Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Tanítás

Fulton Sheen érsek figyelmeztetése az ál-katolicizmusról

A háború utáni időkben, a kommunizmus elleni küzdelemmel foglalkozó Fulton Sheen érsek jövendölései a végső időkről mára kissé elavultak, de az azok alapját képező éleslátása szilárd és kijózanító.

A Kommunizmus és a Nyugat lelkiismerete című munkájában az Antikrisztusról értekezik.

Az Antikrisztust nem így fogják hívni, máskülönben nem lenne követője. Nem visel majd vörös nadrágot, nem okádik ként, nem tart a kezében háromágú szigonyt, nem csóválja majd nyílhegyes farkát, mint Mefisztó a Faustban. Mindez a komédia csak arra szolgált, hogy az ördög meggyőzze az embereket, hogy nem is létezik. Ha senki nem ismeri fel, nagyobb hatalmat gyakorolhat.Fulton J. Sheen érsek

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a sátán úgy érkezik, mint a fény angyala. Amit kínál, az messzemenően észszerű. A látszólag értelmes utat kínálja, a kellemeset, a kompromisszum és a kényelem útját. Ha annak a szörnynek a képében jelenne meg, aki ő valójában, mindenki a rémülettől ordítva menekülne előle. Ehelyett kiutat kínál, amikor pácban vagyunk, kerülő utat, amikor Krisztus útja túlságosan nehéznek tűnik.

A Szentírásban sehol nem találunk bizonyítékot arra a közismert mítoszra, hogy az ördög vörösbe öltözött pojáca. Inkább úgy írják le, mint a menyországból bukott angyal, az evilági herceg, akinek az a dolga, hogy elhitesse velünk, nincs túlvilág.

Ha az Antikrisztustól óvakodni akarunk, vigyáznunk kell, nehogy túlzottan egy bizonyos történelmi vagy kortárs személyiség hatása alá kerüljünk. Egy nap biztosan eljön az Antikrisztus, aki  meg akarja szerezni az uralmat a világ felett, és lesz prófétája, egy vallási vezető, aki hamis spirituális eszmékkel téveszti meg az embereket.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a történelem során mindig voltak Antikrisztusok és hamis próféták. Sőt mi több, mindig voltak olyan eszmerendszerek, amelyek Krisztus ellenesek voltak, olyan vallások, amelyeket a hamis próféták hirdettek.

Szíve mélyén az Antikrisztus ennek a világnak az ura. A hamis próféta pedig olyan vallást hirdet, amely csak erről a világról szól.

Tiszteletreméltó Fulton John Sheen a római katolikus egyház egyik amerikai érseke volt, aki a prédikációiról és különösen a tv-s és rádiós munkájáról ismert.

A világ minden eszmerendszere és hamis vallása szövetkezik, hogy erről a tényről meggyőzzön minket. Felsorolunk alább néhány olyan Antikrisztus eszmerendszert, amely ma jelen van a mi kultúránkban is.

  • Materializmus: nincs túlvilág. Csak ez.
  • Tudományosság: csak a tudományosan igazolt tudás érvényes.
  • Historizmus: nincs mindent felülíró gondviselés. A történelem véletlenszerű és kiszámíthatatlan.
  • Evolucionizmus: a természetes világ esetlegesen alakul. Nincs isteni terv.
  • Haszonelvűség: csak az számít, ami működik. A hatékonyság és a gazdaság az istenünk.
  • Racionalizmus: kinyilatkoztatás nem létezik. Az igazsághoz csak a saját értelmünk vezet el.
  • Szentimentalizmus: csak az érzéseink irányítanak, mert nincs objektív igazság.
  • Erkölcsi relativizmus: nem létezik egy magasabb törvény. Ezért azt tehetjük, amit akarunk. Valójában ez az ördög mottója:” Tedd, amit akarsz!”

Fulton Sheen annak jár utána, milyen logikus következményekkel jár az az eszmerendszer, amely csak erre a világra korlátozódik, és a láthatatlan világról nem vesz tudomást.

A Sátán logikája egyszerű: ha nincs mennyország, akkor nincs pokol; ha nincs pokol, akkor bűn sincs; ha nincs bűn, nincs bíró; ha nincs ítélet, akkor a gonosz jó, a jó gonosz. Mindenekelőtt azonban a mi Urunk azt mondja nekünk, hogy a Sátán olyannyira hasonló lesz Őhozzá, hogy még a kiválasztottakat is megtéveszti majd – természetesen a képeskönyvekben látható ördög soha nem tudná a kiválasztottakat megtéveszteni.

Igen, még a kiválasztottakat is megtéveszti majd, és követni fogják az Antikrisztust. Már most is ezt teszik. Hogy értsék, mire gondolok, olvassák tovább Sheen érsek gondolatait.

Hogyan érkezik majd el ebbe az új korba, hogy vallásához követőkre találjon? A kommunizmus előtti időben az oroszok úgy hitték, hogy a Nagy Humanitárius képében jön el. Békéről, jómódról, bőségről úgy beszél majd, mint magáról a végső célról, nem pedig mint az Istenhez vezető út eszközeiről.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.

