Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

A Vatikán kiközösítette skizma miatt Viganò érseket

viago Medium
Carlo Maria Viganò érsek - Fotó: CNS photo/Gregory A. Shemitz

A Vatikán hivatalosan is kiközösítette Carlo Maria Viganò érseket – jelentette be július 5-én, pénteken a Hittani Dikasztérium.

A Vatikánban lefolytatott bíróságon kívüli büntetőeljárás július 4-i lezárásakor Viganòt bűnösnek találták a skizma, vagyis a pápának vagy az Egyház közösségének való alávetettség megtagadásának kánoni bűncselekményében (deliktum).

A vatikáni hittani hivatal július 5-én jelentette be a „latae sententiae” elnevezésű kizárást (automatikus kiközösítést). Ebben hivatkozott Viganò „nyilvános kijelentéseire, amelyekből kiderült, hogy nem ismeri el a pápát és nem veti alá magát neki, elutasítja a közösséget az egyház pápa alá tartozó tagjaival, és elveti a II. Vatikáni Zsinat legitimitását és tanítói tekintélyét”.

A korábban az Egyesült Államokban szolgált pápai nunciust most tehát kiközösítették. Ez a legsúlyosabb büntetés, amely egy megkeresztelt személyt sújthat. Azt jelenti, hogy az ilyen embert a katolikus egyház híveinek közösségén kívül helyezik, és megtagadják tőle a szentségekhez való hozzáférést.

A döntés azt követően született, hogy Viganò a múlt héten nem volt hajlandó engedelmeskedni a Vatikán felszólításának, hogy jelenjen meg a Hittani Dikasztérium előtt, hogy válaszoljon a skizma vádjára.

A volt vatikáni diplomata – aki 2018-ban azzal az állításával került a címoldalakra, hogy magas rangú egyházi tisztviselők fedezték a Theodore McCarrick volt bíboros által elkövetett visszaéléseket – azóta többször is elutasította Ferenc pápa autoritását, és lemondásra szólította fel az egyházfőt.

Június 28-án Viganò hosszú nyilatkozatot tett közzé a közösségi médiában, amelyben „eretnekséggel és egyházszakadással” vádolta Ferenc pápát amiatt, hogy támogatta a COVID-19 oltóanyagokat, és nem megfelelően gondoskodott a püspökök kinevezéséről szóló 2018-as vatikáni-kínai megállapodás betartásáról.

Azt is mondta, hogy nincs oka arra, hogy magát a szent Egyháztól és a pápaságtól elszakadtnak tekintse, mivel ezt a közösséget mindig is gyermeki odaadással és hűséggel szolgálta.

„Fenntartom, hogy azok a tévedések és eretnekségek, amelyekhez [Ferenc] megválasztása előtt, alatt és után is ragaszkodott, és amelyekhez a pápaság látszólagos elfogadásának szándéka járult, érvénytelenné teszik a pápai trónra emelését” – írta Viganò.

Viganò, aki évek óta rejtőzködik, június 20-án jelentette be a közösségi médiában, hogy beidézték Rómába, hogy válaszoljon a skizma hivatalos vádpontjaira.

A Viganò ellen említett konkrét vádak között – egy saját maga által közzétett dokumentum szerint – olyan nyilvános nyilatkozatok megtétele szerepelt, amelyek állítólagosan tagadják a katolikus egyházzal való közösség fenntartásához szükséges legalapvetőbb elemeket. Közéjük tartozott Ferencnek mint jogos pápának a legitimitásának tagadása, valamint a II. Vatikáni Zsinat nyílt elutasítása.

Válaszul a vádakra Viganò június 21-én egy nyilatkozatban azt mondta, hogy saját védelmére nem küldött semmiféle anyagot a Vatikánnak, és megjegyezte, hogy nem ismeri el a Hittani Dikasztérium fennhatóságát, „sem a prefektusáét, sem annak a személynek a tekintélyét, aki kinevezte”.

Viganò kiközösítését csak az Apostoli Szentszék semmisítheti meg.

