Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

Erdélybe és Pártiumba érkezik a NEK missziós keresztje

NEK kereszt Egyedi

A Missziós Kereszt október elején Partiumba és Erdélybe érkezik, Kárásztelek, Tasnád, Nagyvárad, Csíksomlyó, Hargitafürdő és Marosvásárhely az útvonala.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) missziós szimbóluma Ozsvári Csaba (1963–2009) ötvösművész alkotása: egy három méternél is magasabb tölgyfakereszt, melyet honfoglalás kori motívumokkal díszített bronzborítás ékesít. Huszonnyolc ereklyét és a Szent Kereszt egy darabját is tartalmazza, így a magyar szentek egyedülálló ereklyetartója. Eredetileg 2007-re, a Budapesti Városmisszióra készült, ekkor a Szent István-bazilika előtt állították fel, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában helyezték el. A magyar püspökök 2017 novemberében az ad limina apostolorum látogatásuk alkalmával elvitték Rómába és Ferenc pápa megáldotta. A Missziós Kereszt 2018-ban útnak indult Magyarországon és a Kárpát-medencében, hogy bejárja a katolikus egyházmegyéket. A hívek már eddig is számos helyszínen kifejezhették előtte tiszteletüket, és most erre a nagyváradi és a gyulafehérvári egyházmegyékben is lehetőség nyílik.

A kereszt
A kereszt növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a pávaszimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak egy a történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye kapott helyet és ezt a leveles díszek fordulataiban magyar, illetve magyar vonatkozású szentek (Szent Adalbert, Boldog Salkaházi Sára, Boldog Batthyány-Strattmann László, Szent Gellért, Szent Imre, Szent István király, Szent László király, Szent Margit, Szent Erzsébet, Kassai vértanúk, Boldog IV. Károly király, Szent Hedvig, Zoborhegyi Szent Zoerard-András, Zoborhegyi Szent Benedek, Becket Szent Tamás, Boldog Brenner János, Boldog Drinai Vértanúk, Boldog Gojdics Pál Péter, Boldog Hopkó Bazil, Boldog Scheffler János, Boldog Anton Durcovici, Boldog XI. Ince pápa és Boldog Kolesár Anna) ereklyéi veszik körbe. Az azóta eltelt tíz évben a feszület fémrészei erősen oxidálódtak, szükségessé vált a felújítása. A tisztítási, konzerválási munkálatokat Szabó János ötvös és fémrestaurátor végezte, aki jelen volt a kereszt megalkotásánál is. A restaurálás során öblítéssel, ecseteléssel, csiszolással és polírozással sikerült eltávolítania a korróziós réteget. Végül a kezelt részeket légzáró lakkal vonta be, így a bronzdíszek éveken át őrizni fogják fényüket. A restaurálás során öt újabb magyar szent, illetve boldog – Szent Márton, Boldog Gizella, Boldog Romzsa Tódor, Boldog Apor Vilmos, Boldog Meszlényi Zoltán – ereklyéit helyezték el a Missziós Keresztben. 2017-ben egy külön erre a célra készített tartó segítségével szállították a Vatikánba, ahol Ferenc pápa megáldotta.

