Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Reflexió

Mivé lett volna a világunk, ha Jézus Krisztus nem jött volna el?

Jezus eljovetele Custom
Fotó: Cathopic

Hogy mivel adósa az emberiség a kereszténységnek, manapság tabu téma. A keresztényeknek nem szabadna félniük evangelizálni, kortársaik emlékezetébe idézni, mi mindent adott az Egyház hite vallási, kulturális, szociális és politikai téren.

Korunkban, amelyet a relativizmus és a szkepticizmus jellemez, a félművelteknek nem kerül sok fáradságába, hogy uralják a közvéleményt. Elég tudással rendelkeznek ahhoz, hogy úgy érezzék, jogosultak véleményt nyilvánítani mindenről, de elvakítják őket szenvedélyeik, és túlságosan el vannak telve önmagukkal ahhoz, hogy felismerjék ítéleteik korlátait. Ezért veszik semmibe azt a mérhetetlen adósságot, amit világunk a kereszténységgel szemben felhalmozott.

Végét járó nyugati világunkban egy eddig elképzelhetetlen, hatalmas fekete lyukhoz hasonló valami gyötri az emberek lelkiismeretét: a kereszténység óriási hagyatéka vallási, szociális, politikai és kulturális téren. A nyugati átlagember egy elkényeztetett gyermekhez hasonlít, aki bevágta maga mögött az apai ház ajtaját, és hasonlóan az evangéliumi példabeszéd tékozló fiújához, elvitte az örökség rá eső részét, egy szó köszönet nélkül.

Egy meggondolandó téma az elkényeztetett gyermekeknek

Ebben az állapotban az erkölcsi kioktatás ellentétes hatású lenne. Viszont van egy módszer, amit a keresztények ajánlhatnának a félművelteknek: gondolják el, mivé lett volna világunk, ha az Egyház hite nem öntözte volna elménket kétezer év óta. Képzeljenek el egy alternatív forgatókönyvet történelmünk helyett. Ez nehéz feladat, amihez megszámlálhatatlan paraméter szükséges, de alkalmas arra, hogy a félműveltek elméjét serkentse.

Milyen állapotban lenne a világunk, ha Krisztus nem jött volna el, hogy megtanítson minket, hogy gondunk legyen az alázatosakra és kicsinyekre, a bántalmak megbocsátására, ellenségeink szeretetére, a szegények és kirekesztettek méltóságának tiszteletére, a kitaszítottság elleni harcra, aminek a betegek lettek az áldozatai? Mik lettek volna a bálványaink, amelyek előtt letérdeltünk volna, ha Krisztus nem ajánlotta volna nekünk, hogy imádjuk az Atyaistent, aki kész volt feláldozni a neki legkedvesebbet, saját fiát, hogy felkutassa azokat, akik elvesztek?

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Zarandok.ma 3 ezren kampany banner cikk belso

Milyen szellemi állapotban lennénk, ha a véres pogány istenségek maradtak volna imádásunk tárgyai, akik az erővel és a sikerrel kápráztatnak el minket?

Ezt egyébként nem nehéz kitalálnia korunk emberének, mivel a kereszténység gyengülésével a pénz, az egyéni érdek, az individualizmus és a siker hajhászása lett a cél.

Döntő hozzájárulás a nők helyzetének javításához

Jézus tanítványai ne aggályoskodjanak, nyugodtan hívják fel a világ figyelmét a keresztény hittel szembeni adósságunkra. Nem is jelentene ez dicsekvést: nagyon kis részük volt ebben. Minden érdem a Szentháromságé. Az Atya az, aki elhatározta, hogy megkeresi az eltévedt bárányokat, gyermekeit. E célból megbízta Fiát, hogy vigyen vissza minket a vállán: az evangéliumok elbeszélik nekünk, milyen nehéz, veszélyes és drága volt ez a küldetés! Nem hiábavaló hangsúlyozni hitünknek ezt a dimenzióját környezetünk tagjainak.

Abban az esetben, ha pedig morgolódnának, ami érthető, mivel egy adós ritkán veszi jó néven, hogy adósságaira hívják fel a figyelmét, ajánlhatjuk nekik, hogy vizsgálják meg a fent említett kérdést: „Gondolkozott valaha azon, mivé vált volna világunk, ha Jézus Krisztus nem jött volna el?” A beszélgetést akkor például lehetne folytatni avval a történelemben egyedülálló hozzájárulással, ami a kereszténységnek köszönhető a nők helyzetének javulása terén.

Gondolkozzunk el Jézus magatartásán a nőkkel szemben. Abban a korban elképzelhetetlen volt egy rabbi számára, hogy női kísérői legyenek. Pedig Krisztust mindig körülvették az asszonyok. Egy eretnek, többször férjezett asszonynak tartotta fenn a Kinyilatkoztatás egyik legmagasabb csúcsát: egy szamaritánus asszonynak. Asszonyoknak jelenik meg elsőnek a feltámadt Krisztus, a halottak közül visszatérve.  

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Zarandok.ma 3 ezren kampany banner cikk belso

De hát az egész Bibliát lehetne idézni. Az Énekek Énekében egy nő egyes szám első személyben szól, első alkalommal a történelemben. Az Ószövetségben az asszonyok elsőrendű szerepet játszanak: Rebeka, Eszter, Judit, Sára, Abigél (1Sám 25, 2-42) és mások.

Intellektuális őszinteség

Az Egyház története sem maradt le. A szerzetesrendekben a nők mindig szabadokká váltak azoktól a hatalmaktól, akik a történelem során elnyomták őket. Gondoljunk a szent királynéra, Radegundra (520-587), aki férje, Chlothar frank király elől menekülve, aki fivérének gyilkosa volt, megalapította a Poitiers melletti Szent-Kereszt apátságot, és hitéből erőt merítve szembe szállt korának politikai erőivel és durva szokásaival.

Azt állítani tehát, hogy a judeo-kereszténység elnyomta a nőket, teljes esztelenség. A házasságtörő asszony története tökéletesen rámutat: Jézus megakadályozza egy asszony megölését (Jn 8, 2-11). Mindenhol, ahol a kereszténység megjelent, a nők helyzete javult, annak ellenére, hogy a bűnök megmaradtak. Korunknak határozottan rá kellene ébrednie, hogy adóssága van a kereszténységgel szemben. Ez nem csak szívbéli kérdés, hanem intellektuális őszinteség kérdése is.

Írta: Jean-Michel Castaing teológus
Fordította: Dr. Seidl Ambrusné
Forrás: Aleteia

Hozzászólás Facebook fiókkal (böngészőbe való bejelentkezés után)
Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Zarandok.ma 3 ezren kampany banner cikk belso
Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Kapcsolódó...

Zarándok podcast

Építőmérnökből idegsebész, hívőből hitét nem gyakorló, aztán újra megtérő és misszionárius. Kanyarokkal teli utat járt be Dr. Csókay András, aki szinte nem is kell...

Adventi ráhangoló (2023)

A nap kihívása: Kérdezd meg magadtól: Az életed mely területén zárkózol el mások tekintete elől? Kiknek a tekintetét nem viseled el? Ha szeretnéd, hogy...

Adventi ráhangoló (2023)

A nap kihívása: Kérd a Szentlelket, hogy szítsa fel benned az Isten iránti mind nagyobb vágyakozást! Ha szeretnéd, hogy e-mailben küldjük meg neked minden...

Adventi ráhangoló (2023)

A nap kihívása: Jézus jutalmat ígér az alázatos vendégnek, aki az utolsó helyet foglalja el: a házigazda abban a dicsőségben részesíti, hogy előkelőbb helyre...