Forrás: EWTN Vatican

7 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. július 6. at 00:32

  INRI,
  szerencsére ma már 2024-ben semmilyen király vagy császár vagy vallási hatalmak, vagy választo fejedelemek nem húznak sem egyháziadó sem más adó, sem hatalmi hasznot az ilyetén esetekböl. Mert ugye anno az Ágostonrendi szerzetes Luther Márton korában ez így volt. Az 5. Károly Német-Római császár??? 1521. április 19-én kelt ediktumában birodalmi átokkal???? sújtotta Luthert, akit bárki büntetlenül megölhetett, műveit pedig betiltották. Luther életét az mentette meg, hogy Bölcs Frigyes v´lasztófejedelem a gyűlésről hazafelé tartva, elraboltatta, és Wartburg várába vitette és a pápa haramiái elöl elzárta.??? A 10. Leo pápa ki akarta öt adatni- hogy élve elégesse, de ez megvesztegetéssel sem sikrült neki…???
  Luther fö aggaodalma az volt, hogy a német Fugger Bankház tulajdonosa kialkudta a 10. Leó Pápánál, hogy egy Pápista egyházi=Katolikus büntetésért járó birságot az egyik bünös- érsek számára azonnal kifizeti a pápa felé—ha mondotta-ha—bucsúcédulák árusításával (a mennyeket pénzért árusitván) azt majd az érsek több pénzért (kamatokkal növelten) majd a Fuggernek visszafizeti…Viszont a pápa azonnal hozzájut az általa kivetett pénzbirság teljes összegéhez…”amánjóulesz”-a 10. Leó pápa bele is ment az ügyletbe.!
  Luther ezt nehezményezte és az ö hatására (is) évtizedekkel késöbb a pápaság be is szüntette a bucsúcédulákkal való haszonlesö kerekedésekett. Kösszönjük Luther atyánk…
  A Luther hitújító tíz hónap alatt elkészítette az Újszövetség német fordítását, majd 1534-re a teljes Ószövetséget is átültette anyanyelvére, megteremtve a német irodalmi nyelvet. 1525-ben feleségül vett egy volt apácát, aki hat gyermeket szült neki.
  A baj csak az Lutherral, hogy a fürdövizzel kiöntötte a gyereket is.
  A pápi primátust, a papszentelést, az eucharisztiát=a szentmise egyedül boldogító-szent titkát, az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházat 1500 év után megosztotta. Persze a korának poltikiai, hatalmi viszonyai tették ezt egyedül lehetövé (kit érdekelt itt valóban a Jézusi örökség? )
  Ma nagy elöny, hogy a pápaságnak nincsenek katonái és állami területe sincsen. Mert ezeket csakis katonai-háborúval lehet védelmezni, ahogyan a pápák is ezt tették, ameddig voltak állammhatáraik és katonáik és fegyvereik és pénzük a háborúkra…

  De mi köze ennek az Jótermtöhöz???

  Ja az a Carlo Maria Viganò érsek meg a pápa jogi vitája meg csak nevetség tárgyáva teszi a katolikus vallásunkat. Sokak nagy-nagy örömére…Hasonlóan ahoz, hogy Lefejezték minap a Mária-szobrot, amely szülés közben ábrázolta Szűz Máriát a Linzi Máriendómban elöször egy templomban feminista naturalista ábrázolásban. Az esetről a szobrász művész Esther Strauss azt mondta, szerinte a támadás tökéletes bizonyíték arra, hogy még mindig vannak emberek, akik megkérdőjelezik a nők a saját testük feletti jogait??? Szerintem meg arról van szó, hogy egyáltalán hogyan lehetett egy natur szülést ábrázoló szobrot egy katolikus templomban, a nöi szemérmet, az anyák méltóságát, lábbaltiporva kiállítani??? Az intimszféra maximális megsértésével, miért éppen egy templomban?
  Csaknem azért, mert a cél egy jó reklámfogással az volt, hogy a Mária szobor szeméremsértö kiállítása és annak lefejezése is megtörténjen a templom megszentelt falai között, az egész hivö közösséget is abszolút hülyének nézve???
  A “müvészet ilyen áron” nem kell a templomba! Ez pont olyan, mint van egy szobor az egyik régi polgármesterröl egy német városban kb. 1926-tol mind a mai napig egy téren felállítva. Átélte a világgzadasági válságot (1930), a 2. világháborút (1938-1945), a szovjet és amerikai megszállást-felszabadítást (1955), söt az illetö dísz-sirhelye ma is védett látogatott sírhely (2024). A szobrát a téren 2020-ban spray feliratokkal (amiben szidalmakat szórnak a szoborra illetve a személyre) “kiszinezték” söt a feliratok rendöri védelem alá kerültek, mint “müalkotások” amiket szerzöi jog véd és emiatt nem lehet azokat letörölni…???
  D´raga Jézusom. Bízom benned. Osli Mosolygós Madonna a te szent szülésedet akrták beszennyezni a “müvészet nevében” egy Linzi kápolna 100 éves fenállásának “müvészeti kiállításán”…könyörögj érettünk…

  • Avatar photo

   István

   2024. július 6. at 07:12

   “Ja az a Carlo Maria Viganò érsek meg a pápa jogi vitája meg csak nevetség tárgyáva teszi a katolikus vallásunkat.” Hmmmm Jézust ugyebár megkeresztelt János rgó keresztény lett nem római katolikus csak jelzem. A farizeusok ráhatása okán a további események már a hittörténet részeivé válltak. Jelenleg a Vatikán élén egy jezsuita szerzetes ámokfutása történik. Szóval nem gondolnám hogy a kettőjük jogi vitája teszi nevetség tárgyává a katolikus vallást, azt megteszi önállóan Ferenc testvér és a vatikáni hivatal a hozzá tartozó klikkelj!

