Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa karácsonyi jókívánságai: Isten világossága győzze le az Egyház botrányait

Ferenc papa karacsonyi kivansaga Custom
A római kúria a pápa karácsonyi jókivánságait hallgatja (Fotó: Vatican Media )

December 21-én pénteken délelőtt fogadta Ferenc pápa a Kelemen-teremben a Római Kúria tagjait, hogy a hagyománynak megfelelően a Gyermek Jézus születéséből fakadó öröm karácsonyi jókívánságaival forduljon hozzájuk. A Szentatya a munkatársaihoz intézett hosszú beszédében az egyház bűnei kapcsán alapos lelkiismeretvizsgálatra indította a megjelent bíborosokat, érsekeket, püspököket, prelátusokat, papokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint a Szentszék világi férfi és női munkatársait. Konkrét példaként kielemezte Dávid király bűnét, akinek mai követőit megtérésre szólította fel, valamint arra kérte őket, hogy jelentkezzenek bűntetteikkel a polgári igazságszolgáltatás fórumain.

A „Vessük le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit” páli gondolat (Róm 13,12) foglalta keretbe mottóként Ferenc pápa karácsonyi jókívánságait. Az egyház evilági üldöztetései és Isten vigasztalása között folytatja zarándokútját, tudatában annak, hogy egyszerre szent és bűnös, ezért a bűnbánat és megújulás útját járja. Csapásokat él meg kívülről és belülről, de a feltámadt Úrból próbál erőt meríteni, hogy türelemmel legyőzze a csapásokat és nehézségeket.

Ferenc pápa Jézus korának társadalom-politikai és vallási helyzetére utalt, mely feszültséggel, nyugtalansággal és sötétséggel volt terhes. Születése, melyet egyfelől vártak, másfelől elutasítottak, összegzi az isteni logikát, mely nem torpan meg a rossz előtt, hanem gyökeresen és fokozatosan átalakítja jóvá, de jelen van a rossz logikája is, mely a jót rosszá alakítja, ahogy az Írás mondja: „A világosság a sötétségbe jött, de a sötétség nem fogadta be”.

Együttműködés a megváltó kegyelemmel
Karácsony arra emlékeztet, hogy Isten ingyen adja az üdvösséget az egész emberiségnek, az egyháznak, de nem működik a mi akaratunk és közreműködésünk nélkül. A keresztény ember és különösen is a felszentelt személy nem viselkedhet úgy, mint egy kiváltságos kör, mely az hiszi, hogy a zsebében hordozza az Istent, hanem tudatában kell lenni annak, hogy az Isten szeret, bűneink és méltánytalanságaink ellenére. A Biblia és az egyház története mutatja, hogy a választottakig menően vannak olyanok, akik az üdvösség birtokosainak képzelik magukat, akik azt gondolják, hogy ellenőrizhetik Isten titkait, mint Isten vámosai. Némelykor Jézus elé állnak és kifakadnak ellene, mire az Úr a legkeményebb szemrehányással illeti őket, mint Pétert: „Eridj mögém, sátán, mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével!” (Mk 8,33).

Viharok között hajózik az egyház bárkája
Az egyház bárkája ebben az évben nehéz viharokat élt át – folytatta a pápa –, melyben sokan bizalmukat vesztették, mert mintha a Mester aludna vagy elhagyta volna az egyházat. Ám Krisztus Jegyese, az Egyház tovább folytatja zarándokútját örömök és csapások, sikerek és belső-külső nehézségek között.

A csapások között első helyen említette a pápa a migránsok problémáját, akik hazájuk elhagyására kényszerültek, életük kockáztatásával és végül zárt ajtókra lelnek. Mennyi félelem és előítélet! Mennyi nyomorúság, mennyi erőszak a gyengék és a nők ellen! – sorolta a pápa a problémákat, utalva a kínzásokra, a börtönök helyzetére, a menekülttáborokra szerte a világon.

