Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Nagy kérdések

’De olyan unalmasnak látszik a Mennyország…!’

closeup hands of girl plays on a celtic harp by th 2023 11 27 05 18 03 utc Medium

Van valami más is, vagy egész nap csak hárfát pengetünk majd, és egy felhőn ülünk?

Minden hívő leghőbb vágya, hogy a mennybe jusson. Akik közülünk hisznek a túlvilági életben, általában két lehetséges célpontban hisznek – az egyikük persze kívánatosabb, mint a másik, és akkor finoman fogalmaztunk. De miért akarunk a mennybe jutni? Csak azért, hogy elkerüljük a másik lehetőséget? Egyszerűen csak azért akarunk a mennybe jutni, hogy ne a pokolban szenvedjük a kínok kínját? Ugyan mi annyira nagyszerű a mennyországban?

A mennyország végül tehát nem csak azt fogja jelenteni, hogy üldögélünk szanaszét a felhőkön, egész nap pengetjük a hárfát, és közben jól viselkedünk? Nem unalmas ez egy kicsit?

A mennyországot néha valóban ábrázolják felhőkkel és hárfákkal, például egyes művészi alkotásokon, de ezeket nem kell szó szerint venni. A probléma az, hogy ki kell lépnünk abból az alap hozzáállásunkból, hogy mit is jelent ebben az összefüggésben az „élet” és a „valahol lenni”.

Először is, nem számíthatunk arra, hogy a halál utáni élet ugyanolyan lesz, mint a halál előtti. Nem szabad úgy próbálni elképzelni magunkat, hogy valahol, egy bizonyos helyen töltjük időnket, mondjuk egy felhőn, egy templomban, vagy valahol lebegve, a hátunkon szárnyakkal. Ez a ’valahol lenni” egy másik problémát is felvet: a mennyország nem csupán egy másik hely, egy másik fizikai helyszín, ahol teremtményként majd ugyanazzal a kényelemmel rendelkezünk (vagy sem), mint amit a földön megszoktunk. Nem valami olyan helyszín, ahol vagy közel leszünk szeretteinkhez, vagy éppenséggel messze tőlük. Mielőtt kideríthetnénk, hogy mi is a mennyország, készek kell legyünk arra, hogy elismerjük, hogy nem olyan, mint bármi, amit már ismerünk.

Az emberek elég gyakran törik a fejüket azon, hogy mi fog történni a haláluk után, és ilyeneket mondanak: „Ha a halálom után kidobod azt a családi ereklyét, nagyon mérges leszek”, vagy „Ha nem jössz ki néha a síromhoz, megszakad a szívem”. Azt szoktam erre válaszolni, a lehető legnagyobb jóindulattal, hogy „Hidd el, nem fogsz ezzel törődni”. És ez az igazság. A Katolikus Egyház Katekizmusa így határozza meg a mennyországot: „A mennyország az ember végső célja és legmélyebb vágyainak beteljesedése, a végső és teljes boldogság állapota.” (1024) Ha ez a mennyország, hogyan is törődhetnénk bármi mással?

Ugyanezt mondható el a mennyország unalmas voltáról is. Minden, csak az nem! „Magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned” – ezek Szent Ágoston ismert szavai a Vallomásaiból. Ha a mennyben vagyunk, nem érint bennünket majd semmilyen földi gond, mint például az unalom.

Ha viszont valóban azt akarjuk tudni, miért nem unalmas a mennyország, akkor közelebbről meg kell vizsgálnunk, mit tanít az Egyház a mennyországról. A Katekizmus ezt tanítja: azok a hívők, „akik meghaltak, miután részesültek Krisztus szent keresztségében, akikben nincs semmi, amitől meg kellene tisztulniuk, (…) az égben voltak, vannak és lesznek a mennyek országában, a mennyei paradicsomban Krisztussal, a szent angyalok társaságában. A mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésétől és halálától kezdve látták és látják az isteni lényeget, életteli látomásban, éspedig szemtől szembe.” (1023) Istent szemtől szembe látni örökké – ez az a boldogító látomás, amelyből a mennyország áll.

