Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Ferenc pápa

Ferenc pápa homíliája a vigília-szentmisén: Az Úr elhengeríti szívünk sírjainak köveit

419491197 925176682949774 3671369842469865291 n Medium
Fotó: Vatican Media

Nagyszombat húsvéti vigília szertartását este fél nyolc órakor tartották a Szent Péter bazilikában, melyet Ferenc pápa vezetett. A tűzszentelés után hirdették meg az Exultet húsvéti öröménekét, majd az igeliturgiát követően a Szentatya mondta el húsvéti homíliáját. Ebben a kenetvivő asszonyok döbbenetéről elmélkedett, akik a követ elhengerítve találták: Az Úr, a lehetetlenségek Istene az, aki mindörökre elhengerítette a követ, és elkezdte kinyitni a mi sírjainkat, hogy reménységünk meg ne fogyatkozzék. Fordítsuk feléje tehát a tekintetünket!

Az asszonyok a hajnal első fényeinél a sírhoz mennek, de magukban még őrzik az éjszaka sötétjét – kezdte beszédét a pápa. Bár úton vannak, még mindig egyhelyben állnak, mert szívük a kereszt tövében maradt. Nagypéntek könnyeitől elhomályosítva, megbénítja őket a fájdalom, bezárkóznak abba az érzésbe, hogy most már mindennek vége van, zárókövet helyeztek Jézus történetére. Maga a kő áll ugyanis gondolataik középpontjában, mert ezt kérdezik maguktól: „Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejáratától?” (Mk 16,3). A helyszínre érkezve azonban Húsvét meglepő ereje döbbenti meg őket: „Feltekintve – szól a szöveg – észrevették, hogy a követ már elhengerítették, jóllehet igen nagy volt” (Mk 16,4). Álljunk meg ennél a két pillanatnál, amely a húsvét soha nem látott öröméhez vezet: először az asszonyok aggódva kérdezik maguktól, vajon ki hengeríti el a követ, majd felnézve látják, hogy már el is hengerítették.

Mindenekelőtt az a kérdés gyötri a fájdalomtól megtört szívüket, hogy ki fogja elhengeríteni a követ a sírról? Az a kő ugyanis Jézus történetének végét jelentette, akit halála éjszakáján temettek el. Őt, a világba jött Életet megölték. Ő, aki az Atya irgalmas szeretetét föltárta, nem kapott irgalmat. Őt, aki megszabadította a bűnösöket az ítélet terhétől, kereszthalálra ítélték. A Béke Fejedelme, aki egy házasságtörőt megszabadította a megkövezéstől, nagy kő mögött fekszik eltemetve. Az a szikla, mint legyőzhetetlen akadály, jelképe volt annak, amit az asszonyok a szívükben hordoztak, reményük végállomása: minden beleütközött abba a kőbe egy tragikus fájdalom sötét titkával, mely megakadályozta álmaik megvalósulását.

Mindez velünk is megtörténhet – szögezte el a pápa. Néha úgy érezzük, hogy egy nehéz sírkő torlaszolja el szívünk bejáratát, ami megfojtja az életet, kioltja a bizalmat és bebörtönöz minket a félelmek és a keserűség sírjába, elzárva az örömhöz és reményhez vezető utat. A „halál sziklatömbjei” ezek, amikkel útközben találkozunk mindazokban az élményekben és helyzetekben, amelyek elveszik lelkesedésünket és erőnket a továbblépéshez, szenvedéseinkben, szeretteink halálában, amelyek űrt hagynak bennünk, kudarcainkban és félelmeinkben, amelyek megakadályoznak bennünket abban, hogy megtegyük azokat a jó dolgokat, amelyeket szívünkben hordunk. Mindazokban a zárlatokban, amelyek lefékezik nagylelkűségünk lendületét és nem engednek megnyílni a szeretetnek, az önzés és a közöny gumifalai között, amelyek elutasítják az igazságosabb és emberi méretű városok és társadalmak építése iránti elkötelezettségünket és amelyek a gyűlölet kegyetlensége és a háború hevessége miatt megtörik a béke utáni vágyakozásunkat. Amikor átéljük ezeket a csalódásokat, az az érzésünk, hogy sok álmunk szertefoszlik és mi is megkérdezzük: Ki hengeríti el a követ a sírtól?

