Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Kategória nélkül

Mit mondana Márton Áron a Gyulafehérvári Főegyházmegye szinódusi jelentéséről?

Marton Aron aldast ad
Sofőrjének egy felvétele az idős Márton Áronról. Sztojka Ferenc fotóhagyatéka a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményében található • Fotó: Sztojka Ferenc hagyatéka

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Szinodalitásról szóló szinódusi jelentését osztottuk meg Olvasóinkkal, amely itt érhető el. A tartalmas és tanulságos jelentéssel kapcsolatosan Virt László szociológus, Márton Áron kutató osztotta meg gondolatait, amelyet az alábbiakban közlünk.

Néhány kiragadott részlet a Gyulafehérvári Főegyházmegye tartalmas szinódusi összegzéséből:

1. Csik, Udvarhely, Háromszék – lényegében a Székelyföld – nem válaszolt. Ebből az tűnik ki, hogy az erdélyi katolikus megújulás nem a Székelyföldről, hanem az erdélyi szórványból várható. Bizonyos értelemben ez nem meglepő, régi észrevételelem, hogy a székelyek elégnek tartják önmagukat önmaguknak.

2. Ezt olvashatjuk: “A hívek és a papok (egyaránt! – teszem hozzá én) jó része úgy gondolja, hogy az Egyház a papok dolga, a hívek ne szóljanak bele.” MÁRTON ÁRON AZONBAN NEM ÍGY GONDOLTA!

“Az életküzdelem első vonalában a hívek állnak, s a pap hivatása, hogy számukra a szükséges lelki és erkölcsi erőt közvetítse.” (Beszéd, 1972. március 18.)

Márton Áron itt megfogalmazta a két életállapot közötti különbséget és összetartozást is, ami MELLÉRENDELT VISZONY. Továbbá ezt is mondta Márton Áron:

“a hívekkel együtt alkotjuk Isten népét.” (Beszéd 1974. október 31-én)

Továbbá ezt is mondta Márton Áron:

“A zsinat, a Szentlélek ösztönzésére, ezért kereste annyi gonddal, hogy a katolikus papság fogalmát a történelem folyamán HOZZÁTAPADT IDEGEN ELEMEKTŐL megtisztítsa, s helyét … az evangélium szellemében határozza meg.” (Beszéd, 1970. november 1. – kiemelés tőlem; V.L.)

3. “Szinte lehetetlen volt megszólítani azokat a híveket, akik nem tartoznak valamilyen imacsoporthoz, lelkiséghez. A kisközösségek tagjai mutatkoztak a legmotiváltabbnak.”

És mivel a Székelyföldről alig jöttek válaszok, inkább a az erdélyi szórványvidékekről, ezért megint csak ki kell mondani, hogy – mivel megújulás a személyes elkötelezettséget hordozó kisközösségekből jön – az erdélyi katolicizmus megújulása a szórványból képzelhető el. A SZÉKELYFÖLD MISSZIÓS TERÜLET! (És sok székely lekezeli az erdélyi szórványvidék magyarjait és katolikusait, ezt már a 80-as években volt “szerencsém” látni.) Márton Áron mondta 1939. november 16-án a szórvány-magyarokról és szórvány-katolikusokról:

“Vannak messzi területek (Erdélyben; V.L.), ahol csak imitt-amott, nagy távolságokra, valamelyik völgyben eldugva, vagy a helység szerényebb pontján meghúzódva áll egy katolikus templomocska, amely öt, tíz, sőt több egyházközségbe szétszórt kicsiny nyáj fölött őrködik. S ezek is édestestvéreink mostohasorsban, elhagyatva, veszélyek közé kidobva. Megható, ahogy hitükhöz ragaszkodnak, a szerevezettség, közösség és tömeges együttlét megtartó ereje nélkül is kitartanak, a tömegvonzásnak (a beolvadásnak; V.L.) ellenállnak, és áldozatokat hoznak erejükön felül.”

MÁRTON ÁRON NEM SZÉKELY PÜSPÖK VOLT! MÁRTON ÁRON ERDÉLYI PÜSPÖK VOLT! NEM A VÉRSÉGET NÉZTE.

