Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Hangoló

„…azt tegyük, ami egyedül helyes: újra és újra megbocsátásukat kérjük” – gondolatok Novák Katalin kijelentése kapcsán

Novak Katalin es Yossi Weisz
Novák Katalin köztársasági elnök találkozása Yossi Weisz holokauszt túlélővel - Fotó: Novák Katalin Facebook oldal

Novák Katalin köztársasági elnök izraeli látogatása során felkereste a Yad Vashem Holokauszt Múzeumot, ahol a Soá túlélőinek egy csoportjával is találkozott. Az elnök asszony közösségi oldalán több fényképet is megosztott rövid, felvezető szöveg kíséretében. A szövegben ezt olvassuk: „Itt vannak velünk a Soá túlélői, ami lehetőséget ad arra, hogy azt tegyük, ami egyedül helyes: újra és újra megbocsátásukat kérjük.”

Novák Katalin elnök asszony keresztény. Egészen pontosan: református. Éppen ezért gondolkodtam el idézett mondatán.

Az elnök asszony szerint az egyedül helyes cselekedet: újra és újra a túlélők megbocsátását kérni. Az elnök asszony többes szám első személyben fogalmazott. Bennem pedig kérdések tolultak föl.

Az első kérdés: van-e kollektív bűn?

A történelem origója a Golgota. Jézus kereszthalála, amely a Megváltó föltámadását előzi meg. A II. Vatikáni Zsinat híres nyilatkozata (Nostra aetate) világosan elutasítja a zsidóság kollektív felelősségét Jézus haláláért. Idézem az egyik legfontosabb részt:

„Jóllehet a zsidó hatóságok követőikkel együtt Krisztus halálát követelték, mindaz, ami az Ő szenvedésében történt, sem az akkor élő zsidóknak, sem a mai zsidóknak nem számítható be megkülönböztetés nélkül.”

„Megkülönböztetés nélkül” – vagyis a kollektív felelősség elvét katolikus ember nem vallhatja.

A második világháború végén, a náci rezsim bukása előtt néhány hónappal elhangzott híres, karácsonyi szózatában XII. Pius pápa így fogalmazott a háborús bűnösök felelősségre vonásáról:

„Ha az igazságszolgáltatás azt vindikálná magának, hogy nemcsak egyes egyéneket, hanem kollektíven egész közösségeket akar megítélni és megbüntetni, ki lenne az, aki ilyen eljárásban nem látná azoknak a normáknak a megsértését, amelyek az emberi józan észt irányítják?”

[XII. Pius pápa 1944 karácsony estjén elmondott rádióbeszéde. Bp., 1946, 14. p.]

A bűn mindig személyhez kötött. Bocsánatot csak az tud kérni, aki vétkezett, bűnt követett el felebarátja ellen. Jelen esetben a náci Németország vezetői, hatóságai, illetve a nácikkal kollaboráló, illetve általuk megszállt országok vezetői, hatóságai felelősek a zsidók ellen elkövetett bűnökért. Valamint mindazok a személyek, akik segítették a bűnök elkövetőit. De a mai nemzedék tagjai? Nekik miért kellene „újra és újra” bocsánatot kérni „megkülönbözetés nélkül”? Miféle bűn miatt, s kitől kellene megbocsátást várniuk?

A második kérdés: hol mondja Jézus, hogy „újra és újra” kell kérnünk azok megbocsátását, akik ellen vétkeztünk, akik ellen bűnt követtünk el?

Nem találtam nyomát annak, hogy Jézus erre buzdított volna. A keresztfán csak arra kérte az Atyát, bocsásson meg az őt üldözőknek, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus azonban beszélt arról, hogy valamit valóban „újra és újra” meg kell tennünk. Amikor Péter apostol megkérdezte tőle, hogy „hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki”, Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer.” [Mt 18, 21-22] Az ellenünk vétkezőknek tehát mindig, „újra és újra” meg kell bocsátanunk, ahogy ezt a Miatyánkban is mondjuk. Mert ahogy az Isten megbocsátja megvallott, megbánt vétkeinket, úgy nekünk is ezt a „gyakorlatot” kell követnünk az ellenünk vétkezőkkel szemben. S ahogy az általunk el nem követett bűnökért bocsánatot nem kérhetünk, úgy más ember nevében-helyett sem „gyakorolhatjuk” a megbocsátás gesztusát.