 2. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. július 6. at 14:53

  INRI,
  J´naos (a keresztelö) soha senkit sem keresztelt meg a mai értelemeben, tehát “az Atya a Fiú és a Szentelek nevére” senkit sem. Mert arra csak az elsö pünkösd után volt lehetöség, akkor Jézus már régen a mennybement volt. János (a kersztelö) a zsidó mikve = “tisztulási bünbánati bemerítést” gyakorolta ami ma is a zsidó vallás része. (idézet Erdödy Imre atya a sajóvámosi plebánostol amit én is hallottam -gyerekként-amikor édesanyámnak is kiscsoportban mondta).
  Megnyutatásként: a mennyben nicsenek se papok se templomok se vallások. Azok itt nekünk kellenek, hogy eligazodjunk és boldogok legyünk általuk.

  Lasd: Lásd Jelenések Könyve 21. Fejezezet:
  A mennyekben…„22De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a temploma.“…
  „9Akkor odajött hozzám a hét angyal közül az egyik, az, akinél az utolsó hét csapással teli hét csésze volt, és megszólított: „Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét!” 10És lélekben elvitt egy nagy magas hegyre, s ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. 11Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. 12Széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. Nevek voltak rájuk írva, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a nevei. 13Keleten három kapu, északon három kapu, délen három kapu és nyugaton három kapu. 14A város falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. ……21A tizenkét kapun tizenkét gyöngy: mindegyik kapu egy-egy gyöngy. A város utcái tükörfényes színaranyból voltak.
  ———————————————————————————————————————————22De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a temploma.
  ———————————————————————————————————————————-
  23A városnak nincs szüksége sem Napra, sem Holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány. 24Fényében járnak a nemzetek, és a föld királyai elhozzák bele dicsőségüket. 25Kapuit nem zárják be soha, hisz ott nincs éjszaka. 26A népek odahordják kincseiket és értékeiket. 27Nem jut oda be tisztátalan, sem gonosztevő, sem hazug, csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.
  Ez a pápa mindegy mit tesz, mert a bünt nem támogatja és az ege´sz világ kritizálja bármit is mond…. A 10 parancsolat talaján áll. Ez elég. Ember ennél többet ugysem tehet. A többit megadja az Isten kegyelme…annak aki kéri…
  Minden egyházi vita kedvez a pápaság ellenfeleinek és kritikájukkal azt hisuzik, hogy Istent szolgalják…S`lass csodát: ha ezt akaratlan segítö szándekkal teszik és J´zus ellen nem beszélnek az is jó irány…Aki pedig még Jézus ellen is beszél (mert nem ismeri-el-akartán kivül, mert az anyjátó, ezt tanulta), de a 10(613) parancsoalt talaján jóindulattal van az emberek-“mindenember” felé az is üdvözülhet. Csak az nem aki a Szent lélek ellen beszél (káromolja): aki azt mondja, hogy “ez az ember olyan gonosz, hogy az Isten sem tud segítenin rajta”. Lasd Lukács Evangeliuma 12 fejezetet: …”8Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt. 9Aki azonban megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt. 10Aki az Emberfia ellen beszél, az bocsánatot nyer, aki azonban a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot.”

  Magam örülök minden hivö embernek aki amásik embert is üdvösségben akarja látni. Szereti és segíti öt mindentöl függetlenül.
  Osli Mosolygós Madonna könyörögj érettünk.

 3. Avatar photo

  Cs K

  2024. július 6. at 21:09

  Elkezdodott a szetszakadas és minden gonoszságra feny derül ettől ne legyen kétsége a mostani papának! Isten előtt nincs titok! Ferenc pápa semmivel sem több mint bármelyikünk. Akár ez a tisztességes Vigano, aki ki mert állni a hite mellett és az igazság mellett! Ferenc pápa lelkén sok bűn szárad és felelni fog érte egytől egyig Isten előtt!

