Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Tizenegy év pápaság, hosszú ez az idő történelmi mércével?

417703986 892980496169393 8408480775946127593 n Medium
Fotó: Vatican Media

Március 13-án volt Ferenc pápa megválasztásának tizenegyedik évfordulója. Az Aleteia összevetette a Szent Péter trónján eltöltött időtartamát elődei uralkodásával.

„Átmeneti pápának” kellett volna lennie. Jorge Mario Bergoglio püspököt, Buenos Aires érsekét, 2013. március 13-án, 76 éves korában választották meg, és úgy tűnt, hogy nem számíthat hosszú időre Szent Péter székének a betöltésében. És mégis, már tizenegy éve Ferenc a pápa. Róma jelenlegi püspöke még messze van attól, hogy elérje II. János Pál 26 éves pontifikátusát, amely a harmadik leghosszabb volt a katolikus egyházban, Szent Péter (33 év) és IX. Piusz (31 év) után.

Ferenc pápa azonban már jócskán meghaladta szeretett elődjének XVI. Benedek hét évét. Pedig az a hír járta, hogy ő csak átmenet, viszonylagos átmenet ugyan, de nem sokáig fog időzni. 2014-ben, visszatérve Koreában tett útjáról maga is megmosolyogta az életkorát: „Tudom, rövid ideig fog tartani. Két vagy három évig. És azután irány az Atya Háza!” Rövid ideig? Ferenc jó úton van ahhoz, hogy túlhaladja elődeinek átlagos pontifikációs idejét. Az elmúlt évszázadban egy pápa átlagosan tízenegy évig és tíz hónapig ült Szent Péter székében. Ferenc ehhez közeledik. És ha pápaságának időtartamát 265 elődje pontifikátusának hosszával kell összehasonlítanunk, már néhány éve meg is haladta azok átlagát. Szent Péter óta egy pápa átlagban hét és fél éven át „uralkodott”.

A Covid és a közösségi hálók pápája

Ferenc pápa mindenekelőtt egy új generáció pápája, annak a fiatalságnak a pápája, akik a Covid idején és a közösségi hálózatok között nőttek fel. Ferenc a világ végére is elment, hogy a Világifjúsági Találkozón (JMJ) találkozhasson az ifjúsággal: 2012-ben Rióban, 2016-ban Krakkóban, 2019-ben Panamában, majd az elmúlt évben Lisszabonban járt. Ő az is, akinek a Covid korszakban újra ki kellett találnia a lelkipásztorkodást, hogy egy elzárkózó világban másként terjessze az egyház küldetését azon katolikusok milliói számára, akik többé már nem léphettek be a templomok ajtajain.

Tizenegy év pápaság, hosszú idő ez történelmi mércével?

Ferenc pápa a rábízott emberek szolgálatában a szegények, a bevándorlók, és az üldözöttek ügyét helyezte előtérbe, fáradhatatlanul utazva olykor háborúban álló országokba is, mint Irak, Dél-Szudán, vagy a Közép-afrikai Köztársaság. 2013 júliusában az első Rómán kívüli útja a távoli olasz szigetre, Lampedusára, Tunézia magasságába, az afrikai bevándorlók ezreinek európai belépő kapujához vezetett.

Ferenc a pápaságát az integrális ökológiának is szenteli, és nagy jelentőségű enciklikájában, a Laudato si’-ben arra szólítja fel a híveket, hogy gondoskodjanak erről a „közös otthonról”. A „perifériák” pápája képes volt kimenni a római egyház peremvidékeire – néha akár úgy is, hogy ez félreértéseket okozott a hívek körében –, hogy kinyissa a kapukat azok előtt, akik a legtávolabb voltak tőle. Tette ezt úgy, hogy soha nem feledkezett meg lelkipásztori szerepéről és égő vágyáról az evangélium hirdetésére.

Fordította: Bárdi Zoltán
Forrás: Aleteia

5 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Kollár Veronika

  2024. április 2. at 13:26

  Isten óvja Ferenc pápát!