A vértanúk korát éljük, de van ellen-tanúságtétel is
A vértanúk korát éljük, mintha a római birodalom keresztényüldözése nem ért volna véget. Új Nérók születnek a keresztények elnyomására. Új szélsőséges csoportok veszik célba a templomokat, a papokat és az egyszerű híveket. Ám az üldöztetés ellenére a hívek továbbra is átölelik a halált, csakhogy meg ne tagadják Krisztust. A mártírok és irgalmas szamaritánusok tanúságtétele azonban nem feledteti az ellen-tanúságtételt, amiből a pápa külön kitért a szexuális visszaélések és a hűtlenség konkrét problémájára.

A szexuális visszaélések gonoszsága bosszúért kiált az Úrhoz
Az egyház évek óta komolyan elkötelezett abban, hogy hogy kiirtsa magából a szexuális visszaélések gonoszságát, mely bosszúért kiált az Úrhoz, aki soha nem felejti a kiskorúak megélt szenvedéseit, melyeket felszentelt klerikus személyek követtek el a hatalom, a lelkiismeret és a szexualitás visszaéléseivel.

Ferenc pápa a súlyos probléma megvilágítására Dávid király alakjára gondolt, az Úr felkentjére, akinek utódai közül származik az Isteni Kisded. Dávid a kiválasztottsága ellenére hármas bűnt követ el. A hatalom, a lelkiismeret és a szexualitás visszaélései összetartoznak és egymást súlyosbítják.

Dávid bűnt bűnre halmoz és egyedül csak a látszatot akarja megőrizni
A Szentatya részletesen leírja Dávid bűnét. Jóllehet tapasztalt harcos, otthon henyél, ahelyett, hogy népével menne a csatába, azaz visszaél a hatalmával. Ez okozza morális és lelkiismereti hanyatlását. Magához csábítja Betsabét, férjét melléje rendeli, hogy kettejük kapcsolatával fedje be saját bűnét. Amikor a férj, Uriás ellenáll, akkor halálos csatavonalba küldi. A hatalommal és a lelkiismerettel való visszaélés bűnének láncolata egyre terjed és hamarosan korrupciós háló csapdájába esik. A restség és a paráznaság kezdeti bűne elaltatja az éberségét és kezdetét veszi a súlyos bűnök ördögi láncolata: házasságtörés, hazugság, gyilkosság. Elhanyagolja Isten-kapcsolatát, áthágja a parancsokat, anélkül, hogy bűnösnek érezné magát. Egyedül a látszatot akarja csak megőrizni.

Ma is van megannyi felkent Dávid…
Az Úr felkentjeiből ma is vannak – folytatta Ferenc pápa –, felszentelt papok, akik visszaélnek a gyengékkel, kihasználva morális hatalmukat és rábeszélő képességüket. Miközben gyalázatosságot követnek el, továbbra is úgy folytatják szolgálatukat, mintha semmi sem történt volna. Nem félik az Istent, sem az ítéletét, egyedül csak attól félnek, hogy lelepleződnek. Ma is van megannyi Dávid, akik szemrebbenés nélkül lépnek a korrupció hálójába, megtagadják az Istent, a parancsait, a saját hivatásukat, az egyházat, Isten népét. Aránytalan udvariasságuk és fáradságos feddhetetlenségük, angyali arcuk mögött ragadozó farkas rejtőzik, mely kész arra, hogy elnyelje az ártatlan lelkeket. A felszentelt személyek vétkei és bűntettei a hűtlenség és szégyen sötét foltjával szennyezik be az egyház arcát és aláássák annak hitelre méltóságát.

Az egyház nem akarja eltusolni az eseteket, hanem meg kell keresni azok okát
Ezekkel a vétkekkel szemben – folytatta a pápa karácsonyi jókívánságait –, az egyház minden szükségeset megtesz, hogy átadja őket az igazságszolgáltatásnak. Az egyház nem akarja eltusolni azokat, sem pedig alábecsülni azok súlyát. Tagadhatatlan a felelősségük. Ez többé meg nem történhet! Az egyháznak mérlegelnie kell, hogy mit tehet ilyen esetek elkerülésére. Ferenc pápa utalt jövő év februárjára, amikor az egyház határozottan minden erejével leszögezi a megtisztulás követendő útját. Ugyanakkor utalt az esetek mögött álló társadalmi állapotra: Ha ilyen dolgok megtörténhettek felszentelt személyekkel, akkor milyen a helyzet a társadalomban és a családokban? Az egyháznak a gyógyuláson túl meg kell keresnie az okát annak, ami megannyi személy lassú halálát okozza.