A jézusi intelem tehát a megbocsátásra helyezi a hangsúlyt, nem a folytonos bocsánatkérésre. S itt eszembe jutott az emeritus pápa egyik, témánkba vágó mondata:

„Úgy gondolom, hogy most már fel lehet tenni a kérdést, vajon a sok bűnvallomásnak valóban van-e értelme.”

[XVI. Benedek: Utolsó beszélgetések Peter Seewalddal. Bp., 2016, 203. p.]

Sok bocsánatkérés hangzott el az elmúlt évtizedekben. De: a bocsánatkérés feltételezi a megbocsátás gesztusát. Aki megbocsát, az sem bűntelen, ezért is mondja Jézus:

„Ha nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat.”

[Mt 6, 15]

Éppen ezért szeretném itt megidézni az emeritus pápa Auschwitzban elhangzott, megrendítően szép beszédét:

„Kérni akarom a kiengesztelődés kegyelmét – elsősorban Istentől, aki egyedül tudja megnyitni és megtisztítani a szívünket; azután az emberektől, akik itt szenvedtek, s végül a kiengesztelődés kegyelmét mindazoknak, akik történelmünk ezen órájában a gyűlölet hatalmának új formái és a gyűlölet keltette erőszak miatt szenvednek.”

[XVI. Benedek pápa látogatása Lengyelországban. Bp., 2006, 66-67. p.]

Igen, a kiengesztelődés kegyelmét kell kérni; meggyőződésem szerint ez az „egyedül helyes”. Mindenekelőtt az Istentől, hiszen minden bűn az isteni rend elleni lázadás. S annak a tudatában kell ezt kérnünk, hogy Isten az, akinek – Prohászka püspök szavait idézve – „határtalanul, megfizethetetlenül” tartozunk, „őt kell kiengesztelnünk, az irgalmas Szívet, aki szeretettel hajolt fölénk s könyörgött értünk, míg mi bántalmaztuk őt….lehet kételkedni a megbocsátásban, mikor az a közbenjárónk, akinek tartozunk?” [Prohászka: Élő vizek forrása. Bp., 1927, 85-86. p.]

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

businessman worship god and read the bible before 2023 11 27 05 04 48 utc Medium

Hangoló

Az online közvetítést nézők csak az Eucharisztia illúzióját kapják. A szentmise internetes közvetítése vagy a televízióban való sugárzása azért, hogy az emberek világszerte nézhessék,...

portrait of happy woman and daughter spending time 2023 11 27 05 28 19 utc Medium portrait of happy woman and daughter spending time 2023 11 27 05 28 19 utc Medium

Család

Eline Landon, feleség és ötgyermekes édesanya, az Anyai kiégés és lelki kimerültség (Artège kiadó) című könyv szerzője azt vallja, hogy egyetlen dolog szükséges a...

sim4953 masolat sim4953 masolat

Ferenc pápa

Az evangéliumot közösségként kell hirdetnünk és ehhez meg kell őriznünk józanságunkat, osztozva egymás képességeiben és lemondva a fölösleges dolgokról, amelyek rabszolgává tesznek – tanította...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Zarándok podcast

Dr. Barsi Balázs atya, a Széchenyi és Stefánusz Díjas ferences szerzetes mélyen belemerült a keresztény hit és a lelki élet kérdéseibe a Zarándok Podcast...

Aktuális

A Vatikán hivatalosan is kiközösítette Carlo Maria Viganò érseket – jelentette be július 5-én, pénteken a Hittani Dikasztérium. A Vatikánban lefolytatott bíróságon kívüli büntetőeljárás...