 2. Avatar photo

  Bodó Emeric

  2024. április 2. at 15:40

  Mi az, hogy pápa? Ferenc pápa elmúlt évi Magyarországon tett látogatása alkalmával egy érseket hallgattam interneten, amint idézte a katekizmusi fogalmazványt: Az anyaszentegyház látható feje a mindenkori római pápa. Ez a „látható fej” gondolata akkor nagyon elgondolkoztatott. A Jézus Krisztus tanításával semmiképpen nem tudom egyeztetni a „látható fejet”. Jézus Krisztus minden szavával és tettével a láthatatlanokra irányította a figyelmet. Azt gondolom a Korinthusiakhoz írott második levél is erre, a láthatatlanokra figyelésre teszi fel a koronát: „Mert a láthatatlanokra nézünk, nem a láthatókra, mert a láthatók ideig tartók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2 Ko 4:18) Ebben a megfogalmazásban benne van az igen és benne van a tagadás, a nem is.
  „A ti beszédetek legyen igen, igen, nem, nem, ami pedig ezen felül van, az a gonosztól van” – jelentette ki Jézus Krisztus.
  Ezzel kapcsolatosan azt gondolom, hogy az elfogadást felcserélni a tagadással, ez is a gonosztól van. A „látható fejre” nézés a Szentírás szerint a tagadásra irányul, s amennyiben ez így van, márpedig így van, akkor ki az, aki ennek ellentmondhat?
  Az újszövetség alapelve: „Ti mindnyájan Istentől tanítottak lesztek.” (Jn 6:45) (Jr 31:31-34) Istentől és nem embertől, nem emberektől tanítottak lesztek, ez vonatkozik a Krisztus követőire.
  Azt gondolom, hogy Jézus Krisztus ennek az összefüggésében mondhatta: „Ne nevezzetek senkit tanítónak, mesternek, rabbynak, doktornak a földön, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus.”
  Jézus Krisztus fel is rótta a korabeli farizeusoknak, hogy áthágják a rendeleteikkel az Isten törvényét és ugyancsak, elveszik az Isten beszédének az erejét a rendeléseikkel. A római egyháznak is van bőven az Isten beszéde erejét elvevő hagyománya, rendelete.
  A „látható fej” hagyomány/rendelet ez mindennek a netovábbja.
  „Atyának se nevezzetek senkit e földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van” – olvashatjuk Jézus Krisztusnak a farizeusokhoz intézett beszédében. (Mt 23:8-10)
  Jézus Krisztus önmagával meghasonlottnak van nyilvánítva a „látható fej” kifejezés dogmaként való hangoztatásával.
  Amennyiben Pétert „látható fejnek” jelentette volna ki, az összes előbbi tanítását teljességgel felrúgta volna.
  Semmi értelme nem volna a láthatatlanokra figyelésről szóló tanításainak.
  A „látható fej” kifejezés ellentmond a Tamással történt esetnek: „Boldog vagy Tamás, mert láttál és hiszel, de boldogabbak akik nem látnak és mégis hisznek.”
  „Sok próféta és igaz szerette volna látni, amit ti láttok és hallani, amit ti hallotok, de nem látták és nem hallották.” (Mt 13:17)
  Fülöp tanítvány azt kérte Jézustól: „Mutasd meg nekünk az Atyát és az nekünk elég.” Jézus Krisztus válasza erre: „Annyi ideje, hogy együtt vagyunk Fülöp, s te még most is ezt kéred? Hát még mindig nem győződtél meg arról, hogy, aki engem látott, látta az Atyát.
  Aki pedig kétezer év óta sem győződött meg erről az isteni alapelvről, annak vajon mit mond Jézus Krisztus??!
  Egy halandó embert szentatyázni, őszentségézni, őexcelenciázni, egyéb cafrangokkal felékesíteni, ez semmivel sem kevesebb, mint Isten-gyalázás.
  „Még aki a fiú ellem szól, annak is megbocsájtanak, de aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a másvilágon nincs megbocsájtás.” (Mt 12:32)
  A mennyei Atya helyett egy földi emberre áthelyezni a „szent atya” kifejezést ezt nem tudom kisebb vétségnek megnevezni, mint az Isten Lelke elleni káromlásnak, erre tette az Isten Fia ezt a kemény kijelentését: „Nincs bocsánat”
  Szakítsd le a cafrangokat, mit rá szolgája aggatott, s nem ismersz Isten munkájára, oly nyomorúság marad ott.” Petőfinek ezekre a gondolataira emlékeztetnek egy földi embernek a „Szent Atyázásai”, őexcelenciázásai, Őszentségezései.
