Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Hitélet

Amikor az imádkozás nehéz

imadsag imadkozas Egyedi

Katolikus keresztényként imádkozásra lettünk elhívva. Voltaképpen már gyermekkorunkban megtanítottak minket imádkozni.

A legtöbben emlékszünk arra, hogy kicsi korunkban hogyan ismételgettük azokat az imákat, amelyekre a szüleink tanítottak az ágyunk szélén ülve. Eleinte nem tudtuk pontosan, mit mondunk, de hamarosan megértettük, hogy Istennel beszélünk, és arra kérjük, hogy áldja meg mindazokat, akik kedvesek nekünk… beleértve a kis kedvenceinket is, amelyek amúgy is alapvetően a család részét képezték.

Idősebb korunkban megtanultuk a formális imákat, különösen amikor az első szentáldozásra készültünk. A templomban himnuszokat énekeltünk, amelyek valójában gyakran a hitünk megvallását és az Úr imádását jelentették. Megtanultuk a bűnbánat imáját, amikor a gyónás szentségéhez közeledtünk. Imádkoztunk étkezés előtt és imádkoztunk halottainkért, amikor kedves szeretteink temetésére gyűltünk össze. És valószínűleg mindannyian emlékszünk arra, hogy buzgón imádkoztunk, függetlenül attól, hány évesek voltunk vagy vagyunk, amikor valamilyen válsággal vagy fenyegetéssel szembesültünk. Egyszóval az imádság hívőként életünk szerves része. És még azok is, akik látszólag eltávolodtak (az Egyháztól), valószínűleg még mindig imádkoznak időnként, bár szégyenkeznek emiatt.

A jó érzések hiánya elcsüggedéshez vezethet

Gondoljunk bele, hogy időről időre milyen nehézségekkel szembesülünk az örökkévalóság felé vezető utunkon. Ez az az érzés, hogy úgy tűnik, már nem tudunk imádkozni, vagy hogy imáink nem igazán jelentenek sokat, sőt akár úgy is tűnhet, hogy hiányzik belőlük az őszinteség. Talán azért, mert valamilyen okból „távol” érezzük magunkat Istentől. Talán harcba kezdtünk valami régi bűnnel, ami miatt méltatlannak érezzük magunkat az Úrral való kapcsolatra, és azt gondoljuk: „Nos, jobb, ha összeszedem magam, mielőtt imádkozom. Ha úgy imádkozom, ahogy most érzem magam, az Isten megsértésének tűnhet.” Ez egyáltalán nincs így. Sajnálatos, hogy oly gyakran úgy érezzük, el kell távolodnunk Istentől, mielőtt leülnénk vele beszélgetni. Talán nincs kedvünk imádkozni, mert azt hisszük, hogy éreznünk kell valamit, amikor imádkozunk. Nem a nagy izgalmakra vagy az eksztázisra gondolok, de az ég szerelmére, nem kellene-e mégis csak egy kis jó érzésnek bennem lennie, ami nélkül az egészet csak blablának érzem?

Az ima egyszerűen csak beszélgetés Istennel

Mindenekelőtt emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy az ima egyszerűen Istennel való beszélgetés. Az imát nem a nyelvtan vagy a szókincs határozza meg; nem a hosszban és a kreativitásban mérik. Egyszerűen Istenhez szól, függetlenül attól, hogy milyen állapotban vagyunk! Lehet egy egyszerű kiáltás: „Segíts, Uram, bajban vagyok!” Lehet egyszerű könyörgés: „Uram, szükségem van rád”, vagy „Uram, minden összezavarodott bennem”.

Lehet egy egyszerű köszönet és hálaadás valami jó dologért, ami megtörtént; lehet, hogy valami áldás megköszönése, amiről megfeledkeztünk. Lehet a hála kifejezése: „Ó, Istenem, olyan jó vagy hozzám.”

Mindezek az egyszerű kifejezések szívből fakadnak, lehetnek spontánok, és ezek valóban imák. Ne feledd, Isten önmagának teremtett minket. Tudja, hogy szükségünk van rá. Nem lehetünk boldogok nélküle. A gazdagság, a hírnév, a gyönyör, a hatalom soha nem elégíthet ki bennünket.

