Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa Hamvazószerdán: A Nagyböjt, kedvező időszak az Istenhez való visszatérésre

Ferenc papa hamvazoszerdan 3
Fotó: Vatican Media

Hamvazószerdán délután a hagyományos stációs körmenetet, majd a szentmisét Ferenc pápa vezetésével Mauro Piacenza bíboros celebrálta az Aventinus-dombon található Szent Szabina-bazilikában. A hamu arra emlékeztet, hogy törékeny agyag vagyunk, nem a világi öröm számít, hanem Isten tekintete – figyelmeztetett a pápa homíliájában.

Kedvező időszak „a lényeghez” való visszatérésre, az Istennel való kiengesztelődésre. Ez a nagyböjt – hangsúlyozta a pápa a római Szent Szabina-bazilikában a hamvazószerdai szertartáson. A pápa részvételével Piacenza bíboros vezette Hamvazószerdán délután a hagyományos stációs körmenetet a Szent Anzelm-bazilikában a bencés közösség és a hívek számára. A pápa a Szent Anzelm-templomban rövid imádságot tartott a jelenlévőkkel, majd a bíborosok, püspökök és a szerzetesek a Mindenszentek litániáját imádkozva bűnbánati körmenetben vonultak a Szent Szabina-bazilikába, ahol Ferenc pápa vezetésével szentmisét mutatott be a főpenitenciárius bíboros, amely során elvégezték a hamvazkodás szertartását.

A negyven napos időszak kedvező arra, hogy „emlékeztessen minket: a világot nem szabad a személyes szükségleteink szűk keretei közé szorítani”, és arra „hogy visszaadjuk Istennek az első helyet az életben”, ne csak az „időnk töredékét”, továbbá arra, hogy „fékezzük meg a napirendek diktatúráját, amely mindig tele van tennivalókkal, az egyre felszínesebb és hatalmasabb ego követeléseivel, és válasszuk azt, ami számít” – buzdított a pápa.

A kegyelem idejét nem szabad elvesztegetni – ajánlotta Ferenc pápa –, hanem az adakozás, az ima és a böjt három nagyszerű módjának alkalmazásával töltsük be. „Nem külsőséges rítusokról van szó, hanem olyan gesztusokról, amelyek a szív megújulását és „mindig a lélek őszinteségét és a cselekedeteink összhangját fejezik ki”: A jótékonykodás nem egy gyors gesztus a lelkiismeret megtisztítására, hanem a szegények szenvedésének megérintése saját kezünkkel és könnyeinkkel. Az ima nem egy megszokott rítus, hanem az igazság és a szeretet párbeszéde az Atyával. A böjt nem egy egyszerű fogadalom, hanem egy erős gesztus, amely emlékezteti szívünket arra, hogy mi számít, és mi múlandó.

Gesztusaink és rítusaink azonban nagyon gyakran nem érintik meg az életet, „csak azért hajtjuk végre azokat, hogy mások megcsodáljanak minket” – állapította meg a pápa. „Emlékezzünk erre: a személyes életben, akárcsak az egyház életében, a külsőségek, az emberi ítéletek és a világ jóváhagyása nem számít; csak Isten tekintete, aki a szeretetet és igazságot értékeli bennünk. Isten tekintetében az adakozás, az ima és a böjt fejezi ki, hogy kik vagyunk valójában: Isten gyermekei és testvérek egymás között, és ezért együttérzést mutatunk a rászorulók iránt, vágyat arra, hogy találkozzunk az Atyával. Egyben egy spirituális edzőterem is, hogy lemondjunk a feleslegesről és visszatérjünk igazi önmagunkhoz.

„A hamu emlékeztessen minket arra, hogy kik vagyunk és honnan jövünk”, hogy „az Úr az Isten, és mi az ő keze munkája vagyunk”, hogy az övéi vagyunk – folytatta homíliáját Ferenc pápa. „Ő a Teremtő, mi pedig törékeny agyag, amelyet az ő kezei formálnak. A földről jövünk, és szükségünk van a Mennyre és az Úrra. Istennel feltámadunk hamvainkból, de nélküle por vagyunk. „Mint gyengéd és irgalmas Atya” Isten is „éli a nagyböjtöt, mert vágyik ránk, vár ránk és várja visszatérésünket. Mindig arra biztat, hogy ne essünk kétségbe, még akkor sem, ha gyengeségünk és bűnünk porába zuhanunk, mert „tudja jól, milyen az alkatunk, tudja, hogy a porból származunk” (Zsolt 103,14). Hallgassuk meg még egyszer: tudja, hogy porból vagyunk. Isten tudja, mi viszont sokszor megfeledkezünk róla, azt gondolva, hogy egyedül is boldogulunk, erősek, legyőzhetetlenek vagyunk nélküle” – figyelmeztetett a pápa.