Pápai köszönet a média tárgyilagos munkásainak
Ferenc pápa kitért a kommunikátorok felelősségére és védelmébe vette azokat, akit becsületesen és tárgyilagosan feltárták a problémákat. Némelyek az egyházon belül nekimennek ugyanis bizonyos kommunikátoroknak, azzal vádolva őket, hogy miközben a szexuális visszaélések döntő többségét nem egyházi személyek követik el, szándékosan hamis képet rajzolnak az egyházról, mintha csak a katolikus egyház lenne egyedül felelős érte. A pápa azonban élénken megköszöni a média munkásainak tevékenységét, hogy leleplezték ezeket a farkasokat és hangot adtak az áldozatoknak, majd szabadon hozzáfűzte, hogy a visszaélések több mint 95 százalékát nem egyháziak követik el. Mert ha csak egyetlen egy egyházi esetről lenne csak, az egyház akkor sem hallgathatna. Szükség van új Nátán prófétákra! Ferenc pápa ezt üzeni a kiskorúakkal visszaéléseket elkövetőknek: Térjetek meg és adjátok át magatokat az emberi igazságszolgáltatásnak, emlékezve Jézus szavaira, jaj, aki egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül!

Kerüljük el a Nagy Vádló kísértéseit, Isten karácsonyi fénye világítson minden emberi nyomorúságunk ellenére
Karácsonyi köszöntő beszéde záró részében a pápa a hűtlenség csapása kapcsán arra intett, hogy kerüljük el a Nagy Vádló kísértéseit, mely csak megoszlást akar és csalása mögött mindig ott rejlik az a harminc ezüst. Ferenc pápa röviden szólt az elmúlt év örömeiről is, melyek közül kiemelte a fiatalokról szóló ifjúsági szinódust, a Kúria reformjának további lépéseit, Vatikán Városállam új alkotmányát, a vatikáni új munkadekrétumot. Drágaköveknek nevezte a pápa az év során boldoggá és szentté avatott személyeket. Karácsony annak az ünnepe, hogy az Isten kicsinnyé lett és kicsinységében soha nem szűnik meg nagynak lenni. Isten karácsonyi fénye világítson minden emberi nyomorúságunk ellenére! – zárta karácsonyi jókívánságait Ferenc pápa a Római Kúria tagjai felé.

P. Vértesaljai László SJ – Vatican News

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

happy women in the park 2023 11 27 04 53 17 utc Medium

Életmód

„Az egyedülállóság összeegyeztethetetlen a boldogsággal. Az egyedülállóság terméketlen. Az egyedülállóság egy vakvágány a szentség felé vezető úton”- halljuk néha. Mindezekkel a hamis és kétségbeesett...

father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium

Lelkiség

Az idei apák napján ünnepeltük meg azokat a férfiakat, akik megházasodtak, házasok is maradnak, akik védik, tisztelik, szolgálják a családjukat, és önmaguknál is jobban...

cikk cover 2024 07 22 2 Medium cikk cover 2024 07 22 2 Medium

Hangoló

Brad Wilcox: Házasodj meg! Miért kell az amerikaiaknak szembeszállniuk az elittel, erős családokat kovácsolniuk és megmenteniük a civilizációt? című könyvét a mainstream hírcsatornák kritizálják,...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 16. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. Kriszti, ékszer disájner, szociális munkás, a Szerelmi Kalandtúra- párkapcsolat erősítő játékok...

Hangoló

Az online közvetítést nézők csak az Eucharisztia illúzióját kapják. A szentmise internetes közvetítése vagy a televízióban való sugárzása azért, hogy az emberek világszerte nézhessék,...