Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Hitélet

Miként válhat a földművelés Istentől kapott hivatássá?

dan meyers 0AgtPoAARtE unsplash Medium
Fotó: unsplash.com

Szent XXIII. János pápa szerint a gazdálkodás olyan nemes feladat, amely révén a családok közelebb kerülnek Istenhez és a természethez.

Minél fejlettebb technológiákat alkalmazunk, annál távolabb kerülünk a természettől, onnan, ahonnan a mindennapi kenyerünk az asztalunkra kerül. Ugyanakkor egyre többen költöznek vidékről a városokba, ezért a városok folyamatosan terjeszkedése is új problémák elé állítja társadalmunkat.

A helyzet fokozódó súlyosságára mutatott rá Szent VI. Pál Octogesima Adveniens kezdetű apostoli levelében, melyben a megnövekedett urbanizáció problémáiról ír. (Az Octogesima adveniens-t /lat. ‘Elérkezvén a nyolcvanadik’/ a Rerum novarum megjelenésének 80. évfordulója alkalmából adta ki VI. Pál pápa. A szerk.)

„A mezőgazdaságra alapozott kultúra napjainkban, évszázadok hosszú sora után, hanyatlóban van. Elegendő figyelmet fordítunk-e vajon a mezőgazdasági dolgozók életkörülményeinek helyes rendezésére és javítására, hiszen éppen az ő szűkös, sőt nem ritkán nyomorúságos gazdasági helyzetük az oka annak, hogy elvándorolnak a városok perifériájára, ebbe a szomorú csődületbe, ahol aztán sem munkaalkalmat, sem lakást nem találnak? (…) Vajon nem valóságos kihívás-e az emberi bölcsesség, szervezőképesség, a tervező emberi elme számára az az életmód, amely a túlnépesedett városokat jellemzi és velejárója az ipari termelésre alapozott, egyre terjedő városi civilizációnak?”

Sőt, az urbanizáció növekedése a családi gazdaságok felbomlásához, ugyanakkor mezőgazdasági ipari központok előretöréséhez vezetett, ami tovább befolyásolta a teremtett világ gondozását. Ferenc pápa is nehezményezi a Laudato si’ kezdetű enciklikájában a gazdálkodásnak ezt az iparosodott megközelítését:

„… sok madár és rovar, mely elpusztul a technika által kifejlesztett növényvédő szerektől, hasznos magának a mezőgazdaságnak is, eltűnésüket pedig másik technikai beavatkozással kell helyettesíteni, amely feltehetőleg újabb káros hatásokkal jár. … Úgy tűnik, mintha azon lennénk, hogy egy pótolhatatlan és helyrehozhatatlan szépséget egy másik, általunk készített szépséggel helyettesítsünk.”

A gazdálkodás, mint hivatás

A most felbukkant problémák hosszú évtizedek során alakultak ki. Szent XXIII. János már a 20. század közepén felfigyelt a jelenségre, melyről így ír Mater et Magistra kezdetű enciklikájában:

„A mezőgazdaságról szólva először arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy – bár mi nem látjuk úgy, mintha a parasztság száma annyira vészesen leapadt volna, mégis – kétségkívül nagy a falut elhagyó földművesek száma, akik sűrűbben lakott településekre, vagy egyenest a városba költöznek.”

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
1 adofelajanlas banner v2

Ezt sajátos problémának látta, mely szerinte kiegyensúlyozatlan gazdasághoz vezet. Túlságosan sok befektetés valósult meg az iparba, és nem elegendő a mezőgazdaságba.

Továbbá magát a gazdálkodási tevékenységet a keresztény kultúra lényegi részének tartotta, különösen a családi gazdaságok tekintetében.

Aki azonban az ember és a család méltóságát a természetes észjárás, vagy méginkább a keresztény tanítás alapján szemléli, az minden mezőgazdasági vállalkozást az ideális emberi közösség mintájára alkotott társas viszonynak fog fel, amelyben úgy az egyes tagok kapcsolatai, mint a vállalkozás egészének irányítása az igazság törvényeihez és a keresztény tanítás elveihez igazodik.

Ideálisnak kell tekintenünk mindenekelőtt azt a fajta gazdaságot, amelyet a család birtokol és művel. A fennálló körülmények között mindent meg kell tenni az ilyen jellegű mezőgazdasági vállalkozások hatékony ösztönzése érdekében.

Szent XXIII. János azt is megjegyzi, hogy a földművelést, és különösen a családi gazdaságokat hivatásnak, elhívásnak kell tekintenünk.

A családi gazdaságokban végzett munkában az ember személyisége minden ösztönzést megtalál az önkifejezésre, önfejlesztésre és spirituális növekedésre. Ez egy olyan munka tehát, amelyre hivatásként, Istentől kapott küldetésként kell tekintenünk, olyanra, amely válasz Isten hívására, hogy megvalósítsa a történelemben Isten gondviselő, üdvözítő tervét. Végül pedig mindenképpen nemes feladatnak kell tartanunk, amelyet azzal a céllal kell végezni, hogy önmagunkat és másokat a kultúra magasabb fokára emeljük. 

Bár nem mindenki lehet gazdálkodó, és nem is kell, hogy az legyen, ne feledkezzünk meg soha arról, hogy a gazdálkodás egy igen nemes hivatás, mely tartalmas, kiteljesedett életet nyújt.