Továbbá: „Ezt a Szentháromsággal való tökéletes életet, ezt az életközösséget a Szentháromsággal, a Boldogságos Szűz Máriával, az angyalokkal és az összes szentekkel nevezzük “mennyországnak”. A mennyország az ember végső célja és legmélyebb vágyainak beteljesedése, a végső és teljes boldogság állapota.” (1024)

1336-ban a Benedictus Deusban XII. Benedek pápa ugyanezt a pontot elemezte: „Ezek a lelkek ösztönös látással, sőt szemtől szembe látták és látják az isteni lényeget, anélkül, hogy ehhez szükség lenne egy teremtmény közvetítésére”. Ez hihetetlen! Gondoljunk csak arra, amikor Mózes, az üdvösségtörténet kivételesen fontos alakja, nem tudta meglátni Isten arcát:

„A válasz ez volt: „Megteszem, hogy elvonul előtted egész fényességem, és kimondom előtted a Jahve nevet. Kegyes vagyok ahhoz, akihez akarok, és megkönyörülök azon, aki nekem tetszik.” Azután hozzáfűzte: „De arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon.” (Kiv 33,19-20)

Az ilyen bensőséges megtapasztaláshoz szükséges, hogy Isten ilyen módon kinyilatkoztassa magát. „Istent a maga transzcendenciája miatt nem lehet látni úgy, amint van, csak akkor, ha Ő a maga misztériumát föltárja az ember közvetlen szemlélése számára, és erre képességet ad az embernek.” (KEK 1028).

Földi szolgálata során, abban a búcsúbeszédben, amelyet az elárulása előtti éjszakán mondott, Urunk szemléletes képet adott nekünk arról, milyen lesz Isten kapcsolata velünk a mennyben: „Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” (Jn 14,2-3) Az Atya házában számunkra vannak előkészítve a termek, és Jézus odavisz minket, hogy az Atyánál lakjunk. Milyen gyönyörű, vigasztaló kép.

Mindezek ellenére megbocsátható, ha azt gondoljuk, hogy ennek ellenére egy csomó fontos, sőt csodálatos dolog bizony még mindig unalmas. Persze, a mennyország csodálatos, de hát a repülőgépen történő utazás is az – és az óránként több száz mérföldes sebességgel való száguldás a levegőben olyan hétköznapi élmény lett, amelyet közülünk sokan átéltek. Persze, hogy fontos a számtan, de a legtöbb ember rettenetesen unja.

Noha nem tudjuk pontosan, milyen lesz a mennyország, sok mindent sejthetünk róla. Sokat tudunk Istenről, mert kinyilatkoztatta magát nekünk. Például tudjuk, hogy ő a mi Atyánk, és tökéletesen és teljesen szeret bennünket (tökéletesebben és teljesebben, mint ahogyan valaha is remélhetjük, hogy megértjük ezt).

Akkor hát milyen az örökkévalóságot Istennel szemtől szemben tölteni? Hagyjuk el az elvonatkoztatásokat, és próbáljunk olyan párhuzamot találni, amely ismerősebb, megélt tapasztalatunkon alapul.

Képzeljük el, hogy a legkedvesebb barátunkkal vagyunk, és az éjszakába nyúlóan hosszasan beszélgetünk. Ahogy múlnak az órák, megszólal egy hang a fejedben és nyaggatni kezd: “Későre jár. Muszáj már hazamenned. Dolgod van, kötelességeid vannak, nem maradhatsz itt egész életedben a barátoddal.”.A mennyország egy kicsit olyan, mint ez a remek találkozó a barátoddal, csak éppen nincs nyaggató hang.

Gondolj arra, hogy minden hasonlat tökéletlen, különösen egy olyan felfoghatatlan dologgal kapcsolatban, mint a mennyország. „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.” (1Kor 2,9) Végső soron tehát nem tudhatjuk, hogy pontosan milyen lesz a mennyország, azon kívül, hogy tudjuk, hogy azt jelenti: örökké Istennel fogunk élni. És ez biztosan nem lesz unalmas.

