Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Család

Házasságvédelmi útmutató katolikusoknak – Székely János püspök ajánlásával

Egy ferfi egy no Hazassagvedelmi utmutato katolikusoknak
Fotó: kairosz.hu

A házasság és az abból születő család az emberiség óriási kincse. A család az ember boldogságának egyik legfőbb forrása, a gyermekek felnevelésének, egészséges kibontakozásának helye. Ezt a kincset korunkban veszély fenyegeti. Dale O’Leary nagyszerű könyve részletesen kimutatja a házasság és a család értékeit lerombolni kívánó erők érvelésének tudománytalanságát, valótlanságát és a küzdelem óriási tétjét – írja Székely János püspök a könyv ajánlójában.

A továbbiakban Székely János püspök ajánlását olvashatják.

A házasság és az abból születő család az emberiség óriási kincse. A család az ember boldogságának egyik legfőbb forrása, a gyermekek felnevelésének, egészséges kibontakozásának helye. Ezt a kincset fenyegeti veszély korunkban. A Meleg Szervezetek Nemzeti Szövetsége az Egyesült Államokban 1972-ben a következő célokat tűzte ki maga elé:

 • minden állami iskolában olyan kötelező felvilágosító órák bevezetése, ahol a gyermekeket arra tanítják, hogy az azonosneműek közötti szexuális kapcsolat teljesen egészséges és normális, egyenértékű a férfi és a nő közöttivel;
 • elérni, hogy minden önkéntes szexuális cselekedet legális legyen (így pl. a pornográfia, a prostitúció, a nyilvános helyen történő szexuális aktus, vérfertőzés stb.);
 • elérni, hogy a beleegyezési korhatárt csökkentsék (pedofília engedélyezése);
 • elérni, hogy házasságnak tekintsenek, és a házassággal járó jogi kedvezményekben részesítsenek minden élettársi kapcsolatot a partnerek nemére és számára való tekintet nélkül.

Dale O’Leary nagyszerű könyve részletesen kimutatja a házasság és a család értékeit lerombolni kívánó erők érvelésének tudománytalanságát, valótlanságát és a küzdelem óriási tétjét.

Leírja, hogy az LMBTQ szervezetek hamar rájöttek, hogy a homoszexualitás képi megjelenítését kerülniük kell a küzdelmük során, mert ez az emberek nagy részében egészséges ellenérzést váltana ki. Ehelyett tudománytalan féligazságok terjesztése által igyekeztek hatni a társadalomra. A könyv részletesen ismerteti a sokat hangoztatott féligazságokat, és sorra megcáfolja azokat.

Az LMBTQ szervezetek azt állítják, hogy a népesség kb. 10%-a nem heteroszexuális irányultságú. A valóság az, hogy kb. 2% mondható ilyennek.

Azt állatják, hogy az azonosneműek iránti vonzalom genetikus, veleszületett, megváltoztathatatlan. A valóság az, hogy az azonosneműek iránti vonzalom nem genetikusan determinált. Egypetéjű ikrek esetében, ahol az egyik iker nem heteroszexuális, ott az ikerpárjaiknak csak a 11%-a volt szintén ilyen irányultságú (Michael Bailey kutatása). Az azonosneműek iránti vonzalom kialakulásában az esetleges genetikai hajlam (nem determináltság) mellett nagyon jelentős szerepet játszik – sok más tényező mellett – a szimpatikus és közeli apa hiánya és a gyermekkori szexuális zaklatás. A homoszexuális férfiak kb. 40%-át érte gyermekkorában szexuális zaklatás, a leszbikus nők kb. 37%-át zaklatták, 32%-át megerőszakolták fiatal korukban. Az azonosneműek iránt vonzódó személyek közül sokan kérnek pszichológusi segítséget, sokan szeretnének szabadulni ebből az állapotból. Az ilyen reparatív terápiával kezelt személyek kb. 25-30%-ánál valóban teljes mértékben sikerül a heteroszexuális személlyé való alakulás, és egy második kb. 30%-nál is nagyon jelentős javulás áll be az illető lelkiállapotában és életvezetésében.

