Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Lelkiség

7 ötlet ahhoz, hogy hogyan ne aludjunk el a prédikáció alatt

alvas a templomban

Már az Ószövetség idején voltak álmos templomlátogatók, még ha a prédikátor úgy beszélt is, mint Szent Pál!

Hosszú története van annak, hogy elalszunk a vasárnapi prédikáció alatt. Az Újszövetség elbeszéli egy Eutichusz nevű fiatalember történetét, aki Szent Pál beszéde alatt elaludt (ApCsel 20, 7-12). Az apostol hosszadalmas, egészen éjfélig tartó beszéde alatt Eutichusz az ablak párkányán ült, és úgy elnyomta az álom, hogy kizuhant a harmadik emeleti ablakból, és holtan szedték össze.

A sors iróniája, hogy Eutichusz neve azt jelenti, hogy ’szerencsés, mázlis” (ami úgy tűnik, nem igazán jött be az ő esetében).

A katolikus prédikátornak olyan üzenettel kell készülnie, amelyet érdemes meghallgatni, a padsorokban ülő embereknek, nektek pedig lehetőleg készen kell lennetek arra, hogy meghallgassátok, amit mond. Még ha nem is ültök egy nyitott ablakban, gondoljátok át ezt az alább következő hét lépést a katolikus prédikáció, másnéven a szentbeszéd meghallgatásához, hogy ne aludjatok el.

1. Imádkozzatok, hogy a pap fel tudjon készülni a homíliájához

Tévedés azt hinni, hogy a homília akkor kezdődik, amikor a pap beszél. Az üzenet meghallgatása már egy héttel előbb elkezdődik, amikor a pap vagy a diakónus nekilát a vasárnapi szentbeszéd előkészítésének. Szüksége van az imáitokra, ezért imádkozzatok a papotokért.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Zarandok.ma 3 ezren kampany banner cikk belso

Imádkozzatok, hogy Jézus megáldja a felkészülésre szánt idejét. Imádkozzatok, hogy megkapja azt a kegyelmet, amellyel rátalál az üzenetre, amelyet Jézus akar elmondatni vele vasárnap. Imádkozzatok, hogy szavai legyenek Jézus szavai. Kérjetek és kaptok (Mt 7, 7).

Bónuszként rá fogtok jönni, hogy a vasárnapi prédikációért való imádkozás előkészít benneteket arra, hogy meghalljátok Isten üzenetét.

2. Készítsétek fel magatokat is előre

Ne feledjétek, hogy az Írásokat Isten sugalmazta, és az Evangéliumok Jézus üzenetét hordozzák. Felolvasásukkor a vasárnapi összejövetelen közvetlenül Jézus szól az ő népéhez. Ezért állnak fel a katolikusok, amikor az Evangéliumot olvassák fel.

Tudjátok előre, hogy Jézus közölni fog valamit a misén. Szombaton este (vagy ha általában szombaton jártok misére, akkor pénteken este) olvassátok el a vasárnapi szentírási részleteket, imádkozzatok azért, hogy ezek a szavak otthonra találjanak a szívetekben, és hogy a prédikátor Isten szavait egy nektek szóló üzenettel nyissa meg.

Törekedjetek arra, hogy nyugodt, jó éjszakai pihenésetek legyen. Senki nem tud úgy beszélni hozzátok, hogy már odaérkezésetek előtt elalszotok. Az imádság és a megfelelő alvás segít majd, hogy összpontosítani tudjatok Jézusra vasárnap, ahogyan azt kell.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Zarandok.ma 3 ezren kampany banner cikk belso

3. Jegyzeteljetek

A katolikus keresztények nemigen gondolnak erre, de hát semmi sem tiltja. Amikor először láttam ilyet, meglepődtem, kicsit zavarba jöttem.

Első vasárnapi misémen a Canterbury Szent Tamás (Becket Tamás) templomban, amikor felolvastam az Evangéliumot, megláttam egy nőt (a nekem dolgozók közül), aki belenyúlt a táskájába, kivette az iPad-jét, kinyitotta és olvasni kezdett, mialatt én azt az üzenetet mondtam éppen, amelyet órákon keresztül készítettem elő. Arra gondoltam: „Na, ez aztán passzívan agresszív! Ez a plébánia nagy kihívás lesz a számomra.” Aztán később láttam, hogy ugyanezt csinálja a következő néhány vasárnapon is.