419044809 925177039616405 2460072490749654571 n Small
Fotó: Vatican Media

Mégis ezek az asszonyok, bár még sötétség van a szívükben, valami rendkívüliről tanúskodnak: feltekintve meglátják, hogy azt a nagy követ már elhengerítették. Íme, ez Krisztus húsvétja, itt van Isten ereje: az élet győzelme a halál felett, a világosság győzelme a sötétség felett, a remény újjászületése a kudarc romjai között. Az Úr, a lehetetlenségek Istene az, aki mindörökre elhengerítette a követ, és elkezdte kinyitni a sírjainkat, hogy a reménység meg ne fogyatkozzék. Fordítsuk feléje tehát a tekintetünket! – kérte nyomatékkal a Szentatya.

Emeljük fel Jézusra a tekintetünket: Ő, miután felvette emberi mivoltunkat, leszállt a halál mélységébe, és isteni életének erejével áthaladt azokon, a világosság végtelen távlatát tárta fel nekünk. Az Atya által feltámasztott testünkben a Szentlélek erejével új lapot nyitott az emberi nem számára. Attól kezdve, ha engedjük, hogy Jézus kézen fogjon minket, semmiféle kudarc és fájdalom sem nem mondhatja ki az utolsó szót életünk értelméről és sorsáról. Attól kezdve nincs vereség, szenvedés vagy halál, ami utunkat állja az élet teljessége felé. Ettől kezdve „mi keresztények azt mondjuk – idézett a pápa Karl Rahnertől –, hogy ennek a történelemnek értelme van, mely mindent magába foglal, amelyet már nem szennyez be az abszurditás és a homály, olyan értelme, amit Istennek hívunk, hiszen a sírja üres, és ő, aki halott volt, élőnek bizonyult”.

Testvéreim, Jézus a mi húsvétunk, aki a sötétségből a világosságba vezet minket, aki örökre hozzánk van kötve, és megment minket a bűn és a halál mélységéből, és aki a megbocsátás és az örök élet fényes hevületébe vonz. Emeljük rá tekintetünket, fogadjuk be életünkbe Jézust, az élet Istenét, újítsuk meg neki ma az „igenünket” és így egyetlen sziklatömb sem tudja megfojtani szívünket, semmiféle kőtömb sem fojthatja el életörömünket, sem kudarc nem sodorhat bennünket többé kétségbeesésbe. Emeljük rá tekintetünket, és kérjük Őt, hogy feltámadásának ereje hengerítse el a lelkünkre nehezedő sziklákat. Emeljük tekintetünket Rá, a Feltámadottra, és járjunk abban a bizonyosságban, hogy várakozásaink és halálunk sötét hátterében már ott van az örök élet, amelyet elhozott nekünk.

Ujjongjon hát a szívünk ezen a szent éjszakán! – kérte a pápa. Együtt énekeljük Jézus feltámadását: Énekeljétek, távoli vidékek, folyók és síkságok, pusztaságok és hegyek… énekeljétek az élet Urát, aki ezer napnál is fényesebben kel fel a sírból. A gonosztól megtört és az igazságtalanságtól sújtott népek, hontalan népek, népek mártírjai, ma este távolítsák el a kétségbeesés dalnokait! A fájdalmak férfia nincs már börtönben, rést ütött a falon, hozzátok siet. Harsanjon váratlan kiáltás a sötétben: Él, feltámadt! És ti, testvérek, kicsik és nagyok… ti az élet küzdelmében, ti, akik méltatlannak érzitek magatokat a dalolásra, engedjétek, hogy új láng járja át szíveteket, új frissesség járja át hangotokat. Ez az Úr húsvétja, az élők ünnepe” – zárta homíliáját Ferenc pápa a Nagyszombat esti vigília szertartáson.

Forrás: Vatican News

1 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. március 31. at 21:27

  INRI,
  habemus Papam. Óriási húsvéti titkot mondott egyszer Erdödy Imre atya a sajóvámosi plebános édesanyámnak.