Mindig óvakodjunk a jobb világ ígéretétől. Mindig nagy árat kell fizetni az utópiáért. Ne dőljünk be a csalinak. Ne feledjük, az egérfogóban is ingyen van a sajt. Mielőtt ennek a világnak a jobbításán fáradoznánk, bizonyosodjunk meg arról, hogy a legjobb hely felé haladunk. Az Antikrisztus mindig ezt a világot kínálja nekünk. Magának Krisztusnak is felkínálta a világ összes királyságát. Ugyanezt teszi velünk is. Csodálatos világot ígér, Isten nélkül, és az Ő fia, Krisztus Király nélkül.

Sheen elmagyarázza, milyen az Antikrisztus vallása.

Kísértés, hogy új vallásunk legyen a Kereszt nélkül, liturgia a mennyország ígérete nélkül, egy olyan vallás, amely megsemmisíti a vallást, vagy olyan politika, amely magában is vallás, olyan, amely Cézár kezébe adja még azt is, ami Istené. Látszólag az emberiség szeretete vezérli, szabadságról és egyenlőségről fecseg, egy nagy titkát azonban senkinek nem árulja el, azt, hogy nem hisz Istenben.

Az Antikrisztus nem hisz majd Istenben, de vallásos lesz. Figyeljék meg a politikai vezetőket, akik a katolicizmusról vagy az egyházról fecsegnek. A választások alatt a politikus azért imádkozik, hogy hivatalba kerüljön. A választások után pedig az emberek imádkoznak azért, hogy kikerüljön onnan. Az Antikrisztus az evilági Urat követi, és ezt látjuk is, mert csak ezzel a világgal törődik

Mert az ő vallása az emberek testvérisége lesz, nem Isten atyai szeretete. Még a kiválasztottakat is megtéveszti. Létrehoz majd egy ellen-egyházat, amely csak majmolja az egyházat, ugyanúgy, ahogy ő, az ördög, majmolja Istent. Mindenben hasonlít majd az igazi egyházhoz, de azzal ellentétben az isteni tartalom kiürül. Az Antikrisztus misztikus teste lesz, amely külsőségeiben hasonlít majd Krisztus misztikus testére.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.

„Isten majmolója” – micsoda kifejezés! Eszembe jut C. S.Lewis A végső ütközet (The Last Battle, Narnia 7.)  című műve, amelyben egy Shift nevű majom oroszlánbőrt talál, és meggyőzi a Puzzle névre hallgató ostoba szamarat, hogy Aslannak öltözzön. (Aslan annak az oroszlánnak a neve, aki Jézust jelképezi a fantasy sorozatban.) Narnia hűséges lakóit megtéveszti Shift és Puzzle, mert már meghátráltak, és megfeledkeztek Aslanról. Már megalkudtak, így amikor a hamis Aslan megjelent, behódoltak neki.

A katolikusoknak fel kell ébredniük. Ma már legtöbben alkalmazkodtunk az új kor szelleméhez. Megalkudtunk az értékeinket illetően, és önvédelmünk meggyengült. Lassú, fokozatos folyamat volt ez, de miért gondoljuk, hogy ellenállhatunk az Antikrisztusnak, amikor már elfogadtuk az általa kínált csábító finomságokat?

Nézzenek körül a világban! Hány olyan egyházi vezetőt ismernek, aki olyan igét hirdet, ami nem több felvizezett szocializmusnál? Hány behízelgő, mosolygó prédikátort ismernek, akik politikai aktivistaként parádéznak, míg Krisztus igazi tanítását elhanyagolják? Hány olyan vallásos embert ismernek, akik hiszik, hogy minden az emberiség testvériségéről szól, miközben elhanyagolják Isten atyaságát?

Ma nem csupán egyetlen hamis próféta, egyetlen hamis egyház létezik. Ehelyett ezek a hamis eszmerendszerek behálózták az összes keresztény egyházat, és a katolikus egyház sem kivétel ez alól. Amikor a prelátusok többet beszélnek a környezetvédelemről, mint a lelkek megmentéséről, kénszagot érzek. Amikor hallom, hogy papok vagy elöljárók nem ítélik el a házasság szentségét és a természetes rendet felborító szexuális erkölcstelenséget a „béke és könyörület” ürügyén, érzem a füst szagát, de nem a tömjénfüstét. Amikor azt hallom, hogy elöljárók egy hamis ökumenizmus kedvéért kompromittálják a katolikus hitet, undorító csatornaszagot érzek.

Már elénk rakták az „új vallást a kereszt nélkül, a liturgiát a túlvilág ígérete nélkül, azt a vallást, amely megsemmisíti a vallást, azt a politikát, amely magában is vallás, olyan, amely Cézár kezébe adja még azt is, ami Istené.”

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.

Ébredjenek fel, ne hagyják magukat megtéveszteni! Jusson eszükbe, hogy a Sátán egy dolgot tud igazán, hazudni. Ő a hazugság atyja, a legyek ura, és ahol a legyek összegyűlnek, ott mindig akad egy hulla.

Írta: Dwight Longenecker atya
Fordította: Eiben Ingeborg

Hozzászólás Facebook fiókkal (böngészőbe való bejelentkezés után)
Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2023. A év, évközi 34. vasárnap, Krisztus Király vasárnapja Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért,...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2023. A év, évközi 33. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Zarándok +

2021 októberében Ferenc pápa meghirdette a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének témáját: „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel, küldetés”. A szinódusi folyamat célkitűzése a mai...

Zarándok podcast

Egykor még Budapestről is ki volt tiltva a sokak által kedvelt Laci atya, azaz Varga László kaposvári megyéspüspök. A Zarándok Podcastben hivatásáról, életéről és...