Az alkotó
A Missziós Kereszt alkotója, Ozsvári Csaba (1963–2009) Budapesten született. 1982-től 1987-ig a Magyar Iparművészeti Főiskola ötvös tanszékének hallgatója volt, diplomamunkáját a csempeszkopácsi templom bronzkapujáról írta. Főiskolai tanulmányai befejeztével az egyházművészet területén kezdett dolgozni, maradandót alkotva a liturgikus és szakrális művészetben. Munkáját hivatásként élte meg: alkotásaival közelebb akarta segíteni az embert Istenhez. 1993–1995 között a Váci Egyházmegye megrendelésére készített liturgikus ötvöstárgyakat, majd 1996-ban Paskai László bíboros számára misekönyvet. 1997-ben tíz év munkáiból Officium címmel rendezett kiállítást a Budavári Mátyás-templomban. Apor Vilmos boldoggá avatása alkalmából (1997) domborművet készített II. János Pál pápának, az alkotás címe: Vir Dolorum. Joseph Ratzinger bíboros egyik püspöki mellkeresztje is Ozsvári Csaba alkotása 1998-ból. Ugyanebben az évben részt vett a Mai egyházművészet kiállításon a Római Magyar Akadémián. A következő évben Karl Joseph Rauber apostoli nuncius rendelt tőle liturgikus tárgyakat. Legismertebb művei közé tartozik az a domborművekkel díszített misekönyv, a magyar egyház hivatalos ajándéka, amelyet II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkalmából alkotott. A misekönyvet jelenleg Ferenc pápa is használja. A felújított máriapócsi kegykép alakjait is az ő koronái (glóriái) díszítik. A magyar főpásztorok a 2008-as ad limina látogatásuk alkalmával egy Ozsvári-kelyhet ajándékoztak a Szentatyának. XVI. Benedek pápát Ozsvári Csaba személyesen is köszönthette 2009. április 1-jén az általános kihallgatás keretében, és átadhatott neki – a magyarországi Schönstatt Mozgalom tagjai nevében – egy általa készített feszületet, amelyen az egyházat jelképezve a Szűzanya is látható.
Ozsvári Csaba ötvösművész, a magyar egyházművészet kiemelkedő alakja családja és barátai körében 2009. július 9-én Óbudaváron váratlanul elhunyt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) posztumusz Pro Ecclesia Hungariae-díjat adományozott neki; a kitüntetéssel a testület a művésznek az egyházművészet területén maradandót jelentő liturgikus és szakrális művészi alkotásait, valamint küldetésként megélt munkásságát ismerte el.

A Missziós Kereszt partiumi és erdélyi útja – Részletes program

Október 1., kedd, Kárásztelek
15.00 – A Missziós Kereszt fogadása, keresztúti ájtatosság
16.00 – Rózsafüzérájtatosság
16.30 – Előadás a Missziós Keresztről és a NEK-ról – Ft. Vass Csaba CM
17.00 – Szentmise – Bemutatja: Mons. Fodor József
18.00 – Szentségimádás szentségi áldással

Október 2., szerda, Tasnád
10.00 – A Missziós Kereszt fogadása, keresztúti ájtatosság
11.00 – Szentmise – Bemutatja: Ft. Sővér István
12.00 – Lelkiségi csoportok imaórái szentségimádás keretében
15.00 – Indulás Nagyváradra

Október 2., szerda, Nagyvárad, Székesegyház
17.00 – A Missziós Kereszt fogadása – Mons. Fodor József, Ft. Vakon Zsolt
18.00 – Szentmise a székesegyházban – Mons. Fodor József, Ft. Vass Csaba CM
19.00 – Szentségimádás a családos csoport szervezésében – Ft. Tóth Attila
20.30 – Csendes szentségimádás – Ft. Pálos István
21.00 – Mindenszentek litániája, majd szentségi áldás

Október 3., csütörtök, Nagyvárad, Székesegyház
07.30 – Szentmise a Szent László iskola diákjaival – Ft. Szabó Ervin, Ft. Vass Csaba CM
08.00 – Ifjúsági óra
10.00 – Imaóra és rózsafüzér – Mária Légió és Rózsafüzér Társulatok – Ft. Bǎrbuţ Péter
12.00 – Úrangyala, majd elmélkedés a nagyváradi plébániák és a püspökség alkalmazottai számára
13.00 – Zenei áhítat szakrális művekkel. Ft. Pálos István: elmélkedések, imák. Józsa Domokos: orgona
14.00 – Imaóra és rózsafüzér szlovák nyelven – Ft. Mlinárcsik János
15.00 – Irgalmasság Rózsafüzér és keresztúti ájtatosság – Ft. Curaliuc Demeter, Dallos Ágnes, Élet Kenyere Közösség, Nőszövetség
16.00 – Imaóra és rózsafüzér román nyelven – Ft. Mârț Mihai
17.00 – Tanúságtétel a misszióról – moderál: Pék Sándor
17.45 – Zenés hangolódás a szentmisére
18.00 – Főpapi szentmise Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén; Keresztek megáldása és átvétele a főpásztortól a Misszió Hónapjára; Hódolat a Missziós Kereszt előtt
19.30 – Szentségimádás – Ft. Szabó Ervin és Ft. Giosanu Leonard
21.00 – Mindenszentek litániája és szentségi áldás – Ft. Láber Ferenc
A szilágysomlyói és a tasnádi esperesség plébániái a kárásztelki és a tasnádi, a többiek a székesegyházban tartandó programokba kapcsolódnak be. A püspökség külön meghívást intéz papoknak és híveknek, hogy vegyenek részt Boldog Bogdánffy Szilárd ünnepén, 2019. október 3-án a 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisén.