Lehet, hogy nem könnyű, de a földművelés, mint gazdálkodói tevékenység bőséges termést hozhat, ha arra úgy tekintünk, mint az egyetemes isteni terv részére.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
1 adofelajanlas banner v2

Fordította: Kántorné Polonyi Anna
Forrás: Aleteia

1 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. április 11. at 17:51

  INRI,
  nem kell mindenhez értenie a papnak se meg pápának se. Nem kell mindenbe beleszólia sem. Föleg a teremelö módokról jobb ha nem beszél. Tulajdonviszonyokról, meg kizsákmányolásról…nem baj ha ezekhez nem ért, de ne legyen ezekbe über-okos se.

  A mezögazdasági termelés a nemzeti össztermék 60-80%-át tette ki a feudálizmusban=földtulajdonalapú királyságokban 1640-ig…ahol az egyház a király hatalmát Isteni eredtünek segítette értelmezni (ott volt a legynagyobb kizsákmányolás)??!! Az ipari forradalom után (polgári forradlamak 1640-tól) a mezögazdsaág már csak 40%-os hányadot adott az össztermelésben az iparral szemben. Az 1980-as evektöl pedig az automatilzálás miatt a szolgáltatások tették ki a társadalom húzó-pénztermelö motorját = a munka nagy részét. Na ezeket nem is kellene ragozni…

  A pápa és az egyháziak dolga azonbban nem is ez…Hanem a kismamák pasztorációja, a családbarát hittanok és misék, a tízparancsaolat boldogító érzésének megtanítása…Szentmise ünnepek Ahogyan Butsy és Lupusz atya teszik azt Dunaszigeten es Levélen. A közösségek kiépítése, fenntartßasa és gonodzása a szentmisék ünneplésének magasratartása által….Családlátogatasok, lelkigyakorlatok, közöségi programok a piciknek 0-12 év között és 12-24 között méginkább…A plebániák együttmüködese párkeresö kapcsoalatokat segítö házaságra felkészítés programjainak kidolgozása és kivitelezése…
  Másvallások akceptálása mellett a katolikus kereszténység eljuttatása mindenkihez, jo peldák által…Ima-Mise-Házasság-Gyerek-Szorgalmas munkára nevelés. Az iskolázás és munkahelyi elhelyezkedések segítése, betanácsolása….

  Nagyon jó a mezögazdsaági konyhakert megbecsülése és nevelési módszere a gyerekeknek is…Mára azonban a dolgozók 3%-a termeli meg minden országban a szükséges és elegendö mezögazdasági termékeket, tehát ez keveseket érint hivatásszerüen, inkább csak a szabadidö hasznos értelmes eltöltése a konyhakert……

  Gyerek és ifjúsági meg családpasztoráció, kántorok kinevelése és megbecsülése, baba-mama hittanok, tipegö misék külön párkapcsolati misék az elsödlegesek ahová völegény maenyasszony vagy társkeresök is járnak….

  Egy afrikai atya “világegyház” címszóval tam-tam-okat szerzett be a miséire nemrégiben. Pár hónap múlva 15-20 fös 30-40-éves “vénkisasszonyok” miséivé vált a vil´ágegyház mise ugyanott…minden hölgy az atyával akart tam-tam-ot tanulni…Utánajött a falujából egy osztálytársnöje és hazavitte az atyát…

  Isten teve a család békéje és összhangja által lesz könyebben kivitelezhetööö…

  A nyugati nagyvárosokban pedig a szociális védöhálót a szocialsta pártok húzzák ki a nincstelenek számára ezért választják meg ök maguknak a szocialistákat a nagyvárosokban…A kereszténydemokrácia egyházi segedelemmel jó lenne, ha ezekre a városikara is felfigyelne nyugaton…Az abortuszt pedig végre le kellenen állítani….

  Kollegám deniz Hassan mondotta egyszer: a moszlim vallas tiltja az abortuszt azért ott ez nincs…a mienk a keresztéség is mondtam neki, de ez itt nem sokakat érdekel…

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

cikk story 2024 05 21 1 Medium

Kultúra

Miközben Párizs ad otthont, száz évvel az 1924-es játékok után, a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékoknak, hogyne tisztelegnénk az (újkori) olimpiák alapítása mögött álló francia...

Kereszteny vallalkozoi konferencia 2023 Pal Ferenc Kereszteny vallalkozoi konferencia 2023 Pal Ferenc

Aktuális

Május 29-én gyűlnek össze a keresztény vállalkozók Budapesten: már a hatodik Országos Keresztény Vállalkozói Konferenciát tartják. Az esemény sajátos módon kapcsolja össze az üzletet...

videoframe 2389413 Mediumfinal videoframe 2389413 Mediumfinal

Egyház

Egy, május 14-én, kedden délután élőben közvetített panelbeszélgetésen három katolikus püspök az egyházon belüli erősödő ideológiai polarizálódásra figyelmeztetett, és felhívta a figyelmet arra, hogy...

Kapcsolódó...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

Pünkösdhétfőn az egyház a Boldogságos Szűz Mária, az egyház Anyja liturgikus emléknapját ünnepli. A Szentlélek kiáradását követően a Szűzanya jelenlétére fókuszálunk, hiszen az ő...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Imádkozzunk Ferenc pápa szavaival eképpen: Szentlélek, Isten emlékezete, éleszd fel bennünk a kapott ajándék emlékezetét! Szabadíts meg az önzőség bénultságától, és...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Köszönd meg Istennek azt a személyes, egyedi és megismételhetetlen életet, amelyet te kaptál ajándékba. Tárd ki szíves ajtaját, hogy holnap a...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Ma egy különös olvasásra hívunk. Vedd elő Jn 21,15-19 evangéliumi részt, de ezúttal úgy, hogy Péter helyett te magad válaszolsz Jézus...