Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa: Az önmagát evangelizáló Egyház tanúságtétele hiteles a világ előtt

Ferenc papa audiencia 0323 Egyedi
Fotó: Vatican Media

Az apostoli buzgóságról megkezdett katekézis sorozata nyolcadik részében Ferenc pápa „az evangelizálás első útjáról, a tanúságtételről” beszélt a Szent Péter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. Ez a tanúságtétel magában foglalja a megvallott hitet: hiszi, amit hirdet, éli, amit hirdet és hirdeti, amit él. A hitelesen tanúságtevő evangelizálás az életszentség útja, ezért mindig magunkon kell kezdeni az evangelizálást – tanította Ferenc pápa.

Az evangelizáció „magna cartája” Szent VI. Pál pápa Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása, melyet 1975-ben írt, de ma is éppúgy aktuális – kezdte katekézisét a Szentatya. Az evangelizáció több, mint egy tanítás és erkölcs átadása, mert az mindenekelőtt tanúságtétel. Az evangelizálás tanúságot tesz a Jézus Krisztussal való személyes találkozásról, aki megtestesült Igeként üdvösséget szerzett nekünk. A világnak mindenekelőtt olyan „evangelizálókra van szüksége, akik arról az Istenről beszélnek neki, akit személyesen ismernek” (EN, 76). Nem ideológiát vagy doktrínát közvetítenek, hanem a bennünk életté vált Istent: „a kortárs világ embere szívesebben hallgat a tanúkra, mint a tanítókra, vagy ha hallgat is a tanítókra, azért teszi, mert ők tanúk” (EN 41). A Krisztusról szóló tanúságtétel az evangelizáció első eszköze, ugyanakkor elengedhetetlen feltétele az evangélium gyümölcsöző hirdetésének.

Ferenc papa audiencia 0322 2 Egyedi

Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a tanúságtétel magában foglalja a megvallott hitet is, mint személyes és nyílt odatartozást az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenhez, aki szeretetből teremtett és megváltott minket. Ez a hit átalakít minket, kapcsolatainkat és döntéseinket. A tanúságtétel nem tekinthet el attól az összhangtól, mely a hívő ember és az Igét hirdető ember közt fennáll. Akinél ez a harmónia megbomlik, elveszti hitelességét és képmutatóvá válik – tette hozzá szabadon a pápa.

Mindannyiunknak válaszolnia kell VI. Pál pápa hármas kérdésére: „Hiszed-e, amit hirdetsz? Éled-e, amit hiszel? Hirdeted-e, amit élsz?”. Nem elégedhetünk meg előregyártott válaszokkal, kockáztatnunk kell, teljes bizalommal a bennünk működő Szentlélek iránt, aki arra buzdít, hogy mindig lépjünk tovább a korlátainkon.

A hiteles keresztény élet tanúságtétele magában foglalja a keresztségben gyökerező életszentség útját, amely „az isteni természet részeseivé és így valóban szentté tesz minket” (LG, 40). Ez a szentség nem kevesek kiváltsága, hanem Isten ajándéka számunkra, hogy befogadjuk azt és gyümölcsözővé tegyük mások számára is. Isten választottjaiként és szeretettjeiként adjuk tovább ezt a szeretetet másoknak és úgy éljük hivatásunkat mint „szentek a szentek között” (Ef 5,3). VI. Pál pápa tanítja, hogy az evangelizációs buzgóság az életszentségből, az Istennel teli szívből fakad. Ezt a buzgóságot az imádság és főként az Eucharisztia iránti szeretet táplálja és így az evangelizáció az életszentséget gyarapítja abban, aki azt műveli. Enélkül az igehirdető szava „nehezen talál utat a mai ember szívéhez” – emelte ki a pápa.

Ferenc papa audiencia 0322 Egyedi
Fotó: Vatican Media

Az evangelizáció elsődleges címzettjei nemcsak mások, hanem mi magunk is azok vagyunk, akik hiszünk Krisztusban és Isten népének aktív tagjai vagyunk. Ehhez naponta meg kell térnünk, mert így valósul meg a „szív evangelizálása”. A személyesen és az Egyház testének tagjaként nyert hivatásunk arra szól, hogy „tanúságot tegyünk az emberek és az Isten iránti szolidaritásunkról” (EN 76). Ezt a tanúságtételt az Egyháznak „önmaga evangelizálásával” kell kezdenie, különben múzeumi tárggyá válik. Önmaga evangelizálását folyamatosan meg kell újítania, mindig meghallgatva reményének okait és a szeretet új parancsolatát. Ebből születik az evangelizálás feladata az evangélium olvasásával és a Lélekben való imával.

Az önmagát evangelizáló egyház feladata – folytatta a pápa –, hogy a Szentlélek vezetésével mindig a megtérés és megújulás igényes útján járjon. Ehhez a világban való evangelizáló jelenléte értelmezésének és megélésének módjait kell megváltoztatni, elkerülve a „mindig így volt” szemlélet logikáját, melyek olyan „mentsvárak”, melyek megbetegítik az egyházat. Az Egyház forduljon teljesen Isten felé, vegyen részt az emberiséget üdvözítő tervében, de egyúttal maradjon teljesen nyitott az emberiség felé is. Folytasson párbeszédet a kortárs világgal, szőjön testvéri kapcsolatokat, melyek megteremtik a találkozás tereit a befogadás, a másik és a másság elismerése és integrációja számára. Vagyis legyen olyan Egyház, amely párbeszédet folytat a jelenkori világgal, de minden nap találkozik az Úrral és párbeszédet folytat az Úrral, beengedi a Szentlelket, aki az evangelizáció főszereplője. A Szentlélek nélkül csak reklámozni tudjuk az Egyházat, de nem evangelizálni. A bennünk lakó Szentlélek indít minket az evangelizáció felé és ez Isten gyermekeinek igazi szabadsága – foglalta össze és zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.

Forrás: Vatican News

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

happy women in the park 2023 11 27 04 53 17 utc Medium

Életmód

„Az egyedülállóság összeegyeztethetetlen a boldogsággal. Az egyedülállóság terméketlen. Az egyedülállóság egy vakvágány a szentség felé vezető úton”- halljuk néha. Mindezekkel a hamis és kétségbeesett...

father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium

Lelkiség

Az idei apák napján ünnepeltük meg azokat a férfiakat, akik megházasodtak, házasok is maradnak, akik védik, tisztelik, szolgálják a családjukat, és önmaguknál is jobban...

cikk cover 2024 07 22 2 Medium cikk cover 2024 07 22 2 Medium

Hangoló

Brad Wilcox: Házasodj meg! Miért kell az amerikaiaknak szembeszállniuk az elittel, erős családokat kovácsolniuk és megmenteniük a civilizációt? című könyvét a mainstream hírcsatornák kritizálják,...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 16. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. Kriszti, ékszer disájner, szociális munkás, a Szerelmi Kalandtúra- párkapcsolat erősítő játékok...

Hangoló

Az online közvetítést nézők csak az Eucharisztia illúzióját kapják. A szentmise internetes közvetítése vagy a televízióban való sugárzása azért, hogy az emberek világszerte nézhessék,...