Az imádság egyik legértékesebb pillanata az, amikor a szentmisén fogadjuk az Eucharisztiát. Képzeld el, kezünkben vagy a nyelvünkön van az eucharisztikus Jézus, ugyanaz a Jézus, akiről az imént felolvasott evangéliumban hallottunk. Milyen lehetőség ez arra, hogy imádkozzunk családjainkért („Uram, vigyázz rájuk”); bocsánatot kérjünk hibáinkért („Sajnálom, Uram, hogy megbántottalak azzal, amit a barátomnak mondtam”); kérleljük, köszönetet mondjunk vagy dicsérjük Jézust, aki meghalt értünk, és feltámadt, hogy örök életet ígérjen nekünk („Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.” [Jn 6,51]).

A zavaró körülmények ne vonjanak el minket az imádkozástól

Szeretnék megemlíteni valamit, ami nagyon fontos az imában. A szentmiséken, vagy akár a magánidőnkben, amikor leülhetünk és beszélgethetünk az Úrral, azt tapasztalhatjuk, hogy elménk tele van zavaró tényezőkkel, és gondolataink mindenfelé elkalandoznak. Elcsüggedhetünk, mert bár szándékunkban áll imádkozni, gyengének tűnünk erőfeszítéseinkben. Ne feledjük, az ima a szívben van, nem a fejben.

Amikor azon kapjuk magunkat, hogy elterelődik a figyelmünk, ne harcoljunk ellenük, egyszerűen „hessegessük el” és próbáljunk meg újra tudatában lenni Isten bennünk való jelenlétének. Ez sokszor előfordulhat. Nem számít.

Az az idő, amikor valami megzavarja az imára való összpontosításunkat, nem jelenti azt, hogy az imaidőnket elvesztegettük. Az ima a szívben és a szándékban van, ezért az az idő, amelyet az Úrnak adunk imában, akár a rózsafüzérrel, akár a templomban a szentmise előtt, vagy esetleg egy csendes ima idején, amikor egyedül vagyunk, ha az a vágyunk, hogy imádkozzunk, akkor ez – ima, minden zavaró tényező és aggodalmak ellenére. Isten mindig a szívünket vizsgálja.

Talán érezted már úgy, hogy képtelen vagy imádkozni, mert attól tartottál, hogy nem tudod tökéletesen megcsinálni, vagy úgy gondoltad, hogy az erőfeszítéseid nem érik meg, sőt nem is tetszenek az Úrnak. Biztosíthatlak arról, hogy maga a vágyad kedves Istennek. Isten tökéletesen tud olvasni a szívedben és megért, mert szeret téged.