 4. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. július 7. at 13:08

  INRI,
  egyik ember sem több a másiknál. Illetve egy nö (Jézus anyja Mária) és egy férfi (Jézus) közülünk sok-sok tízmilliárd eddig élö ember közül büntelen született-élt és halt meg=ezért a mennybe emelkedtek testestül-lelkestül a sírjuk ezért nincsen közöttünk…Ahogyan sokkal ösibb (ezer évekkel korábbi) vallási sírhelyek pedig itt vannak közöttünk. Mert a szentek csontjai feletti ima hatékony, ezért tesznek a katolikus oltárokba szentektöl való (csont vagy más) ereklyét. Azonban Jézus és anyja estében ez lehetetelen, mert beteljesedett rajtuk a dávidi jövendölés, lásd Apostolok. cselekedete. 25. fejezetben: “25hisz Dávid mondja róla: Szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. 26Örül hát szívem és nyelvem énekel, sőt testem is reményben nyugszik el. 27Mert nem hagyod a lelkem az alvilágban, nem engeded, hogy rothadás érje Szentedet. 28Az élet útját mutattad meg nekem, és örömmel töltesz el színed előtt. 35Vagy ahogy egy más helyen mondja: Nem engeded, hogy rothadás érje Szentedet. 36Dávid a saját nemzedékében szolgálta Isten akaratát, aztán meghalt, eltemették atyái mellé, és bizony romlást látott. 37Akit azonban feltámasztott Isten, az nem látott rothadást.”

  Mert minden ember lelkén sok bün szárad. A mienkén is. Mi is el leszünk számoltatva. Az anyák és apák is. A papok (pápák) és a másvallású lelkivezetök is. Az ateisták is, de ez az Isten dolga egyedül szerencsére ember ebbe nem szólhat bele. Föleg nem szidalmazás által.

  Akik katolikusok azok föleg el lesznek számoltatva. Arrol elsösorban, hogy 0-12 éves kor között esti imákat énekeletek-e a picikkel minden nap. Arról, hogy volt-e abortuszuk a feleségeknek?
  Arról, hogy békét tartottak-e a házasságukban?
  Arról, hogy szolgalták- e egymást önként és örömmel?
  Ünnepletek-e vasárnap családosan szentmisét, szentáldozással?
  Arról, hogy a gyerekeik is katolikusok lettek-e? A jópéldáuk által, vagy éppen az ö példájukan gyülölték meg azt?
  Arról, hogy a 10 parancsolat boldogító tanításaát használtuk-e arra amire való: boldogságot találni általa itt és most?

  Minden ember az Isten képmása. Azonban mindenki csakis a maga tetteivel kell majdan elszámoljon és nem a pápáéval. A pápára visszatérve: ma Ö a nap höse, aki a 10 parancsolat mellett áll (szemben sok-sok ellenségével)…Söt a világon legföbb erkölcsi szintnek letéteményese a pápai (intézményessége) aminek ö a látható feje…. 87 évesen világcsoda amit tesz. Pedig kivülröl-belülröl sokan belerugdosnak olyanok akik még a maguk háza-tályán sem söprögetnek…A szakadást nem Ö hanem a drukkerek-ellendrukkerek akarják mindenáron. Méghozzá elsösorban pénz miatt…amit maguknak akarnak a pápaság helyett…
  Osli mosolygós madonna könyörögj érettünk….

 5. Avatar photo

  Kókay Ágoston

  2024. július 8. at 11:34

  Minden tisztessége mellett Vigano érsek hasonló lelkülettel bír, és ezek szerint hasonló utat fut be, mint Luther. Ezt nem dicsérőleg mondom. Lehet valaki erényes, bírhat sziklaszilárd hittel, de ha alázat nincs benne, mindez annyit ér, mint halottnak a csók.

 6. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. július 8. at 22:51

  INRI,
  magam nem ismerem az érseket. Azt sem tudom mit tett vagy nem tett. Szerintem a hívek 99,99%-a ezzel így van. Az, hogy a Szentatya helyre teszi a fegyelmi vétségü embereit az teljesen teljesen Ok. Ez minden cégnél így van. A többi világi-plitikai cégeknél ezen miért nem csámcsogunk? (ezerszer több okunk és példánk lenne rá, mit az egyháznál)

