Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Szentek

Szent Pál apostol megtérése – elsöprő találkozás a feltámadott Jézussal

Pal apostol Egyedi
Valentin de Boulogne:

Pál apostol – született tarzuszi Saul – egész lényét, világról alkotott képét alapjaiban rázta meg találkozása a feltámadott Jézussal. A damaszkuszi úton körülötte fényes nappal, örvényként lecsapó, vakító fényár közepette földre hullva megtapasztalta, hogy a kereszten meggyilkolt Názáreti Jézus él, az erről szóló tanúságtételek igazak, sőt Ő az Igaz, aki minden képzeletet felülmúlóan valóságos.

Miután csatlakozott a damaszkuszi egyházközösséghez, visszanyerte látását és megkeresztelkedett, három évet Arábiában töltött igehirdetését megelőzően. Életének erről az időszakáról hallgatnak az írásos emlékek. Nem nehéz azonban belátni, hogy a kor híres jeruzsálemi tanítómesterének, a farizeus törvénytudó Gamálielnek az iskolájában a legszínvonalasabb ismeretekkel felvértezett, magabiztos egyházüldözőnek egész életét újra kellett gondolnia, amikor szembesült az élő Jézussal. Újra kellett értelmeznie az Írással kapcsolatban memóriájába ivódott tanításokat ennek fényénél.

Az élő Jézussal való találkozásából táplálkozik megfékezhetetlen, a nyelvi szabályoknak már-már agresszíven fittyet hányó, különös stílusa, mely feladja a leckét értelmezés tekintetében, de inspirál is egyben. Ő nem csupán hiszi, hanem tudja, hogy Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, él. Levelei nyelvezetének megfejtése nem amiatt összetett, mintha – a Jelenések könyvéhez hasonlóan – homályos, többértelmű, képi célzásokat tartalmazna. Szent Pál keresi a legjobb megfogalmazást annak a valóságnak a leírására, amit megtapasztalt, de ezt gyakran nem tudja beszorítani – kiterjedt műveltsége ellenére – a nyelv által szabott fogalmi határok közé, és ilyenkor nyelvi leleményhez fordul. Egyik ismert, és talán legjellemzőbb szófordulata “az Úrban”. A világ létének, értelmezésének, az emberi viselkedésnek a kulcsa ez. Ezzel a kifejezésével szétrobbantja az akkori világ elfogadott válaszfalait: szabad és rabszolga között, zsidó és pogány között, görög és római között, a törvény betűje és szelleme között, tiszta és tisztátalan között.

Külön érdekessége ennek az ünnepnek, hogy 1959-ben ezen a napon jelentette be a római Falakon Kívüli Szent Pál Bazilikában a 2014-ben szentté avatott XXIII. János pápa, hogy egyetemes zsinatot készül összehívni a Világegyházban, melynek céljai között szerepel az akkori Egyház megújulása, korszerűsítése. Az egyház történetében először fogadta el a zsinatra való meghívást 18 nem katolikus egyház is. Noha nem hirdetett ki új dogmát, mégis jelentős változásokat hozott a II. Vatikáni Zsinat az egyház életében.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

katolikus hit pap Egyedi

Lelkiség

Krisztushoz tartozni, Istent ismerni, kézben tartani az életünket, legyőzni a kísértést. Aquinói Szent Tamás szerint ez a hit négy jótéteménye, ajándéka. Aquinói Szent Tamást...

Vasarnapi rahangolo 2023. B ev Evkozi 11 vasarnap.00 00 17 11.Still011 Vasarnapi rahangolo 2023. B ev Evkozi 11 vasarnap.00 00 17 11.Still011

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 11. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Szent Peter kulcsa Vatikan Szent Peter kulcsa Vatikan

Vatikán

A Vatikán június 12-én, csütörtökön 130 oldalas tanulmányt tett közzé a pápai primátusról, amely ortodox és protestáns keresztény közösségek javaslatait tartalmazza arról, hogy mi...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 11. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi X. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért,...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. A NőiTérErő podcastben Kölcsey-Gyurkó Sára volt a vendégünk. Sára, fotóművész, 4...