Fordította: Ujvári Szonja
Forrás: franciscanmedia.org

1 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. június 1. at 23:27

  INRI,
  „Valójában nem a sok tudás az, ami kielégíti és jóllakatja a lelket, hanem a dolgok belső átélése és megízlelése” – (Loyolai Szent Ignác).
  Erdödy Imre atya a sajóvámosi plebános mondta egyszer édesanyámnak, hogy csakis az anya a legjobb hittanár. Aki a napi imarendre megtanítja csemetemétjét 0-12 éves kora között. Nagy-nagy eséllyel az azután egy életre boldog ember lesz….Imák:
  Reggel: pl. Szívem első gondolata Hozzád száll fel Istenem, Te őriztél meg az éjjel, Maradj ma is énvelem. Amen
  Étkezés elött és után: Édes Jézus légy vendégünk, Áldd meg amit adtál nékünk. Adjad, Uram, hogy jólessék, Jézus neve dicsértessék. Ámen…. Aki ételt, italt adott, Annak neve legyen áldott. Nekünk adtál, hála Isten! Annak is adj, kinek nincsen. Ámen
  Este: Ó, édes, Istenem, Hálát mond a lelkem, Hogy egész napon át Úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, Szent Fiadnak vére Mossa le kegyesen Szívemet fehérre! Virrasszon felettem Gondviselő szemed, Kérlek, óvd az éjjel Testemet, lelkemet. Szűzanyám s őrangyal, Legyetek énvelem, Ha ti rám vigyáztok, Nyugodt lesz éjjelem. Ámen. Este még énekel is velük: pl. Énszeretelek benneteket-ti is engemet,…hallelujáhh Jézus Krisztus Aámen…
  Még van egy fontos kritérium az imaélethez: a teljes ráhagyatkozás Istenre az imában az Istentiszteleten és a szentáldozásban. Méghozzá öncélúan minden érdektöl mentesen! Leutánozva az Örök völegény és a menyasszony kapcsolatát. Ö az Isten az örök völegény mi pedig -emberek- a menyasszony…Az érdeknélküli 50-50%-ban önkéntes kapcsolat, csak azért mert az szerelmes mámorítóan jó: együtt unatkozni, együtt imádkozni, együtt énekelni, együtt dolgozni, Isten munkatársaivá válni, együtt szabadidöt eltölteni, együtt enni-inni, együtt gondolkodni, együtt pihenni, együtt szabadidöt-szabadságot eltölteni, egym´ást szolgálni-egymás kedvét keresni, eygütt misét ünnepelni, együtt szentáldoz´sahoz járulni…
  Minden megszületett ember az Isten képmása, azonban az Isten lelke nem eröszakolja magát rá! Azt csak önként lehet befogadni. Mert egyedül annak van érteleme, amiért az ember maga megküzd.
  Hálat adok neked uram. Ha jól megy sorom azért, ha rosszul akkor meg azért. Nem az idöjárás vagy a fönököm vagy a szomszédom vagy a politika szabja meg az én jó vagy rossz kedvemet. Van állásom hála érte, nincs de keresem hálaNeked érte! van nekem való párom, hála érte, nincs de kesresem hála érte! Szeretek itt élni hála érte, néha azonban kudarcaim vannak és nagyon elkeseredek, hála érte!
  Kimegyek este a gyertyácskámmal a sarki kereszthez imádkozni? Fontos-e nekem és örömmel tölt-e el a vasárnapi mise és szentáldozás, igen hála érte. Ha nem, de keresem akkor is hála érte.
  Mert csak veled lakhatok jól, mint a BÁRÁNYOK HÁJÁBAN PIRÍTOTT VELÖVEL:
  1. Isten a tízparancsolatával Istentiszteletével, nekem azt misének hívják szentáldozással
  2. a Párom
  3. a gyerekeim
  4. a munkám és van egy javaslatom: legyen sikeres
  5. az adomány szoc. célra vagy hittanra
  Igen örömmel ujjong a lelkem benned uram! Ugrálok és táncolok, mert erös jobbod megtart engem. A mennyek országa nem jön el feltünö módon! Ez az evilág már az a túlvilág- része. Már itt és most az örök életben vagyunk.
  Az Isten országa. LK17.20-25
  “20A farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa. Ezt válaszolta: „Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. 21Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy amott! Mert az Isten országa közöttetek van. Egymást szeretö memberek között…

  1. Elcsendesedem.
  2. Isten szeretettel tekint rám.
  3. Elolvasom – akár többször is – az imádságra kiválasztott szentírási részt, figyelve arra, hogy mely szavak, mondatok, képek érintenek meg belőle.
  4. Kérem, amire vágyom (mindetn kérhetek a bünön kívül)
  5. Mit köszönök meg felsorolom.
  6. Miben szeretnék váltzoni, vagy változtatni, felsorolom

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

popefrancisangelus3062324 Medium

Ferenc pápa

Június 23-án, vasárnap a Szentatya a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az Úrangyala imádságot. A szentmise evangéliuma alapján arról...

textured green background of nordman fir branches 2023 11 27 04 59 45 utc Medium textured green background of nordman fir branches 2023 11 27 04 59 45 utc Medium

Aktuális

A középkorban Keresztelő Szent János születése Jézus születéséhez hasonló ünnep volt liturgiailag. Szép alkalmat kínált a karácsonyi előkészületekre. A katolikus egyház június 24-én tartja...

an old bible on a wooden table 2023 11 27 05 28 14 utc Medium an old bible on a wooden table 2023 11 27 05 28 14 utc Medium

Életmód

„Én inkább a tudomány pártján állok” – talán hallottad már ezt a mondatot. A jelenet valahogy így néz ki: találkozol valakivel; beszélgettek, és természetesen...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 12. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 11. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. A NőiTérErő podcastben Kölcsey-Gyurkó Sára volt a vendégünk. Sára, fotóművész, 4...

Lelkiség

Philip Mulryne-nak látszólag irigylésre méltó élete volt, olyan, amiről az emberek nagy része csak álmodozik. A Premier League-ben (angol labdarúgó bajnokság) a Manchester United...