Az élet Ura húsvétjára való felkészülés e negyven napja – emlékeztetett Ferenc pápa – tehát az igazság ideje, hogy levessük a hamisság és a képmutatás álarcait. Ez egy olyan időszak, amely kedvez annak, hogy „emlékezzünk arra, ki a Teremtő és ki a teremtmény, hogy megfosszuk magunkat attól a látszattól, hogy elegek vagyunk önmagunk számára, hogy elsők vagyunk az osztályban, és hogy azt gondoljuk, képességeinkkel az élet főszereplői lehetünk és átalakíthatjuk a minket körülvevő világot”…

Ha ráébredünk arra, hogy nem vagyunk elegek önmagunknak, akkor „felfedezzük, hogy csak az Úrral és a másokkal való kapcsolatunknak köszönhetően létezünk”. Életünk, amelyet Istentől és szüleinktől kaptunk, kapcsolat: „annak feltételezése, hogy egyedül mindent meg tudunk tenni hamis, az én bálványozása pusztító, és a magány ketrecébe zár”. Ezért a nagyböjt kedvező időszak az Istenhez és a testvérekhez való visszatérésre és az individualizmus láncainak megszakítására is – zárta homíliáját Ferenc pápa Hamvazószerdán.

Ferenc pápát Mauro Piacenza bíboros, főpenitenciárus hamvazta meg, aki bemutatta a szentmisét és elvégezte a hamvazás szertartását. Ő vezette a Szent Anzelm-templomból a bűnbánati körmenetet. Számos hívő mellett bíborosok, érsekek, püspökök, a Szent Anzelm-kolostor bencés szerzetesei és a Szent Szabina-bazilika domonkos atyái vettek részt a szertartáson a nagyböjti időszak lila színű liturgikus öltözetében.

Nagyböjt, a húsvétra felkészítő negyvennapos előkészületi időszak, hamvazószerdán veszi kezdetét. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban hitük elmélyítésével, kiengesztelődéssel és böjttel készülnek húsvét ünnepére, Jézus Krisztus halálára és feltámadására. A böjt célja az ember Isten előtt való megalázkodásának kifejezésre juttatása, valamint a lélek megtisztulása, megújulása. A próféták különösen is hangsúlyozták, hogy a külső, fizikai böjt egy belső megújulást kell, hogy szolgáljon, amelynek a felebaráti szeretet cselekedeteiben is meg kell nyilvánulnia (vö. Iz 58,3).

A böjti előírások a századok során enyhültek. A XI. századig olyannyira szigorú böjtöt tartottak, hogy késő délutánig semmit nem ettek; a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak húst, tejterméket és tojást. Napjainkban az Egyház csak Hamvazószerdára és Nagypéntekre ír elő szigorú böjtöt a – 18 és 60 év közötti – hívek részére. E két napon és nagyböjt többi péntekén a 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem megtartásaként ne fogyasszanak húst és a legfeljebb háromszori étkezés részeként csak egyszer lakjanak jól. A görögkatolikus közösségekben Hamvazószerda előtti hétfőn kezdődik a nagyböjti időszak.

Forrás: Vatican News

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

businessman worship god and read the bible before 2023 11 27 05 04 48 utc Medium

Hangoló

Az online közvetítést nézők csak az Eucharisztia illúzióját kapják. A szentmise internetes közvetítése vagy a televízióban való sugárzása azért, hogy az emberek világszerte nézhessék,...

portrait of happy woman and daughter spending time 2023 11 27 05 28 19 utc Medium portrait of happy woman and daughter spending time 2023 11 27 05 28 19 utc Medium

Család

Eline Landon, feleség és ötgyermekes édesanya, az Anyai kiégés és lelki kimerültség (Artège kiadó) című könyv szerzője azt vallja, hogy egyetlen dolog szükséges a...

sim4953 masolat sim4953 masolat

Ferenc pápa

Az evangéliumot közösségként kell hirdetnünk és ehhez meg kell őriznünk józanságunkat, osztozva egymás képességeiben és lemondva a fölösleges dolgokról, amelyek rabszolgává tesznek – tanította...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Zarándok podcast

Dr. Barsi Balázs atya, a Széchenyi és Stefánusz Díjas ferences szerzetes mélyen belemerült a keresztény hit és a lelki élet kérdéseibe a Zarándok Podcast...

Aktuális

A Vatikán hivatalosan is kiközösítette Carlo Maria Viganò érseket – jelentette be július 5-én, pénteken a Hittani Dikasztérium. A Vatikánban lefolytatott bíróságon kívüli büntetőeljárás...