Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Aktuális

A londoni Szent István Házban az aradi vértanúk és Sík Sándor emléke előtt tisztelegtek

London 9 Custom

Sík Sándor születésének 130. évfordulója alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata az 1 Plusz 1 Misszió program keretében Sík Sándor-emlékeseményeket szervez a nyugati diaszpóra különböző helyszínein, magyar katolikus lelkészségekkel, cserkészcsapatokkal és civil csoportokkal együttműködve. Az alkalmanként szentmisét és kulturális műsor(oka)t magában foglaló rendezvénysorozat – Kastl és Bécs utáni – harmadik eseményét 2019. október 6-án, vasárnap Londonban a Szent István Házban tartották, és Nemzeti Gyásznap lévén, az aradi vértanúkról is megemlékeztek.

Az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata, a Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség, a Szent István Ház – ARKME Egyesület és az 50. Kossuth Lajos Cserkészcsapat közös szervezésében Főhajtás a 170 éve mártírhalált halt aradi vértanúk és a 130 éve született Sík Sándor papköltő emléke előtt címmel interaktív verses-zenés irodalmi délutánt tartottak 2019. október 6-án a londoni Szent István Ház Mindszenty termében. Csicsó János atya már a szentmisén ráhangolta a híveket a 130 éve született papköltő hitvilágára, amikor prédikációja elején felolvasta a Te Deum című verset. A műsort megnyitó köszöntőszavaiban pedig Sík Sándornak a magyarságról megfogalmazott gondolatait idézte:

„Magyarnak lenni Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom. […] még senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit sem tesz magyarrá még az sem, hogy a vére magyar, sőt még az sem, hogy magyarnak vallja magát: a magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten-sürgette cselekvésével úgy kell kiküzdenie… Magyarnak lenni: erkölcsi lendület. Magyarnak lenni: hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni gondolatot.”

Az 1 Plusz 1 Misszió program rövid ismertetése után az előadás az Aradi őszi dal című műsorrésszel folytatódott.

1 Csicso Janos atya es Cservak Maria KCSP osztondjas Custom
Csicsó János atya és Cservák Mária, a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasa – Fotó: P. Anita Réka

A 170 éve kivégzett honvédtábornokokról való megemlékezés kezdetén először Ady Endre Október 6. című költeménye hangzott el, majd Fehérváry Lilla előadóművész meggyújtotta a pódiumon elhelyezett asztalon lévő 14. mécsest, mégpedig Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke emlékére, akit szintén 1849. október 6-án lőtték agyon Pesten. Az aradi vesztőhely fájdalmas emlékéhez Aranyosi Ervin Az aradi vértanúk emlékére című verse vezette vissza a jelenlévőket. Az ott vértanúhalált halt tábornokok tizenhárom gyertyáját a közönség soraiból lobbantotta lángra tizenhárom személy – kilenc cserkész és négy felnőtt jelenlévő –, miközben a honvédtisztek legfontosabb életrajzi adatai, a kivégzésüket megelőző éjszakán megfogalmazott imáik és a hadbíróság előtt kimondott gondolataik, vagyis életük utolsó szavai is elhangzottak Cservák Mária, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasának tolmácsolásában. Amikor már mind a tizenhárom gyertya égett, találóan szóltak Balogh József Aradi őszi dal című versének sorai: „Ősz van, dermed a lélek, / Aradi gyertyák égnek.” A kegyelet újabb jeleként pedig az imént hivatkozott vers befejező sorai alatt – „Hant kortyolja a könnyet / s csöndek, iszonyúk, jönnek” –, Varga Gabriella, a műsor szervezője, rendezője és közreműködője egy szál fehér rózsát helyezett el az égő gyertyák elé. Ekkor felcsendült a „Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára, / Az aradi vártömlöcnek ablakára. / Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt, / Ki a tömlöc fenekén a halálra kész” Fehérváry Lilla énekes-dalszerző, a Szigeti Veszedelem és a Madárdal Zenekar tagjának hangján. Az ő énekcsokra zárta le az aradi vértanúk emléke előtti főhajtást.