Az LMBTQ aktivisták azt állítják, hogy az azonosneműekkel folytatott szexuális kapcsolat nem pszichikai rendellenesség, teljesen egészséges és normális. A valóság az (több száz kutatás szól erről), hogy az LMBTQ személyek esetében az öngyilkosság, a súlyos depresszió, a kábítószer használat, az egyéb függőségek aránya sokkal magasabb, mint a heteroszexuális kapcsolatban élők esetében. Erre az LMBTQ szervezetek azt válaszolják, hogy a társadalom kirekesztő magatartása miatt jelennek meg ezek a pszichikai zavarok. A valóság azonban az, hogy a végletekig toleráns országokban (pl. Hollandia) éppúgy megjelennek ezek a zavarok, mint a kevésbé toleráns társadalmakban.

Az LMBTQ szervezetek azt állítják, hogy a nemi úton terjedő betegségek megelőzhetők lennének az óvszer használatával, ezért nagyon fontos ennek a propagálása. A valóság az, hogy az Egyesült Államokban, ahol az óvszer használatának óriási a propagandája és az állami támogatása, a homoszexuális férfiak 7-10 %-a HIV fertőzött (a 15-22 éves kor közöttiek 7%-a, azután pedig az arány egyre nő).

Azt állítják, hogy a vallások az intolerancia és a gyűlöletkeltés egyik legfőbb forrásai. A valóság azonban az, hogy a homoszexuálisok ellen elkövetett erőszakos cselekmények végrehajtói szinte soha nem vallásos emberek, az LMBTQ személyek a leggyakrabban LMBTQ személyektől szenvednek el erőszakot.

Azt állítják, hogy az árva gyermeknek jó, ha azonosnemű szülők nevelik. A valóság az, hogy az ilyen gyermekek igen hamar kérdezgetni kezdik, hogy nekik miért nincs apukájuk, vagy anyukájuk, kifejezik, hogy szeretnének. A közvéleményt esetleg át lehet formálni évtizedek szívós munkájával, hogy tekintsék teljesen természetesnek, ha két azonosnemű ’szülő’ nevel egy gyermeket. A gyermekek szívét nem lehet egykönnyen átalakítani, ők vágynak édesapára és édesanyára is. Ahogyan a könyv nagyszerűen hangsúlyozza: senkinek sincs ’joga’ gyermekre, viszont a gyermeknek joga van apára és anyára. A gyermek számára a társadalom köteles a lehető legjobbat megadni. Ha örökbefogadó vagy nevelő szülőkhöz kerül, akkor is egy apát és egy anyát. Az azonosnemű szülők által nevelt gyermekek (különösen a leszbikus pár által nevelt fiúk) esetében pedig – ahogyan ezt sok tanulmány egyértelműen kimutatja – hatványozottan jelenik meg a homoszexuális hajlam.

A felvilágosító órák hatása a gyermekekre óriási. Igen hamar elkezdik kérdezgetni, hogy ha ilyen sokféle nemi identitás van, akkor én milyen vagyok, milyen nemi identitást válasszak? Úgy érzik, kellene tenniük egy-két próbát – az órák felbátorítják őket erre a kísérletezésre – és tesznek is kísérleteket többfajta irányban. A felvilágosító órákon csakis az LMBTQ mítoszokat szabad tanítani, más véleményt szigorúan tilos. Az órák hatására sok gyermek hamar kimondja, hogy ő valószínűleg azonos neműek iránt vonzódik. Ettől kezdve a többiek így kezelik, ez pedig sokszor vezet öngyilkossági kísérletekhez, depresszióhoz, vagy más zavarokhoz. A kamaszkorban nem ritka a nemi identitás megingása, ami azután 25 éves korra újra kitisztul, világossá lesz. Az amerikai fiúk kb. 10%-ának volt homoszexuális kaland vagy játék az életében, de 25 évesen ebből a 10%-ból csak mintegy 2%-uk lesz valóban tartósan homoszexuális.