  Félreértés ne essék, nem akarok pápa-ellenesnek nyilvánulni.
  Az egyetemes isteni értékrend és igazság mellett akarok kitartani.
  Azt szeretném, ha egyenesbe kerülne a meghasonlottság, a két isten imádata, a nagy hitehagyás, a hittől való elszakadás.
  A „látható fej” létesítésével lett a mennyei Atyán kívül ugyanis egy földi istenség is. A Krisztus által meghirdetett egy Atya helyett lett „százezer atya”. „Ne legyetek sokan tanítók…”
  Amennyi római katolikus világi pap és egyházi szerzetes, az mind atyának nevezteti magát. Erőtlenné van téve ezzel, s még sok egyébbel is az Isten beszéde.
  Jézus Krisztus kifejtette azt is, hogy a két úrnak való szolgálat egy lehetetlenség: Vagy az egyiket tiszteli és a másikat megveti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat gyűlöli a két úrnak szolgáló. (Mt 6:24) Nem lehet Istennek és a Mammonnak, az anyagi gazdagságnak is szolgálni.
  A tizenhatodik század elején voltak a Medici bankár családból választott pápák is, s jelenleg is a három, a háttér- és államok feletti hatalom tulajdonában levő bankok egyike a Vatikánban van.
  A „látható fej” jelenség Krisztusnak az: Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák és aki magát megalázza, azt felmagasztalják” elvét is felrúgja, lábbal tiporja, semmibe veszi, figyelmen kívül hagyja.
  A hamis Mammonnal kapcsolatosan Jézus Krisztusnak az az álláspontja, amely szerint: „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis Mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.”
  A „látható fej” létesítése ledöntötte, megsemmisítette a Krisztus által hirdetett „egység elvét” is.
  Egy Úr, egy keresztség, egy hit, egy a ti Atyátok, egy közbenjáró helyett közbenjárók ezrei, egyetlen Jó Pásztor helyett, aki maga Jézus Krisztus, hamis pásztorok, fizetett pásztorok, béresek százezrei, hitetők, félrevezetők tömkelege. Egy nyáj és egy pásztor helyett, sok egymástól elszigetelt akol, így néz ki a jelenlegi világunk. Elgondoltam csak, hogy tudjuk a történelemből a valamikori tűzzel vassal való irtását az ún. eretnekeknek. Jelen napjainkban hatalmas burjánként kinőtte magát a rengeteg eretnek csoportok „se szeri, se száma”. Valamikor volt a „korlátozó rendszer”, volt az inkvizíciónak nevezett megfélemlítő intézmény, amely a mai napig hivatalosan nem szűnt meg, ma pedig van a csűrhe, Istent gyalázó társaságok szabadon működő lehetősége.
  Isten Lelkét ilyen „fuss ki, s loccsintsd ki” szolgálónak használók csoportjai. „Jőjj Szentlélek, s menj Szentlélek, fuss ki és loccsintsd ki…! S mindez a pénzért, az anyagi gazdagságért, a hamis Mammonért történik.
  A római pápa mellett még vannak ezek az Amerikából „begyűrűzött, begerjedt és begerjesztett eretnek-szakadár áradatok”.
  A judaizmus különböző vállfajai, a budhizmus, az iszlám, s még ki tudja felsorolni hány féle vallási és politikai eszmei áramlat, teszi kiúttalanná, zűrzavarossá, „babilonivá” napjaink világát.”
  Azért, hogy ne tűnjek túlságosan hosszadalmasnak, bár eddig is túl bőre eresztettem a szószaporítást, egy, a Jelenések könyvéből vett idézettel szeretném lezárni a gondolataimat:
  „És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják.” (Jel 11:18)
  A „halottak idejével” kapcsolatosan az az értelmezésem, hogy olyan halottakról szól ez a prófécia, mint amilyenekről Jézus Krisztus beszélt a földi szolgálata alatt: Jézus pedig mondta neki: „Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.” Nem azt rótta fel Jézus, hogy eltemetik a halottaikat, hanem azt, hogy nem hisznek az Isten beszédének és nem értik, hogy aki teszi az Isten akaratát az él örökké. „És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1 Jn 2:17)
  („Akinek értelme van a megértéshez, értse meg!”)(Mt 24:15)