2 Varga Gabriella es Fehervary Lilla Custom
Varga Gabriella, a műsor szervezője, rendezője és közreműködője, mellette Fehérváry Lilla előadóművész – Fotó: P. Anita Réka

A Sík Sándor lelki és szellemi hagyatékát középpontba állító műsorrész elején elhangzott: piarista szerzetes volt, tartományfőnök, cserkészvezető, Kossuth-díjas költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus, a huszadik század egyik legjelentősebb vallásos szellemű lírikusa. Ő a magyar cserkészmozgalom egyik alapítója, ezért is viseli Sík Sándor nevét a budapesti piarista, a szombathelyi, a tardoskeddi és a genfi cserkészcsapat, valamint a fillmore-i cserkészpark. A cserkészinduló szövege is az ő nevéhez fűződik, ezért is énekelte el a londoni 50. Kossuth Lajos Cserkészcsapatjelenlévő kilenc tagja, élén Forgách Lóránd cserkészparancsnok-helyettessel, a cserkészindulót.

London 7 cserkeszek Custom
A londoni 50. Kossuth Lajos Cserkészcsapat jelenlévő tagjai – Fotó: P. Anita Réka

Sík Sándortól elhangzott az is, hogy miként vallott a kereszténységről: Kereszténynek lenni nagy dolog, szent dolog, nélkülözhetetlen dolog: el kell zarándokolni Szent Istvánhoz, hogy megtanuljuk tőle. De még ez sem elég. El kell menni a lélek hősének, Imrének sírjához is, meg kell tanulnunk tőle, hogy nem lehet igazán keresztény az, aki nem vállalja valamilyen formában a hősiességet is. Harcosok nem mind lehetünk, vértanúknak aligha kell lennünk, holtig való fogadalmas szüzességre csak kevesen vannak kiválasztva, de a keresztény lélek hősiességére mindnyájan hivatva vagyunk: hogy egyre jobbra, többre törjünk, hogy úrrá legyünk önmagunkon, hogy önérdek, kényelem, sőt – ha kell – egy ellenséges világ ellenére is vállaljuk becsületes, tevékeny szolgálatát annak, amit jónak, nagynak, szentnek, keresztény és magyar eszmének, értéknek megismertünk.” Ezt követően Fehérváry Lilla alkalomra összeállított műsorát tekinthette meg a közönség. Ebben váltakozott próza és vers, szavalt és énekelt költemény. Megelevenedett Sík Sándor mellett az ő irodalomkutatói munkáinak fókuszában álló, száz éve meghalt Ady Endre, továbbá – október huszonharmadikához közeledvén – a kilencven éve született Gérecz Attila mártírköltő emléke is.

A műsor utolsó perceiben a jövő évi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán hangzottak el fontos ismeretek és érdekességek a kongresszusok történetéről, az előkészületről és a várható programokról, majd az előadók és a közönség együtt elimádkozták a Mennyei Atyánk, minden élet forrása kezdetű imát és elénekelték az 1938-as budapesti kongresszus himnuszát, a Győzelemről énekeljen kezdetű éneket. A megemlékezés kötetlen beszélgetéssel zárult, távozóban pedig mindenki magával vitte a mécsesek fényét és Sík Sándor egyik Áldás-versének sorait: „Futó lábadnak rendelést vetek, / Hogy menjen, menjen szerte-széjjel, / Föld ezer útján nappal-éjjel / Pihenhetetlen szenvedéllyel, / Míg el nem ér hozzám megint.”

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

happy women in the park 2023 11 27 04 53 17 utc Medium

Életmód

„Az egyedülállóság összeegyeztethetetlen a boldogsággal. Az egyedülállóság terméketlen. Az egyedülállóság egy vakvágány a szentség felé vezető úton”- halljuk néha. Mindezekkel a hamis és kétségbeesett...

father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium father and son walking in the meadow in the park 2023 11 27 05 30 21 utc Medium

Lelkiség

Az idei apák napján ünnepeltük meg azokat a férfiakat, akik megházasodtak, házasok is maradnak, akik védik, tisztelik, szolgálják a családjukat, és önmaguknál is jobban...

cikk cover 2024 07 22 2 Medium cikk cover 2024 07 22 2 Medium

Hangoló

Brad Wilcox: Házasodj meg! Miért kell az amerikaiaknak szembeszállniuk az elittel, erős családokat kovácsolniuk és megmenteniük a civilizációt? című könyvét a mainstream hírcsatornák kritizálják,...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 16. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 14. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. Kriszti, ékszer disájner, szociális munkás, a Szerelmi Kalandtúra- párkapcsolat erősítő játékok...

Hangoló

Az online közvetítést nézők csak az Eucharisztia illúzióját kapják. A szentmise internetes közvetítése vagy a televízióban való sugárzása azért, hogy az emberek világszerte nézhessék,...