  De urambocsá`öszintén, ki mit tud a többi többezer érsekröl? Kinek meg minek is kell tudnia róla, hogy “amerókában” miket beszélnek az érsekek? Meg, hogy a pápa kinek is ad fegyelmit, meg miért is? Mit érdekel ez itt minket Markotabödögén, Jászjákóhalmán, Márokpapiban és Hódmezövásárhelykutasipusztán, mindaddig ameddig ahol lakunk semmit sem tettünk a htközségünkért??
  Sokkal fontosabb dolog kell foglakoztassa a katolikus embert szépmagyarországon és a szórványban is, nehány egyszerü példa:
  1_A fiataljaink számára vasárnapi mise utáni ismerkedési platformokon való társkeresést kell szorgalmaznunk (pfarrcaffe-k szervezése min. 10-20 percben a mise után -a misén résztvevö feladatot ellátóknak-, magam láttam már ilyet remekül müködött, min. 2-15 fövel), támogatni kell a katolikus hazasságok létrejöttét 18-30 éves kor között.
  2_Meg kell szervezni, hogy az anyák minden estére ki legyenk okosítva arra, hogy imádkozzanak a picikkel 0-12 éves kor között (föleg a saját családjukban)
  3_Minden vasárnap áldoznia kell(ene) minden misét ünneplönek. Abszurdum, hogy családok -nagyszülök-szülök-gyerekek zsinórba elkésnek a miséröl, nem áldoznak szinte sohasem.
  4_mindenhol kell elgyen egy zenei felelös -Kántor-! megfizetve és az atyával összedolgozzon…
  5_tipegö mise és hittan nélkül nem lesz utánpótlásunk. Kérdezzék meg Lupusz atyát (Farkas István) Dunszigeten, hogy hogyan kell azt csinálni?
  6_papa-mama-gyerekek együtt ünnepeljenek
  7_Ismerkedési programok országosan fontosak (lennének). Magam csak a “Pálferiatya” csapatát ismerem. Papok százaitól hallottam már: ” a pici-gyerekekkel és a fiatal párokkal nem tudok bánni ” inkább beteglátogatás – karitász (rongy) gyüjtés- idöspasztoráció érdekel. “Elmegyek 2-3 idös emberhez és mire észreveszem elszáll a nap ha-ha-ha…” (-azok adakzonak is legalább-??)
  8_Ameddig nincsen élet a plebánián (ahová tartozom-vagy szabadon választottan megyek és ott semmit sem teszek) addig a “világegyház hírein való állandó-botránkozás-nak se füle se farka”. Olyan ez minthogy “szeretem a négereket- ollyé pedig nem is szabd négert mondani, hanem feketét- ollyé most mit is tettem??- ez kit érdekel?
  9_pedig egyszerü a recept:
  9a-18-25 éves kr között azonos világnézetü aktiv katolikussal való házasságot kell kötni, a 10 boldogíto parancsaolat szerinti életet kell vezetni
  9b-ima (napi imarendeben)-mise-szentáldozás vasárnap együtt
  9c-boldog frigyünk gyermekáldásban való felvirágoztatása
  9d-sok sikeres munka a munkahelyen (családunkért, a feleslegünkböl pedig a hittan -a pápaság- és a szegények támogatása)
  9e-azonban ez már nem annyra lényeges—-világegyház (jo)hireinek megismerése, pletykák kerülése, “örödgüzések-szenved´semániás-vezeklések-szomorkodás a nagy semmin-” értelmetlenek….
  Osli mosolygós Madonna könyörögj éretünk.

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

female hand on bible and twigs on light textured b 2023 11 27 04 58 13 utc

Lelkiség

Ferenc pápa már több mint húsz éve javasolja a katolikusok híveknek az imádkozásnak ezt a tévedhetetlen módszerét. Annak idején, amikor még Buenos Aires érseke...

caring father caucasian man dad trying to contact 2023 11 27 04 59 43 utc 1 Medium caring father caucasian man dad trying to contact 2023 11 27 04 59 43 utc 1 Medium

Család

Ha arra törekszik, hogy gyermekeit pozitív módon nevelje és megadja nekik a tiszteletet, néhány tanácsot adunk, hogy ez sikerüljön… még akkor is, ha ez...

handsome mature man in protective face mask prayin 2023 11 27 05 17 57 utc Medium handsome mature man in protective face mask prayin 2023 11 27 05 17 57 utc Medium

Lelkiség

Szentségimádás után ezek a szavak hangzottak el: „Jézus meg szeretne gyógyítani egy sötétbarna hajú férfit, akinek agydaganata van” – ennek hallatán megdermedtem. A személy,...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Zarándok podcast

Dr. Barsi Balázs atya, a Széchenyi és Stefánusz Díjas ferences szerzetes mélyen belemerült a keresztény hit és a lelki élet kérdéseibe a Zarándok Podcast...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. Kriszti, ékszer disájner, szociális munkás, a Szerelmi Kalandtúra- párkapcsolat erősítő játékok...