  • Avatar photo

   Imre Bodó

   2024. április 2. at 17:39

   Az egy élő, igaz, mindenható és örökkévaló Istennek az az egyetemes isteni igazsággal egyező alapelve, amely szerint a halandó emberben való megbízás, az ilyennek az okoskodásaira való hagyatkozás, kátyuba, veszedelembe, posványba, mocsárba viszi az embert.
   Izrael népe a királyok korában is figyelmeztetést kapott, hogy tartózkodjon attól, hogy földi király uralkodjon fölötte és szépen eléjük tárta a Teremtő Isten, hogy milyen nem kívánatos következményei lesznek a királyok uralmának. A nép azonban nem hagyott fel a követeléssel, hogy a szomszédos népekhez hasonlóan neki is királya legyen.
   Sámuel próféta Isten elé tárta a tűrhetetlen helyzetet, s azt a választ kapta Istentől, hogy hagyja, hogy válasszon királyt a nép.
   Nem ellened lázadoznak, hanem ellenem, – volt a válasz a prófétának Isten részéről.
   A nép meg is találta, amit keresett, összeesküvések, pártütések, gyilkosságok hosszú sora következett a népnek a király melletti döntése következményeként.
   A következő isteni figyelmeztetéseket olvashatjuk a halandó emberben való megbízással és az élő Istenbe vetett teljes bizalommal kapcsolatosan:
   „Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!
   Kimegyen a lelke, visszatér földébe, és az napon elvesznek az ő tervei.” (Zsolt 146:3,4)
   „Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányítsa a maga lépéseit!” (Jr 10:23)
   „Ezt mondja az Úr: „Átkozott az a férfi, a ki az emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávolodott az ő szíve.” (Jr 17:5)
   „Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr,
   Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, a mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.” (Jr 17:7,8)
   A vezető beosztásokra igyekvők, pályázók, általában megfeledkeznek arról a jelentőségteljes isteni alapelvről, amely szerint: „Aki magát felmagasztalja azt megalázzák, és aki magát megalázza, azt felmagasztalják!”
   Ez érvényes a pápákra is, akikről az van megfogalmazva, hogy az „anyaszentegyház látható fejei”.
   Nem csak egy, hanem az összes isteni alapelvvel összeegyeztethetetlen a „látható fej” gondolata.
   A néptömegekben az a gondolat van elültetve, hogy milyen „szent” is egy pápa, és Isten védelmezi, semmi baj nem érheti, aki pedig ellene szól, az visszaüt az illetőre.
   Hát én nem kívánok ellene szólni sem, de hiszek az isteni igazságban, hiszek az önfelmagasztalók megalázásában.
   Látszólag ilyen nincs, hogy egy pápa meg legyen alázva, de annak a próféciának be kell teljesülnie, hogy „eszik a nagy parázna húsos részeit.”
   Figyeljük csak meg, hogy mennyire elveszítették a pápák a régi tekintélyüket. Valamikor, a kalapácsos időkben, amikor még szent Antal is kalapálta az eretnekeket, a másképpen gondolkodókat, akkor a pápáknak sokkal kiterjedtebb volt a hatáskörük, nem volt lehetőségük ilyen csúfságokra a felbukkanó szektáknak, mint napjainkban. Pénzért a lefizetettek rángatóznak, hogy a szektavezérek tudják bizonyítani, hogy ők a Jézus által is gyakorolt ördögűzést végzik.
   A pápa régi tekintélyének az elvesztése a következő prófécia beteljesedését vetíti előre:
   „És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.” (Je 17:16)
   Jézus Krisztus elmenekült a királlyá választása elől, ez bibliai tény, az evangéliumban megtaláljuk a nyomát.
   Ezzel példát adott arra, hogy a követői is tartózkodjanak a felmagasztalástól.
   „Az én országom nem része a világnak” – ezt az Isteni igazságra alapozott kijelentést hangsúlyozta az Isten egyszülött Fia, akár Pilátus előtt is.
   A római „anyaszentegyház” működésében nem lelhető fel ez a Jézus Krisztus által hangoztatott alapelv.
   Jézus nem működött együtt egyáltalán a földi hatalmakkal. Jézus Krisztus megváltási tervében éppen ez volt a döntő tényező, hogy távol tartsa önmagát a világi hatalmaktól és a: „Nem erővel és nem is hatalommal, hanem az én lelkemmel!” (Za 4:8) alapelvnek megfelelően végezze a szolgálatát.
   Erőszakot egyáltalán nem alkalmazott Jézus Krisztus. A lábról a por leverésén túl más eszközt nem javasolt a tanítványainak, ha valamelyik településen nem fogadták.
   Jakab és János nevű tanítványai tüzet kérni az égből szándékkal próbálták az útjuk előrehaladását biztonságossá tenni, akkor amikor egy szamáriai faluban a visszautasítással kellett szembesülniük. Az ő Uruk és Mesterük pedig ezzel ellentétben megfedte őket: „Nem tudjátok milyen lélek lakik bennetek: Az ember Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megmentse.”
   Az az Isten egyháza, ahol ez az Isten Lelkére alapozott irányelv működése válik nyilvánvalóvá.

