Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Kultúra

Poncius Pilátus felesége, Procula valóban meg akarta menteni Jézust?

PROCULA Le Reve de la femme de Pilate 1 Medium
"Le Rêve de la femme de Pilate" (Pilátus feleségének álma.) Alphonse François (1814-1888), Gustave Doré nyomán. - Fotó: Public Domain

Csak egy evangélium, Máté evangéliuma említi, az is nagyon röviden, de kétségkívül nem véletlenül (Mt 27, 19). Ki volt Claudia Procula, Pilátus felesége, ez a pogány nő, aki meg akarta menteni Jézust?

Miért van az, hogy az evangéliumok egyes mellékszereplői jelentősebb helyet foglalnak el a keresztények képzeletében, mint ahogy azt a történetekben való szerény megjelenésük indokolná? Így vagyunk Pilátus feleségével is, aki az egyetlen nem zsidó származású nő az evangéliumban, és aki egy olyan különleges, rejtélyes és erős személyiséggel megáldott asszony volt, hogy miatta felülírták a szokásokat is. A hagyomány, amely valószínűleg elveszett ókori forrásokra támaszkodik, Claudia Proculának vagy Proclának nevezi őt, de magában az evangéliumban nem szerepel a neve.

Egy magas származású patrícius nő

Már a családneve is érdekes: Rómában a lányoknak nem volt keresztnevük, apjuk nemzetségnevét használták nőnemű alakban. A mi Claudiánk tehát Claudius Proculus lánya. A Claudius a császári család nemzetségneve volt, mivel Augustusnak nem voltak saját fiai, és örökbe fogadta feleségének, Liviának korábbi házasságából, a nagyon előkelő Claudius nemzetségből származó fiait. A Gens Claudia egy nagyon kiterjedt római patrícius nemzetség, Tiberius császárnak számos távoli unokatestvére volt. Lehet, hogy Claudia Procula az egyik unokatestvére volt? Ez megmagyarázná házasságát a bizalmi pozícióba került magas rangú tisztviselővel, akire Júdea kormányzásának nehéz feladatát bízták. És megmagyarázná azt is, hogy hogyan kaphatott felmentést a szabályok alól, miért kísérhette el férjét Cezáreába, holott Augustus már tizenöt évvel korábban megtiltotta a tartományi helytartóknak, hogy magukkal vigyék a családjukat.

A tény, hogy Claudia előkelőbb származású volt, mint férje, az egyszerű lovag, aki voltaképpen neki köszönhette, hogy a közigazgatás magas polcaira emelkedett, megmagyarázza azt a szabadosságot, amit megengedett magának, hogy például egy audiencia alatt közbeszólt és tanácsokat adott a férjének, amit a törvény kifejezetten tiltott. Claudia tehát egy magabiztos patrícius nő volt, aki ugyanakkor szerelmes volt a férfiba, akihez hozzáment, különben miért kísérte volna el őt a birodalom egyik legkevésbé irigylendő álláshelyére, ahol állandó volt a bizonytalanság és idegenek voltak a szokások, ahelyett, hogy Rómában élvezte volna a szabad és fényűző életet?

Az álomlátó nő

Cezáreában, a helytartói székhelyen, és Jeruzsálemben, ahová Pilátus évente többször is felutazott, Procula barátságot kötött Heródes udvarának asszonyaival, Zsuzsannával vagy Johannával, Heródes intézőjének, Kuzának a feleségével. Rajtuk keresztül és mások által is tudomást szerzett Jézusról. Talán velük ment meghallgatni Jézus beszédeit? Lehetséges. Mindenesetre az volt a véleménye róla, hogy egy igaz ember. Az ország politikai cselszövéseinek központjában, intelligens nőként azt is felismerte, hogy bizonyos emberek Jézus életére törnek, s még hazudni is hajlandóak volnának, hogy a halálba küldjék. Ez eléggé nyugtalanította – még álmában is. Procula ugyanis olyan nő volt, aki, ha álmot látott – a nyugati ember számára talán szokatlan módon – figyelt rá és próbálta megfejteni. Lehet-e ebből arra következtethetni, hogy vonzódott a püthagoraszi filozófia képzeletvilágához? Miért is ne?

Vajon megértette-e nagypéntek reggelén, hogy férje nem lesz képes eleget tenni azon kívánságának, hogy ne avatkozzon bele ennek az Igaznak az ügyébe, hiszen az akkor már lehetetlen volt? A Szanhedrin nem rendelkezett a halálos ítéletek végrehajtására vonatkozó hatáskörrel, ezt a jogot csak a római hódítók gyakorolhatták, viszont vallási ügyekben – és Jézust istenkáromlással vádolták – a helytartó nem volt illetékes a bűncselekmények érdemi elbírálásában, és a megállapodás értelmében csupán arra kellett szorítkoznia, hogy megerősítse az ítéletet.