Október 4., péntek, Csíksomlyó, Kegytemplom
18.00 – A Missziós Kereszt fogadása ünnepélyes szentmisében. Főcelebráns: Urbán Erik ferences tartományfőnök

Október 5., szombat, Csíksomlyó, Kegytemplom
10.00 – Rózsafüzérimádság
10.30 – Szentmise. Máriával és a szentekkel Jézushoz – Elmélkedés: Hajlák Attila-István imecsfalvi plébános (a Kármelhegyi Boldogasszony Imacsoportok és a Skapuláré Társulat Találkozója)
12.00 – Találkozás Jézussal – Elmélkedés, katekézis a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról: Veress Sándor kászonújfalvi plébános, a NEK-készület erdélyi koordinátora
13.00 – Szünet
14.00 – Együtt lenni Jézussal – Szentségimádás elmélkedéssel
15.00 – Szünet
16.00 – Elmélkedés, katekézis – Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát… Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános
17.00 – Imaóra a Szűzanyához
18.00 – Elsőszombati Máriaköszöntő – Szentmise, körmenet

Október 6., vasárnap, Csíksomlyó, Kegytemplom
16.00 – Keresztút a ferences atyákkal
17.20 – Rózsafüzérimádság
18.00 – Szentmise. Főcelebráns: Veress Sándor kászonújfalvi plébános, a NEK erdélyi koordinátora
19.00 – Szentségimádás

Október 7., hétfő, Hargitafürdő
10.00 – A Missziós Kereszt fogadása igeliturgia keretében, majd közös zsolozsma, a magyar szentek litániája és a keresztben elhelyezett ereklyékhez kapcsolódó gondolatok.
12.00–15.00 – Szentségimádás (közös az elején és a végén, közben csend)
15.00 – Ismertetés az Eucharisztikus Kongresszusról: története, célja, programja. Katekézis.
16.00 – Bűnbánati liturgia, kiengesztelődési alkalom, majd gyónási lehetőség, alatta rózsafüzérimádság.
17.00 – Szentmise. Bemutatja Ft. Tamás József segédpüspök. Azt követően meghívás a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra.

Október 8., kedd, Marosvásárhely, Keresztelő Szent János-plébániatemplom
10.00 – Papi rekollekciós szentmise a hívekkel közösen
11.00 – Csendes szentségimádás a templomban
11.20 – Fábry Kornél (NEK-főtitkár) elmélkedése és előadása az Eucharisztikus év kapcsán
13.00 – Közös ünnepi ebéd
17.00 – Keresztút a templomban (szentgyónás)
17.45 – A Missziós Kereszt bemutatása
18.00 – Szentmise igehirdetéssel

Október 9., szerda, Marosvásárhely, Keresztelő Szent János-plébániatemplom
08.00–17.00 – Csendes szentségimádás a templomban
17.00 – Ünnepélyes kereszthódolat (szentgyónás)
17.30 – Fájdalmas rózsafüzér
18.00 – Szentmise igehirdetéssel

A Missziós Kereszt útjáról az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapjának Eseménynaptár menüpontjában találhatók további információk: www.iec2020.hu/hu/esemeny

Összeállította: Varga Gabriella

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

Vasarnapi rahangolo 2023. B ev Evkozi 12 vasarnap.00 00 37 23.Still013

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 12. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Egy ferfi egy no Hazassagvedelmi utmutato katolikusoknak Egy ferfi egy no Hazassagvedelmi utmutato katolikusoknak

Család

A házasság és az abból születő család az emberiség óriási kincse. A család az ember boldogságának egyik legfőbb forrása, a gyermekek felnevelésének, egészséges kibontakozásának...

CNS Vigano c Medium CNS Vigano c Medium

Aktuális

Június 20-án, csütörtökön Carlo Maria Viganò érsek bejelentette, hogy a Vatikán Hittani Dikasztériuma eljárást kezdeményezett ellene az egyházszakadás állítólagos bűne miatt. A volt amerikai...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 12. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 11. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi X. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. A NőiTérErő podcastben Kölcsey-Gyurkó Sára volt a vendégünk. Sára, fotóművész, 4...