  • Avatar photo

   Kókay Ágoston

   2024. április 8. at 08:29

   Már javasoltam önnek, most megismétlem, olvassa el ezt a könyvet: https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/mitologia-vallas/erre-a-sziklara-szent-peter-es-roma-primatusa-a-szentirasban-es-az-osegyhazban
   És idézném Alexis Carrel bölcs mondását: Kevés megfigyelés és sok okoskodás tévedésekhez vezet, sok megfigyelés és kevés okoskodás az igazsághoz. A javasolt könyv az utóbbi, amit ön produkál, az az előbbi.

 3. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. április 3. at 00:19

  INRI,
  namost. Minden tiszteletem a vallásos (keresztény/keresztyén stb.) emberé. A mai „vallások utáni idökben”. A fillantrópok, ateisták, mindenféle örökérvényü törvényeket söt a természettudományos tényeket is tagadó, helyettük hóbortokat Istenítö- intézményesített törvényeken alapuló uralkodó osztályok/kormányok korában. Tehát ha valaki „vallásos” az már ezekkel szemben egy nagyon jó dolog.

  Hanem konkrétan leszögezhetjük, hogy a keresztényégnek nevezett vallás szava a Krisztusi szóból jött vallást jelent. Krisztus=Fölkent. Fölkent pedig a messiás, mégpedig a zsidók messiása.

  Ne feledjük: a Jeshua ha Nozri=A názáreti Jézus (rabbi) anyja, minden rokona és falubelije (ahol 30 évig élt) és honfitársa 99,99%-ban zsidó volt. A 72 és a maradék 12 tanítványai szintúgy. Kijelenthetjük, hogy a Jézus rabbi azzal, hogy egy szüztöl az Isten fiának született/neveztetett (konkretan) a zsidó vallási törvénykezésbe ütközö „bálványimádó lett”. Ennek pedig ott a halál a büntetése. Ez nagyon nagyon ritka, csak 70 évben egyszer lehetséges büntetés a zsidó belsö családi összeratás miatt (épp akkor telt le a hetven év).

  A kereszténység=zsidó-szekta vallását ez a rabbi az utolsó vacsorán indította útjára. Nem tett mást csak ránk nemzsidókra is kiterjesztette az Istentisztelet és az ima érvényét az Élö Isten elött…származástól függetlenül, önkéntes alapon. A 10 parancsotlat boldogító törvényeit is megismertette velünk, amiröl nélküle soha ne is hallottunk volna..

  Hogy ez érvényes is legyen a kivégzése után a feltámad´sával bizonyította be, hogy ehez neki felhatalmazása volt. A feltámadott pedig Kéfást=Pétert „szentelete fel” arra, hogy az pedig az öáltal felszentelteket alkalmassá tegye az Eucharisztiaközösség megüneplésére=szentmise. Ez kb. 1500 évig alapjában senkinek sem volt kétséges. (Az elsö 300 év gyilkos-véres kereszte´nyüldözéseinek idejében és utána sem.)