Fordította: Solymosi Judit
Forrás: Catholic Answers

1 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. június 25. at 08:01

  INRI,
  a mi tér és idö-ben zajló életünk itt a földön leképezi a mennyeket. Amikor a magyar bajban van így kiált: segíts-ég. Honnan tudja, hogy az egek-ben levö Mennyek Alkotója az egyedüli aki -ha már senki-, de Ö biztosan segíteni tud. Nem a végtelen sok idöben és kiterjedésben, hanem az idö és tér a jóteremtö számára nincsen értelmezve = idöfölötti lét. Egyszerü matamatikai összefüggés 0/1=0. Azonban 1/0=Nincs értelmezve. Ez ennek a mataematiki erdeménye, mert minél kisebb számmal (a nullához közeledve) osztom el az egyet, annál nagyobb lesz az eredmény. A nullával való osztás viszont = nincs értelmezve és nem “végtelen sok”. Szedítö gondolat, hogy a legjobb, legkedvesebb, leghatalmasabb, a legszeretteljesebb, a leg-ek, leg-e = a Jóteremtö a semmiböl ingyen szsretetböl teremtette a világot és annak koronáját az embert. Méghozzá egyetlen egy okból. Ö maga végtelenül boldog és hatalmas, neki a mi imádásunk további örörmöket nem okozhat, mert abból neki sokkal töb van, mint amennyit mi neki adni tudunk.. Ezt az ö belöle áradó boldogságot ajándékba adva akarja megosztani velünk, minden emberrel. Egytelenegy okból: hogy mi is boldogok legyünk. Ezért barázaivá, munkatársaivá fogadott minket a teremtésben. Éppen ezért, hogy ne legyen “unalmas”, mert (itt) mindent meg lehet unni. Ahogyan az egyik filmben mondta egy “butácska szöszi”: “Tóbíás olyan uncsi ez a Balcsi, mikor megyünk Monacóba a kaszinóba?” Mert azt remélte, hogy ott boldogabb esz. Na az elsö alapvetö különbség a mennyekben az lesz, hogy azt nem lehet megunni. Aki itt megtanulta, hogy a 10 parancsolat boldogító szavai szerint, hogyan legyen a Jótermtö önkéntes barátja, és munkatársa a teremtésben az az egekben, majd sokkal érdekesebb jobb és boldogítobb Övele közös feladatokban is részesül, amiket “soha” (az idöfeletiségben) sem lehet megunni.
  Ezt onnan is tudni lehet, hogy Erdödy Imre atya a sajóvámsi plebános egyszer ezt mondta édesanyámnak:
  „Amikor imádkozom, szentáldozáshoz járulok, boldog-vidám vagyok, akkor a problemáim úgy oldódnak meg, mintha soha nem is létezetek volna.“
  Osli mosolygós madonna könyörgj érettümk.

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

female hand on bible and twigs on light textured b 2023 11 27 04 58 13 utc

Lelkiség

Ferenc pápa már több mint húsz éve javasolja a katolikusok híveknek az imádkozásnak ezt a tévedhetetlen módszerét. Annak idején, amikor még Buenos Aires érseke...

caring father caucasian man dad trying to contact 2023 11 27 04 59 43 utc 1 Medium caring father caucasian man dad trying to contact 2023 11 27 04 59 43 utc 1 Medium

Család

Ha arra törekszik, hogy gyermekeit pozitív módon nevelje és megadja nekik a tiszteletet, néhány tanácsot adunk, hogy ez sikerüljön… még akkor is, ha ez...

handsome mature man in protective face mask prayin 2023 11 27 05 17 57 utc Medium handsome mature man in protective face mask prayin 2023 11 27 05 17 57 utc Medium

Lelkiség

Szentségimádás után ezek a szavak hangzottak el: „Jézus meg szeretne gyógyítani egy sötétbarna hajú férfit, akinek agydaganata van” – ennek hallatán megdermedtem. A személy,...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Zarándok podcast

Dr. Barsi Balázs atya, a Széchenyi és Stefánusz Díjas ferences szerzetes mélyen belemerült a keresztény hit és a lelki élet kérdéseibe a Zarándok Podcast...

Aktuális

A Vatikán hivatalosan is kiközösítette Carlo Maria Viganò érseket – jelentette be július 5-én, pénteken a Hittani Dikasztérium. A Vatikánban lefolytatott bíróságon kívüli büntetőeljárás...