Amikor egyszer szóbahoztam neki, értetlenül nézett rám, és azt mondta, ő nem olvassa az iPad-jét, hanem kinyitja a jegyzeteket, és felír egyes gondolatokat abból, amit mondok. Egy pillanat alatt megváltozott a véleményem: már nem éreztem sértettséget, hanem nagy benyomással volt rám (és meg is könnyebbültem). Milyen remek módja ez annak, hogy a vasárnapi üzenetet a későbbiekben beépítsük az imádságainkba, vagy megbeszéljük vacsora közben a barátainkkal! (És persze, ha valakit jegyzetelni látok, az engem arra ösztökél, hogy nagyon is jól felkészüljek a vasárnapi beszédemre: ne csak egy meghallgatni érdemes üzenetet mondjak, hanem egy olyat, amelyről jegyzetelni is érdemes.)

Ha nem vagytok jegyzetelő típus, akkor is még később valamit lefirkanthattok valamit abból, amit hallottatok, arról, hogy hogyan szólította meg Isten a szíveteket, és hozzátehettek egy kis imát azért a kegyelemért, amire szükségetek van az Isten üzenete szerinti élethez. És akkor álljatok készen arra, hogy a következő négy módon válaszoljatok Isten üzenetére.

szentmise Egyedi
Fotó: Budapesti Belvárosi Plébánia

4. Legyetek készen hitetek megvallására

Ha valaki a szívetekhez szól, ösztönösen igyekeztek ti is mondani neki valamit, hogy megerősítsétek a kapcsolatotokat, ezt csináljuk mi, katolikus keresztények. A prédikáció meghallgatása után várunk egy pillanatot, hogy befogadjuk Jézus üzenetét. Aztán közösen felállunk és megvalljuk együtt a hitünket Jézusban.

A szavaknak, amiket kiejtünk, van egy neve: Hitvallás. Rendszerint a Hiszekegyről van szó, amelyet 325-ben írtak Niceában a püspökök, akik azt vitatták, milyen választ adjanak a kor eretnekségeire, különösen a Jézusról szóló keresztény tanításokat eltorzító arianizmusra. A viták eredményeként született egy nyilatkozat, amellyel megerősítették, hogy hisznek Jézusban. Ezt a nyilatkozatot tesszük meg mi is minden vasárnap, válaszul arra, amit Isten mond nekünk.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Zarandok.ma 3 ezren kampany banner cikk belso

Következésképpen a vasárnapi üzenet meghallgatásakor keressük azt, hogy mi segít benne nekünk hitünk megvallásában.

5. Legyetek készen arra, hogy másokért imádkozzatok

Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek kapcsolódása, aki semmi másért, mint magáért a szeretetért szeret bennünket. A hitvallás után mások szükségleteiért imádkozunk, ez az együttérzés első cselekedete, melyet Jézus szavai inspirálnak.

A Biblia arra int bennünket, hogy legyünk az imádkozás népe. Imádságunk mintája Jézus, aki „bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget” (Mt 9, 35).

Hallgassátok Istent, amint a szívetekhez szól, és álljatok készen arra, hogy együttérző imádságot mondjatok másokért.

6. Legyetek készen arra, hogy hálát érezzetek

Miután megvallottuk hitünket és imádkoztunk másokért, az oltárra készítjük a kenyeret és a bort ahhoz a szent étkezéshez, amelyet az Újszövetség a kenyér megtörésének nevez. A korai időszak keresztényei már korán az Eucharisztia nevet adták neki. Ez a szó hálaadást jelent.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Zarandok.ma 3 ezren kampany banner cikk belso

Másképpen fogalmazva, a vasárnapi üzenet azt akarja nektek megmutatni, hogy miért kell hálásnak lennetek azért, amit Isten tett értetek Jézuson keresztül. Jézus megmondta, hogy meg fog halni és fel fog támadni … és meg is tette! Azóta is abban a kiváltságban van részünk, hogy osztozhatunk halálában és feltámadásában a szentáldozás révén. Ennél épületesebb motiváció nincs is arra, hogy hálát érezzetek.