  Az ember azonban mindíg mindenféle´t kitalál a teológiájában is, tehát a keresztény hiszekeegyet az európai kontinensnyi „klerus-ok=különbözö területi keresztény föpapok” nem is igen tudták maguk közös nevezöre hozni (mert az árnyalati különbségekben a maguk nélkülözhetetlen „más véleményét” akarták kihangsúlyozni….= a maguk hatalmi és pénzügyi vezetésük legalizálása miatt).

  Betükön folyt az emberi vita. Ezen az segített, hogy az ugyanazon értelemzést garantáló megfogalmazást birodalmi fogalmazó-szakemberek bevonásával könnyítették meg a konstantini fordulat után a császár javaslatára addig, ameddig mind a meghívott föpapok azt egytertétöen el nem fogadták…

  A péteri=pápai primártus nagyon sarkallatos pont volt, van és lett. A pápaság egy intézmény. Az eucharisztia ünnep=szentmise érvenyeségét biztosítandó felszentelési joghatóság.

  Igen igen igen…Sok pápa élt a hatalmával vissza, pénzügyi és egyházi-állami érdekekböl, föleg a Lutheri egyházszakadás elött. Mert egy államot hadsereggel és javadalmakkal lehet kormányozni. Hála Istennek a vatikánra ez ma már nem érvényes (mivel nincs hadserege és a vatikán falain kívüli a hazárdírozó „fillantróp=emberbarátok” már sokkal nagyobb javadalmakat érhetnek el az egyházon-kivül, mintsemhogy vatikáni-egyházi emberekké váljanak érdekböl).

  Egy szó mint száz, Habemus Papam. A szentmise pedig Jézus utolsó szédersetje (nagycsütürtök) szerint ma is ugynazt a közösséget adja vele a szentáldozásban itt és most, mint amit az apostoli közösségnek adott ott és akkor.

  Ez egy csodszer. Éljünk vele.
  Magam sokféle vallású rokonsággal büszkélkedhetek. Mindenikkel szeretet közösségre törekszem…Ezt érzik is és viszont szeretnek. Akkor is ha magam a pápista mise szentáldoz´sában ünneplem az Úrral való valóságos közösségemet, mint a földi hitem csúcspontját és ezt a rokonaim közül sokan másként ünneplik is meg…

  Boldog husvétot mindenkinek..

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

PROCULA Le Reve de la femme de Pilate 1 Medium

Kultúra

Csak egy evangélium, Máté evangéliuma említi, az is nagyon röviden, de kétségkívül nem véletlenül (Mt 27, 19). Ki volt Claudia Procula, Pilátus felesége, ez...

00098adb 0dca 4ed6 9c5c 0339d33cb228 Medium 00098adb 0dca 4ed6 9c5c 0339d33cb228 Medium

Vatikán

Gänswein érsek litvániai nunciusként a szomszédos Észtországért és Lettországért is felelős lenne. Litvániai nuncius lesz Georg Gänswein érsek, aki több nyelven beszél és hosszú...

420726283 933984185402357 5528649356624936698 n Medium 420726283 933984185402357 5528649356624936698 n Medium

Ferenc pápa

Ferenc pápa apostoli útjára Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapúrba 2024. szeptember 2-13. között kerül sor. A Szentszék Sajtóterme pénteken bejelentette, hogy Ferenc pápa...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Húsvét 3. vasárnapja Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes...

Nagyböjti ráhangoló (2024)

A feltámadt Krisztus világossága ragyogja be életünket! Áldott húsvétot kívánunk! Nagyböjti ráhangoló videósorozatot a Zarándok.ma támogatóinak segítségével készítjük. Köszönjük az eddig küldött adományokat!Ide kattintva...

Zarándok podcast

Csiszér László dicsőítésvezető, dalszerző és zenész. 30 éve evangelizál a keresztény könnyűzene segítségével, meghatározó alakja a modern hazai keresztény dicsőítő életnek. A magyar katolikus...