Pilátus dilemmája

A délelőtt folyamán Pilátus, hogy felesége kedvében járjon, mindent elkövetett, hogy ne kelljen meghoznia a halálos ítéletet, bevetette a római jog minden érvelését, leleményes védőügyvéddé vált a vádlott megmentésének reményében. Csak akkor adta fel, nehéz szívvel, amikor a vádlók az elkövetett bűnt politikai bűnné minősítették át, felismerve, hogy a helytartó megpróbálja kijátszani a diplomáciai normákat. Azzal vádolták, hogy „nem barátja a császárnak”, és megsérti a legszentebb birodalmi törvényt, a Lex Julia Majestatis-t, a Lèse-majesté tágabb megfelelőjét (az uralkodó vagy az állam méltóságát megsértőkre vonatkozó törvény), amelyben a bűncselekményt rendszeresen halállal büntetik, és, amennyiben az elkövető magas méltóságú személy, a feleségére és gyermekeire is kiterjeszthetik. Ez elég volt ahhoz, hogy Pilátus meghátráljon, kénytelen volt választani a lelkiismerete és a saját magára – és családjára – kiszabható halálbüntetés között…

Procula visszatér a névtelenségbe

E sikertelen kísérlet után Procula eltűnt a Szentírásból. Hogy is történhetett volna másként, hiszen a Megváltást be kellett teljesíteni, még ha több jószándékú férfi és nő is azon volt, hogy megmentsék Krisztust a kínzásoktól. Időszámításunk szerint 30-ban, április 7-e után visszatér a névtelenségbe, ezután semmit sem tudunk róla. Hogy megtért-e? A hagyomány mindig is így tartotta. Megtérítette volna a férjét is? A hagyomány ismét ezt reméli. Talán mártírként haltak meg mindketten Néró üldözése alatt? Lehetséges, de sajnos ez sem ellenőrizhető, hiszen a 64. év nyarának vértanújegyzékei nem maradtak fenn, hanem megsemmisültek a negyedik század elején a pápai levéltár lefoglalásakor. Ez viszont nem jelent akadályt a kopt egyházaknak és egyes ortodox egyházaknak, hogy szentként tiszteljék Claudia Proculát, a pogány nőt, aki meg akarta menteni Jézust.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
1 adofelajanlas banner v2

Fordította: Görgényi Adél
Forrás: Aleteia

3 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Bodó Emeric

  2024. április 15. at 14:54

  Érdekes jelenség. Azért találom érdekesnek, mert mintha a próféciában sem lenne szó valakiről, aki a Jézus megmentésén fáradozna. Olyan érdekes, olyan sejtelmes, olyan akiről keveset lehet tudni, az ember pedig szeretne bővebb információkkal rendelkezni róla. Egy egyenes, őszinte, lojális karakteres nő képében jelenik meg. Valaki összeszámolta, hogy hány nőről van beszámoló, vagy említés a Bibliában és 259-ig érkezett el. Egy részük a hősiességük megnyilvánulásaként került bele az írott igébe, vannak olyanok is, akik csak éppen meg vannak említve, mint például a naini özvegyasszony, akinek a fiát feltámasztotta Jézus, éppen akkor, amikor a temetési menettel szembetalálkozott. Ez is egy érdekes, elgondolkoztató jelent. Nagyon röviden és a részleteinek a hiányában megemlített történet. A Példabeszédek könyve utolsó fejezetében egy olyan nőről való leírás szerepel, aki példaképpen jelenik meg, nem egy valóságosan, két lábbal a földön élt személyről szól a történet, hanem egy idealizált női személyről, akit aztán az emberiség története folyamán megtestesítettek bizonyos, a valóságban is létező női személyek. Tanulságos, hiterősítő és a krisztusi hitet építő dolog ilyen nők élettörténetéről hallani, akár olvasni is.
  Annak a tanúbizonyságai, hogy a női nem egyes képviselői sok, az ellentétes nemhez tartozó egyént felülmúlnak, és annak is a megjelenítői, hogy ha ők képesek voltak ilyen, a hitüket kinyilvánító magatartásra, mennyivel inkább az erős nem képviselői is lehetnének ezeknek a példaképeknek az igyekezetük és erőfeszítéseik latba-vetésével a követőik, a magatartásukban hasonlóságot felmutatók.