Az LMBTQ mozgalmak nem egyszerűen toleranciát kérnek a maguk számára, hanem azt követelik, hogy a társadalom tekintse teljesen természetesnek és helyesnek az életmódjukat, aki pedig másként vélekedik, azt szankcionálják. A más véleményt gyűlöletbeszédnek kell tekinteni. Ilyen módon akarják elnémítani az ellenkező gondolatokat és értékrendeket. A többieknek nincs joguk kimondani az esetlegesen más véleményüket.

Amerikában egy nyomdászt igen súlyos pénzbüntetésre ítéltek, mert egy meleg szervezet szórólapját nem volt hajlandó kinyomtatni. Az amerikai cserkészszövetséget beperelték, amiért egy nyíltan homoszexuális cserkészvezetőt (James Dale-t) eltiltott a cserkészcsapata vezetésétől. Egy házasságkötéseket is végző hivatalnok gyorsan lemondott, mielőtt 1 millió dollárra bírságolták volna, amiért egy azonos nemű pár ’esketését’ nem vállalta. Egy svéd pünkösdista lelkészt börtönbüntetésre ítéltek, mert a Biblia homoszexualitást elítélő részeit idézte és magyarázta.

Ugyanakkor lehetséges győzni is ebben a küzdelemben. Egy massachusettsi-i iskola diákjait akarták kényszeríteni egy felvilágosító, érzékenyítő oktatásra. Az oktatásra kijelölt napon 324 diák nem jött iskolába. A meleg szervezetek pert indítottak. A pert első fokon megnyerték, de a Szövetségi Bíróság a szülőknek adott igazat: nem kényszeríthetőek a gyerekek egy egyoldalú, ideologikus tananyagra. 2004-ben az Egyesült Államokban kísérlet történt arra, hogy az Alkotmányba belevegyék, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. A kongresszusban nem jött össze a szükséges számú szavazat. Azonban ennek ellenhatásaként 2007 elején 18 államban módosították az alkotmányt, és bevették ezt a kiegészítést.

A küzdelem tétje nagy. A tét a társadalmunk milyensége, a gyermekeink gyermekkora, a legalapvetőbb értékeink, maga az ember. Dale O’Leary könyve segít abban, hogy objektíven lássunk ebben a társadalmunk jövőjét meghatározó harcban, megalapozottan érveljünk, és az igazságot szeretettel képviseljük. Hiszen ez a harc nem az azonosneműek iránt vonzalmat érző személyek ellen van, hanem értük is. Családjainkért, gyermekeinkért, emberségünkért.

Székely János püspök
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in veritate Bizottságának elnöke


A Sallai Gábor fordításában megjelent könyv megrendelhető a Kairosz Kiadó webáruházában.

2 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. június 23. at 01:16

  INRI,
  Fenn ez áll:
  „A Meleg Szervezetek Nemzeti Szövetsége az Egyesült Államokban 1972-ben a következő célokat tűzte ki maga elé:
  -minden állami iskolában olyan kötelező felvilágosító órák bevezetése, ahol a gyermekeket arra tanítják, hogy az azonosneműek közötti szexuális kapcsolat teljesen egészséges és normális, egyenértékű a férfi és a nő közöttivel;
  -elérni, hogy minden önkéntes szexuális cselekedet legális legyen (így pl. a pornográfia, a prostitúció, a nyilvános helyen történő szexuális aktus, vérfertőzés stb.);
  -elérni, hogy a beleegyezési korhatárt csökkentsék (pedofília engedélyezése);
  -elérni, hogy házasságnak tekintsenek, és a házassággal járó jogi kedvezményekben részesítsenek minden élettársi kapcsolatot a partnerek nemére és számára való tekintet nélkül.“