4. Az erdélyi szórványvidékekről érkezett válaszokból kiderül, hogy melyek azok a periférián élő csoportok, melyek az egyház perifériáját is jelentik: szegények, öregek, árvák, özvegyek, szenvedélybetegek, cigányok. A szórványvidéki kiszolgáltatottságban megérzik és megértik ezt! Márton Áron írta az 1946. II. körlevelében:

“Legyen különösen gondotok az apátlan-anyátlan árvákra, … Gondoskodjatok hasonlóképpen a fogságban lévők családjáról. … Akiket Isten megmentett a fogság megpróbáltatásaitól, azok HÁLÁBÓL is segítsék rossz sorsra jutott társaik családját. (És ez bármilyen sorscsapásra igaz; V.L.) Minden utca tartsa nyilván, ismerje és szervezetten segítse a maga szegényeit.”

5. Ezt is olvashatjuk a túlnyomóan az erdélyi szórványból érkezett válaszokból: “A hagyományokhoz való túlzott ragaszkodás, merevség, klerikalizmus, képmutatás…” Márton Áron írta az 1945. VIII. körlevelében:

“A kereszténység azonban nem lehet félkereszténység, hanem totális: vagy egész, vagy semmi.” ÉS MÁRTON ÁRON NEM VOLT KLERIKÁLIS: “A külső klerikalizmus, az Egyház túlzott befolyása a politikai életre visszafejlődött; s szűnőfélben van a belső klerikalizmus is, a klerikusok gyámkodása a laikusok fölött. Az Egyház ma már nem külső befolyásra, nem elismerésre és dicséretre pályázik, hanem arra, hogy papjai ÉS hívei minél mélyebben átéljék a kereszténységet.” (Beszéd 1972. március 18. – a kötőszó kiemelése tőlem; V.L.)

6. “A papoknak jó lenne kevesebbet komázni azokkal a cégvezetőkkel, akik sokszor éhbérért dolgoztatják a híveket, de adományaikkal megvásárolják a pap barátságát.”

Márton Áron 1935-ben mondta:

“A katolikus pap nem lehet liberális a szó használt értelmében. Nem öltheti magára a liberalizmus bő köpönyegét. A hit és erkölcs dolgaiban nem köntörfalazhat, nem beszélhet a világ szája íze szerint.”

Majd pedig 1956-ban ezt mondta:

“Az Úr Jézus Krisztus azt akarja, hogy ti csupasz kézzel, bot nélkül, egy szál ruhában menjetek az ellenséggel szembe.”

Szintén 1956-ban mondta Márton Áron: “nem kereshetitek az emberek tetszését.”

KÖSZÖNET A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYÉNEK A PÉLDAADÓ NYÍLTSÁGÁÉRT!

Virt László
szociológus, szociális munkás, katolikus hittanár

Klikkelj a hozzászóláshoz

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

Vasarnapi rahangolo 2023. B ev Evkozi 12 vasarnap.00 00 37 23.Still013

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 12. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Egy ferfi egy no Hazassagvedelmi utmutato katolikusoknak Egy ferfi egy no Hazassagvedelmi utmutato katolikusoknak

Család

A házasság és az abból születő család az emberiség óriási kincse. A család az ember boldogságának egyik legfőbb forrása, a gyermekek felnevelésének, egészséges kibontakozásának...

CNS Vigano c Medium CNS Vigano c Medium

Aktuális

Június 20-án, csütörtökön Carlo Maria Viganò érsek bejelentette, hogy a Vatikán Hittani Dikasztériuma eljárást kezdeményezett ellene az egyházszakadás állítólagos bűne miatt. A volt amerikai...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 12. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi 11. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Évközi X. vasárnap Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

NőiTérErő podcast

Beszélgetések az élet minden területéről nőktől, nőknek. Ez a NőiTérErő podcast Till Judittal. A NőiTérErő podcastben Kölcsey-Gyurkó Sára volt a vendégünk. Sára, fotóművész, 4...