7. Legyetek készen a küldetésetekre

Isten olyan talentumokat és ajándékokat adott nektek, mint senki másnak. Ha halljátok, hogy Jézus a szívetekhez szól, tudjátok, hogy a nektek adott talentumok és ajándékok használatára küld benneteket. Az Ige és a Szentség támogatásával megújult erővel léphettek ki a templom kapuján, mivel elfogadjátok a következő hétre az Istentől kapott küldetést.

Jakab apostol írja a következőket: „A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok” (Jak 1, 22).

Kérdés: Mi van akkor, ha a prédikáció (homília) tényleg nagyon rossz?

Válasz: Nem akarom mentegetni a gyengécske homília-felkészüléseket (Isten a tudója, magam sem ütöm meg mindig a mércét), de meggyőződésem, hogy Jézusnak mindig van egy üzenete a számotokra, ha meghallgatjátok. Ha jól felkészültetek, ha azt várjátok, hogy Jézus szóljon a szívetekhez, és ha úgy jöttök a templomba, hogy készen álltok hitetek megvallására, a másokért való imádkozásra, a hálaadásra és az Istentől kapott küldetés teljesítésére, akkor meg fogjátok hallani Isten nektek szánt üzenetét is.

Vegyük elő újból Eutichusz történetét

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Zarandok.ma 3 ezren kampany banner cikk belso

Vasárnaponként sohasem hallható a Pál apostol gyilkos prédikációja miatt elpusztuló Eutichusz története. (Az emberek nevetnének, ha ezt olvasnák fel nekik vasárnap.) Az Eutichusz-sztori alaposabb elolvasása (ApCsel 20, 7-12) azonban egy mélyebb értelmezés felé is elvezet minket.

Figyeljétek meg, hogy az incidens a hét első napján történt (ez a keresztényeknél a vasárnap), amikor megtörik a kenyeret (értsd: szentáldozás van). Ebből következően itt egy korakeresztény miséről van szó, amelyen Pál prédikál és az ifjú Eutichusz elalszik, majd lezuhanván halálra zúzza magát. Pál apostol lerohan, a fiatalembert életre keltik, majd mindenki visszatér a szentáldozáshoz (a kenyér megtöréséhez).

Ez a furcsa történet arra emlékeztet bennünket, hogy halál és feltámadás történik a mise alatt. A homília felkészít bennünket, megelőlegezi halálunkat és feltámadásunkat Jézussal, a bor és a kenyér segítségével. Eutichusz története a ti történetetek. Ti magatok vagytok Eutichusz. Ti vagytok azok a szerencsések, akik osztozhattok Jézus halálában és feltámadásában.

Kérdések

  • Hogyan készültök fel a vasárnapi üzenet meghallgatására?
  • Van valamilyen megszokott gyakorlat, amellyel készültök?
  • Mit tehet egy katolikus prédikátor azért, hogy világosabban meghalljátok Jézus üzenetét?

Dave Mercer atya

Forrás: Aleteia

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
Zarandok.ma 3 ezren kampany banner cikk belso

Ezt a cikket Solymosi Judit önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad el magyarul. Ha fordítóként te is csatlakoznál a Katolikus.ma médiamisszióhoz, akkor várjuk jelentkezésedet a Kapcsolat oldalon keresztül.

Hozzászólás Facebook fiókkal (böngészőbe való bejelentkezés után)
Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Kapcsolódó...

Zarándok podcast

Építőmérnökből idegsebész, hívőből hitét nem gyakorló, aztán újra megtérő és misszionárius. Kanyarokkal teli utat járt be Dr. Csókay András, aki szinte nem is kell...

Adventi ráhangoló (2023)

A nap kihívása: Kérdezd meg magadtól: Az életed mely területén zárkózol el mások tekintete elől? Kiknek a tekintetét nem viseled el? Ha szeretnéd, hogy...

Adventi ráhangoló (2023)

A nap kihívása: Kérd a Szentlelket, hogy szítsa fel benned az Isten iránti mind nagyobb vágyakozást! Ha szeretnéd, hogy e-mailben küldjük meg neked minden...

Adventi ráhangoló (2023)

A nap kihívása: Jézus jutalmat ígér az alázatos vendégnek, aki az utolsó helyet foglalja el: a házigazda abban a dicsőségben részesíti, hogy előkelőbb helyre...