis az a szabadság, amelyet Jézus ad nekünk. Kérjük Jézust, hogy a Szentlelke valóban szabad emberekké tegyen minket, hogy szabadon szolgálhassunk szeretetben és örömben – zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.

Forrás: Vatican News

1 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. június 6. at 18:45

  INRI,
  habemus Papam.
  Tzama Lecha Nafshi
  63 (62). ZSOLTÁR. VÁGYAKOZÁS ISTEN UTÁN
  63 zsoltár 1(Dávid zsoltára, amikor Júda pusztájában tartózkodott.) 2Én Istenem, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld a hajnali harmat (s´ esö-permet) után. 3Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. 4Mert kegyelmed többet ér, mint az élet, ajkam dicséretet zeng neked. 5Magasztallak egész életemen át, s `nevedben emelem imára kezem. 6Lelkem eltelik veled, (csak veled lakhatom jól, mint a bárányok hájában pirított velövel), s a szám ujjongó örömmel mond dicséretet neked. 7Fekhelyemen rólad elmélkedem, éjjel virrasztva feléd száll a lelkem. 8Valóban, te lettél gyámolom, szárnyad oltalmában vigadozom. 9Lelkem hozzád ragaszkodik, jobbod szilárdan tart engem. (Megjegyzés: Ujjong és táncol a lelkem tebenned, mert teremtményedként csakis azért létezem, mert Te a lét-lelkedböl részesítessz engem. Nekem teremtetted a semmiböl a kék eget, a zöld füvet-mezöt-s` vizet, s´a fekete földet amiböl az kisarjad s´ amiböl a folyóvíz mint az elsö érkezö s´az utolsó elfutó hab is elö-s´majd újfent el-iramlik. Te olyan vagy mint az örök völegény, mi pedig mint a menyasszony. Örömünk egymásban teljesen önkéntes és érdekmentes ezért tökéletes. Lar Pur Lar= L’art pour l’art=önmagáért szép. Fele-fele arányban önkéntes önadományozásban egymás felé. Csak azért mert az szerelemes mámorítóan jó. Együtt unatkozni, együtt munkálkodni, együtt venni az akadályokat, együtt örülni a 10 boldogító parancsaolatod-nak, amiböl az élet s´ öröm sarjad. Mindenért hála´t adok neked ami velem megesik jósorsomért, s`ha -szerintem-rossz-ér engem akkor azért, mert te tudod igazán mi válik hasznomra. Mindent elfogadok a kezedböl. Tudom, hogy nem én felelek a világ üdvösségért, de azt is, hogy nem vonhatom ki magam annak kimunkálása alól sem.)

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

popefrancisangelus3062324 Medium

Ferenc pápa

Június 23-án, vasárnap a Szentatya a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az Úrangyala imádságot. A szentmise evangéliuma alapján arról...

textured green background of nordman fir branches 2023 11 27 04 59 45 utc Medium textured green background of nordman fir branches 2023 11 27 04 59 45 utc Medium

Aktuális

A középkorban Keresztelő Szent János születése Jézus születéséhez hasonló ünnep volt liturgiailag. Szép alkalmat kínált a karácsonyi előkészületekre. A katolikus egyház június 24-én tartja...

an old bible on a wooden table 2023 11 27 05 28 14 utc Medium an old bible on a wooden table 2023 11 27 05 28 14 utc Medium

Életmód

„Én inkább a tudomány pártján állok” – talán hallottad már ezt a mondatot. A jelenet valahogy így néz ki: találkozol valakivel; beszélgettek, és természetesen...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 12. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 11. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. A NőiTérErő podcastben Kölcsey-Gyurkó Sára volt a vendégünk. Sára, fotóművész, 4...

Lelkiség

Philip Mulryne-nak látszólag irigylésre méltó élete volt, olyan, amiről az emberek nagy része csak álmodozik. A Premier League-ben (angol labdarúgó bajnokság) a Manchester United...