 2. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. április 15. at 20:15

  INRI, ismerjük a megszālló hatalmakat. Mi magyarok nagyon is. Màtyás ota. Török, német, habsburg, 3. Birodalmi, szovjet…Nekik a magyar csak gyarmat volt, ahol a velük ellnözeket ha messzire ment, nemcsak börtönnel sujtották tizezerszám hanem meg is ölték…
  Na ez a Plilátus meg acsaszára is llyan volt ott és akkor….A roma császárai 330 évig követték példajukat a zsido és keresztényüldözést. Amikor azonban a kereszténységet államvallássa tették 300 év után, mert a hatalmukat az jobban szolgálta, akkor a Pilátus felelösségét Jézus elitélésében csökkenteni akarták. Felmentö ötletekkel is…Hát akkor igyekeztek olyan képet lefesteni, hogy Pilátus jobbára nem felelös Jęzus haláláért…Az igazság azonban az hogy Pilátust sem Jézus, sem a zsidó vallás nem ęrdekelte. Neki mindegy volt…mert az ö Istene a császára volt. A béke kedvéért engddett a szanhedrin kérésének. Mert beki az adók voltak a fontosak Jezus kis csoprtjátol ug is csak elenyészö ado folyt Pilátus kasszájába…Nagyobb üzlet volt neki, ha a Szanhedrin érdekeit szolgálja ki és Jézust kivégezteti…De nki köszönhetjük az eredetileg gunynak szánt feliratot INRI….Ami egy politikai sakkhùzāsnak lett szánva, hogy a romaijogot beigazolja. Eszerint egy tronkövetelö király a csaszārt sértette meg tehát jogos a halálos itélete…Kit êrdekelt ott a valódi igazság, a 12 apostolokon és nehány asszonyon kivül? Êpp ez az emberiség legcsodálatosabb kérdése ęs válssza is egyben…a Jézus esemén,re…

 3. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. április 16. at 20:48

  INRI,
  most jut eszembe:
  a 12 analfabéta halász (a tanítványok 11-en és az egyetlen tanult könyvelö-pénztáros közöttük a Júdás Iskariot -Nemössztévesztendö Judás Tádéval!- véleménye a Jézuseseményröl hamarosan feledésbe merült volna, ha….mondottam ha….ezt a teljesen hihetetlen történetet (elöre megmondja valaki, hogy mindegy miért is- mint mindíg -más véleményéért- megölik és utána majd feltámad) nem hirdetik tovább ezek a mondjuk-ki “nyusztipista-félös” emberek. de megtették, mert látták és hallották, tapintották …a feltámadottat…

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

cikk story 2024 05 21 1 Medium

Kultúra

Miközben Párizs ad otthont, száz évvel az 1924-es játékok után, a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékoknak, hogyne tisztelegnénk az (újkori) olimpiák alapítása mögött álló francia...

Kereszteny vallalkozoi konferencia 2023 Pal Ferenc Kereszteny vallalkozoi konferencia 2023 Pal Ferenc

Aktuális

Május 29-én gyűlnek össze a keresztény vállalkozók Budapesten: már a hatodik Országos Keresztény Vállalkozói Konferenciát tartják. Az esemény sajátos módon kapcsolja össze az üzletet...

videoframe 2389413 Mediumfinal videoframe 2389413 Mediumfinal

Egyház

Egy, május 14-én, kedden délután élőben közvetített panelbeszélgetésen három katolikus püspök az egyházon belüli erősödő ideológiai polarizálódásra figyelmeztetett, és felhívta a figyelmet arra, hogy...

Kapcsolódó...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

Pünkösdhétfőn az egyház a Boldogságos Szűz Mária, az egyház Anyja liturgikus emléknapját ünnepli. A Szentlélek kiáradását követően a Szűzanya jelenlétére fókuszálunk, hiszen az ő...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Imádkozzunk Ferenc pápa szavaival eképpen: Szentlélek, Isten emlékezete, éleszd fel bennünk a kapott ajándék emlékezetét! Szabadíts meg az önzőség bénultságától, és...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Köszönd meg Istennek azt a személyes, egyedi és megismételhetetlen életet, amelyet te kaptál ajándékba. Tárd ki szíves ajtaját, hogy holnap a...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Ma egy különös olvasásra hívunk. Vedd elő Jn 21,15-19 evangéliumi részt, de ezúttal úgy, hogy Péter helyett te magad válaszolsz Jézus...