  Ismerjük, a történetet. A kereszten függö büntelen Jézust a rómaiak lándzsával szívenszrúrták a klerus parancsára, mert aki a zsidóknál Isten fiának tartja magát az káromló és a büntetése a halál…Lásd János evangeliuma 19. fejezet, 30-as verstöl: Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.
  Megnyitják Jézus oldalát.
  31Az előkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a keresztrefeszítettek lábszárát és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek, az a szombat ugyanis nagy ünnep volt (sietni kellett a temetéssel). 32El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek és még éltek, nehogy örizetlen elszökhessenek. 33Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem 34az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle. 35Aki látta, az tett róla tanúságot és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. —Tehát Jézus meghalt.
  Ezután eltemették.
  Lásd Máté evangeluma 27. fejezet, 57Amikor már estére járt az idő, jött egy József nevű jómódú arimateai ember, aki maga is Jézus tanítványa volt. 58Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki neki. 59József levette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, 60s sziklába vájt új sírboltjába helyezte. A sír bejáratához nagy követ hengerített, és elment. 61Mária Magdolna és a másik Mária ott maradtak, leültek a sírral szemben. 62Másnap, a készület napjának elmúltával a főpapok és az írástudók egybegyűltek Pilátusnál és 63figyelmeztették: „Uram, emlékszünk rá, hogy az a csaló még életében azt állította: Harmadnapra feltámadok. 64Rendeld hát el, hogy harmadnapig őrizzék a sírt, nehogy odamenjenek tanítványai és ellopják, aztán híreszteljék a nép között: Feltámadt a halálból. Ez utóbbi csalás rosszabb lenne az előbbinél.” 65„Legyen őrségetek – válaszolta Pilátus –, menjetek, őrizzétek, ahogy csak tudjátok!” 66Erre elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírhoz.” tehát azért kellet az örség 3 napig, hogy tanítványai el ne lopják KIVÜLRÖL a holttestet (és azt kutyákkal feletessék-ez mai napig szóbeszéd tárgya) és azt hirdessék, majdan, hogy feltámadt Jézus.

  Az római fegyveresek ezért lettek KIVÜLRÖL oda örségbe állátva! Azonban másnap hajnal elött BELÜLRÖL a feltámadott Jézus kijött a sírbarlangból. Az örök szertefutottak- féltek hogy halál lesz a büntetésük, mivel a holttest nincs benn és a kö sem zárja már a sírt!

  Lásd Má´te evangeliuma 28. fejezet, 11 verstöl: néhány őr bement a városba, és jelentette a klérus főpapoknak a történteket. 12Ezek a vénekkel egyetemben tanácsot tartottak. Azt határozták, hogy adnak egy csomó pénzt a katonáknak, 13és meghagyták nekik: „Mondjátok, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai és ellopták a tetemet. 14Ha tudomást szerez róla a helytartó, majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket.” 15Azok elfogadták a pénzt, és úgy jártak el, ahogy meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig elterjedt a zsidók közt.”

  KIVÜLRÖL az ember tervezett ezt-azt…BELÜLRÖL pedig az Isten végzett ezt-azt…
  Innen a hires magyar mondás: „Ember tervez Isten végez”…Azonban az a Jó ha ez a kettö egyirányba hat.

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

PROCULA Le Reve de la femme de Pilate 1 Medium

Kultúra

Csak egy evangélium, Máté evangéliuma említi, az is nagyon röviden, de kétségkívül nem véletlenül (Mt 27, 19). Ki volt Claudia Procula, Pilátus felesége, ez...

00098adb 0dca 4ed6 9c5c 0339d33cb228 Medium 00098adb 0dca 4ed6 9c5c 0339d33cb228 Medium

Vatikán

Gänswein érsek litvániai nunciusként a szomszédos Észtországért és Lettországért is felelős lenne. Litvániai nuncius lesz Georg Gänswein érsek, aki több nyelven beszél és hosszú...

420726283 933984185402357 5528649356624936698 n Medium 420726283 933984185402357 5528649356624936698 n Medium

Ferenc pápa

Ferenc pápa apostoli útjára Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapúrba 2024. szeptember 2-13. között kerül sor. A Szentszék Sajtóterme pénteken bejelentette, hogy Ferenc pápa...

Kapcsolódó...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Húsvét 3. vasárnapja Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes tartalmakért, kérünk, támogasd a...

Vasárnapi ráhangoló

Vasárnapi ráhangoló – 2024. B év, Húsvét 2. vasárnapja, az isteni irgalmasság vasárnapja Készült olvasóink és a sorozat lelki kísérőinek támogatása révén. Hasonló értékes...

Nagyböjti ráhangoló (2024)

A feltámadt Krisztus világossága ragyogja be életünket! Áldott húsvétot kívánunk! Nagyböjti ráhangoló videósorozatot a Zarándok.ma támogatóinak segítségével készítjük. Köszönjük az eddig küldött adományokat!Ide kattintva...

Zarándok podcast

Csiszér László dicsőítésvezető, dalszerző és zenész. 30 éve evangelizál a keresztény könnyűzene segítségével, meghatározó alakja a modern hazai keresztény dicsőítő életnek. A magyar katolikus...