  Megjegyzés: Ezeknek a céloknak az eléréséhez ma már EU söt világszerte minél nagyobb társadami t´maogatot´ságot kivánnak szerezni. A Média orgánumok és az NGO-ok (=nemkormányzati szervezetek=senki által meg nem szavazott kormányzást gyakroló -ill. Azt akaró- szervezeteken keresztül, akik többnyire gazdag külföldi privát-cégek céljait hajtatják végre a lakossággal, többnyire az adott ország kormányzati megválasztott minisztériumainak ellenére. A cél-juk az, hogy kevesebb ember legyen, mert kevesebbet könyebb iranyítani. Tehát az abortuszok száma növekedjen, azonosnemü szexböl pedig még véletlenül se legyenek gyerekek. Azóta amióta ilyen célokat tüztek ki amerikában hivatalos közhatalmi törvényes-támogatás mellett is, megindult az „Amerikai álom“ = az ottani jóléti társadalom hanyatlása is (az abortusz és a homokapcsolataok, a munkaerö és a fogyasztás folytonos csökkenéséhez = gazdasági hanyatláshoz vezettek). Onnan pedig ez átgyürüzödött az EU-ba is méghozzá a nyugatabbra fekvö országoktól kelet felé indulva.
  A gazdag privát cégek NGO-inak célja továbbá, hogy a férfi és nöi házasságon alalpuló család, és a vallások -föleg a zsidó és a keresztény vallások- pedig (mint elvault intézmények) megszünjenek…Mivel ezek pont az abortusztiltást és a férfi és nö egyedül boldogító szerelmét tanítják az Isten boldogító 10 parancsaolatára való hivatkozással. Az NGO-k Ebben többnyire az Istentagadó politikai pártokra is támaszkodnak, mint neomarxista-szocialista, de mára már söt „kereszténydemokratának nevezett“ pártokra is. Söt a német-osztrák stb. Katolikus egyház püspökeit is beszervezték erre, mivel a pl. a németben a katolikus papok közül többezer lett „homoatyák“ száma. Söt az ilyen papok egyre nagyobb számban nyiltan ki is hírdetik, hogy aktiv „hálószobatitok“ kapcsolatban élnek partnerükkel. Pedig a katolikus papokat senki sem kényszerítte, hogy a szentelésükkor lemondjanak a házaséletröl (a hálószabatitkoról is), hanem önként vállaták azt. Döntö érv emelett, hogy Jézusnak (és pl. Pál apostolnak) sem volt felesége, azért, hogy az Isteni küldetésére koncentráljon egyedül…Másik döntö érv a cölibátus mellett, hogy másként ellepnék az elvált szoknyvadászok vagy nyiltan homoatyák a katolikus papi pályát…Ezért kérjük a cölibátus fogadalmuk ellen vét´ök eltávolítását a papai szolgálatból… Messiáskirály jöjj el még ma…a te akaratod szerint. Az anyák ment´sék meg a világunkat a 10 boldogitó parancsaolat szellemében….Amen

 2. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. június 24. at 21:38

  INRI,
  Elkezdödött. A bécsi egyházmegye hetilapjában (nálunk az “Újember” ilyen újság) lapjában így ír egy homopartnerkeresö férfi egyházközségi képviselötestületi elnök: 2024 juniusában: “Kicsit kevésbé érdekel engem az egyház egésze, mit olyan. Számomra inkább az a fontos, hogy hogyan tudok itt élni a falumban. Helyben elfogadnak, a katolikus pap mellettem áll, és a mögöttem lévő közösség fontos számomra.” Ez cikk a bécsi katolikus bíboros érsek ujságjában jelent meg.
  Visszetkintés:
  Elöször 1848. április 15-én jelenik meg a Vasárnapi újság a Bécsi Főegyházmegye egyházi lapjaként. A háború utáni időszakban az 1964-es első számmal újra bevezették a “Wiener Kirchenzeitung” újságnevet. 2004 óta a Bécsi Főegyházmegye (Dr. Christioh Schönborn Erzbischof érsek) lapja „Der SONNTAG = A Vasárnap” néven szerepel.
  2024-ben ebben az ujságban először hirdetnek cikket meleg partner kereséséről. Eszerint egy vendéglősnek Alexander Wimmer-nek sok feladata van, és a Gaweinstal plébánián is dolgozik. Alexander Wimmer egyházi pályafutása ministránsként indult, jelenleg sekrestyés és plébániatanácsos, képviselötestületi elnök, és Istentiszeteeltvezetö. Wimmer a lelkigondozás területén szerzett egyházmegyei képzést és lekipásztori-segítö bizonyitványokat is..
  Véleménye szerint az egyházközség jelenlegi kihívásai közé tartozik a paphiány és a templomba járók elöregedése.
  “Szerelmi történetek és házassági ügyek” cím alatt most egy cikket jelentetett meg a bécsi egyházmegye Vasárnapi “Der Sonntag” címü heti-ujságjában. C´ime: “Férfi-partnert keresek egy életre (fotoja is látható)”. Megjegyzendö, hogy házassági hirdetési rovat (1féri+1nö) nincs ebben az ujságban.
  2023-ban Alexander Wimmer részt vett a jól ismert ORF (osztrák köztévé) „Love Stories and Marriage Matters” programban. Mert férfit keresett. „Az a hét, amikor a műsort sugározták, nagyon intenzív volt” – mondja Wimmer. Sok visszajelzést kapott az adás estéjén. A 30 éves férfi körülbelül 50 e-mailt kapott, sőt három kézzel írt levelet is. Volt néhány személyes randevúja is a jelentkezök között a férfi-férfi partnerkapcsolatra “egy életre”.
  Wimmer kijelenti: Itt helyben elfogadnak, a katolikus plebánosunk és ahívek közössége támogat.
  Alexander Wimmernek nem volt könnyű dolga szexuális irányultságával, különösen az országban, a plébánián és a közösségben. Ez egyértelművé teszi Wimmer álláspontját a katolikus egyház homoszexuális emberekhez való hozzáállásáról: “Kicsit kevésbé érdekel az egyház egésze. Számomra az a fontos, hogy hogyan tudok itt élni. Helyben elfogadnak, a pap mellettem áll, és a mögöttem lévő közösség fontos számomra.” Így beszél arról, hogy kijön a családjához és a plébániához.
  Alexander Wimmer vendéglős, regionális menedzser Weinviertelben, egyházközségi tanácsos, valamint író.
  Mit lehet tenni? Jézuskrisztus Istenfia Megváltó jöjj el…a te akaratod szerint. Gyermekeid várnak…ne hagyj egyedül minket…A te szent akaratod érvényesüljön. A 10 bolodgító Mózesi parancsaolat szerint…Ki tudja ezt megválaszolni?

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

female hand on bible and twigs on light textured b 2023 11 27 04 58 13 utc

Lelkiség

Ferenc pápa már több mint húsz éve javasolja a katolikusok híveknek az imádkozásnak ezt a tévedhetetlen módszerét. Annak idején, amikor még Buenos Aires érseke...

caring father caucasian man dad trying to contact 2023 11 27 04 59 43 utc 1 Medium caring father caucasian man dad trying to contact 2023 11 27 04 59 43 utc 1 Medium

Család

Ha arra törekszik, hogy gyermekeit pozitív módon nevelje és megadja nekik a tiszteletet, néhány tanácsot adunk, hogy ez sikerüljön… még akkor is, ha ez...

handsome mature man in protective face mask prayin 2023 11 27 05 17 57 utc Medium handsome mature man in protective face mask prayin 2023 11 27 05 17 57 utc Medium

Lelkiség

Szentségimádás után ezek a szavak hangzottak el: „Jézus meg szeretne gyógyítani egy sötétbarna hajú férfit, akinek agydaganata van” – ennek hallatán megdermedtem. A személy,...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Zarándok podcast

Dr. Barsi Balázs atya, a Széchenyi és Stefánusz Díjas ferences szerzetes mélyen belemerült a keresztény hit és a lelki élet kérdéseibe a Zarándok Podcast...

Aktuális

A Vatikán hivatalosan is kiközösítette Carlo Maria Viganò érseket – jelentette be július 5-én, pénteken a Hittani Dikasztérium. A Vatikánban lefolytatott bíróságon kívüli büntetőeljárás...