Kövess minket itt is...

Az Istent keresőknek minden a javukra válik :)

Életmód

6 gondolat az anyának, aki elutazott, hogy megölje magzatát

liv bruce M0oVPGsWk1E unsplash Medium
Fotó: unsplash.com

Életpárti emberként tudjuk, hogy több megoldás is létezik nem tervezett terhesség esetén – olyan, amely nemcsak megőrzi az ártatlan baba életét, de az édesanya élethelyzetében is segítséget nyújt.

A The Guardian egyik nemrégiben megjelent cikke ezzel a sorral indult: “Mire Chasity Dunans tudomást szerzett terhességéről, már el is vesztette a jogot, hogy véget vessen neki.”

Ebből a rövid mondatból az olvasók megértik, mire is akar kilyukadni a The Guardian ezzel a történettel. Olyan “jogot” feltételez, ami valójában nem is az, hiszen egy ártatlan, meg nem született magzat életének megszakítása ma sem jog, és soha nem is volt az. Bár egyes államok engedélyezik ezt a gyilkosságot, ennek a törvénynek a végeredményét mégsem tekinthetjük jognak, hiszen ebben az értelemben a jog “olyan hatalom vagy kiváltság, amelyre valaki jogosan jogosult”. A definíció teljes megértéséhez meg kell néznünk, mi „jogos” vagy „igazságos” – ennek a meghatározása pedig ez lehet: “az erkölcsileg helyes vagy jó dolgokkal összhangban cselekedni vagy lenni”.

Így egy ártatlan emberi lény életének kioltása – függetlenül attól, hogy milyen fejlődési szakaszban van – mindig súlyos rossz, és soha nem tekinthető erkölcsileg jónak vagy jognak.

Az ehhez hasonló cikkek azonban a szívünkre akarnak hatni a szülőpár anyagi nehézségeinek ecsetelésével, hogy így igazolják a baba megölését. Ahelyett, hogy olyan módszereket gondolnának ki, amelyekkel az anyán és a babán is segíthetnének, azt a hazugságot mantrázzák, hogy az egyetlen – és legjobb – megoldás az abortusz.

A cikk végig Dunans anyagi gondjairól szól és arról, hogy milyen “nehézségekkel” kellett szembenéznie azért, mert ő Georgiában él, és csak akkor tudta meg, hogy várandós, amikor már abban az államban nem lehetett legálisan megszakítani a terhességet. Ezért ő és a barátja Virginiába utaztak abortuszra.

A virginiai abortuszklinikán azon a napon, amikor ő ott járt, olyan sok nő várakozott a babája megölésére, hogy a személyzetnek sokáig bent kellett maradnia. Képzeljék el a vérengzést abban az épületben, ahol számtalan csecsemő testét tépték szét, családokat tettek tönkre, miközben az abortuszklinika egyre gazdagabb lett.

Elszomorító volt a cikk. Életpárti emberként tudjuk, hogy van jó megoldás a nem tervezett terhességre – olyan, amely megóvja az ártatlan baba életét, és amely az édesanyja életének jobbítására törekszik.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
1 adofelajanlas banner v2

És életpártiként az évek során szerzett tapasztalatainkat és tudásunkat az anyák és a babák megsegítésére szeretnénk felhasználni. Nemcsak nevelni szeretnénk, hanem felvértezni az anyákat az életük jobbításához szükséges eszközökkel.

Nem tudjuk megváltoztatni azt, ami Chasity Dunans-szal és a babájával történt, de dolgozhatunk – és dolgoznunk is kell – azon, hogy megmentsük mások életét. Ha beszélhettem volna vele az abortusz előtt, ezt mondtam volna neki:

1. Az életpárti emberek hallják és megértik a félelmeidet

Gyakran előfordul, hogy valaki egy válságterhesség közepén csapdában érzi magát. Mivel a világ azt harsogja, hogy az abortusz egy könnyű megoldás, az emberi természetből fakad, hogy ezt el is akarja hinni. A terhestanácsadást a meghallgatás és a megértés fémjelzi. Csak így találhatunk olyan működőképes megoldásokat, amelyek tiszteletben tartják az anyát és a babát is.

2. A magzat attól kezdve emberi lény, hogy a spermium megtermékenyíti a petesejtet

Ezt a tényt az embriológia tudománya tanítja, bár a világ úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja. Dunans a babáját úgy emlegette, hogy “ez”, noha már a baba nemét is tudni lehetett. Kisfia vagy kislánya napról napra ugrásszerűen növekedett. Dunans abortuszának idején a 14 hetes baba körülbelül négy hüvelyk hosszú volt a fejtetőtől a faráig, rendszeresen mozgatta a karjait és a lábait, és már a haja és a szemöldöke is fejlődött.

3. Nagyon sok segítség áll rendelkezésre

Terhességgondozó központok, nonprofit szervezetek, mint a Let Them Live, a Katolikus Karitász, a helyi egyházak és még sok más ember dolgozik ezen a területen, akik valóban törődnek mind az anyával, mind a babával. Anyagi, érzelmi, sőt oktatási támogatást is nyújtanak, hogy az anya ne érezze magát egyedül a döntésével, hogy felnevelje a gyermekét, és meglegyenek ehhez a megfelelő eszközei.

4. Az örökbeadás egy szeretetteljes lehetőség

Ezrével vannak az olyan családok, ahol nem fogan saját gyermek, és szívesen fogadnák be valaki másét. Az anya választhatja a nyílt örökbefogadást, ahol valamilyen formában fenntartja a kapcsolatot a gyermekkel, vagy választhatja a zárt örökbefogadást, ahol nem tartja vele a kapcsolatot. Egy gyermeknek esélyt adni arra, hogy családban éljen és nőjön fel, önzetlen cselekedet, amely megerősíti az élethez való jogát és méltóságát.

5. A magzatnak joga van az élethez

Dunans kijelentette: “Meg kell legyen ez a választásod, hogy eldöntsd, hogyan alakuljon az életed, különösen, ha nem tudsz megbirkózni egy gyermek érkezésével”. Ezen azt értette, hogy az anyának kell legyen választási lehetősége, nem pedig a gyermeknek. Túlságosan is gyakori, hogy az emberek nem gondolnak a meg nem született gyermek jogaira, mert ő nem tud magáért kiállni. Akár azt a gyakran hallott érvet vesszük, hogy “el a kezekkel a testünktől”, akár azt, hogy “az én testem, az én döntésem”, ez a mentalitás emberi lények egy egész sorát utasítja el, és azt mondja a világnak, hogy nincs értékük. Ennél távolabb nem is állhatnánk az igazságtól.

6. Sok anya érez lelki fájdalmat az abortusz után

A Rachel’s Vineyard (Magyarországon: www.rachelszoloskertje.hu) munkatársai megértik a szomorúságot, amelyet az anyák éreznek a gyermekük abortusza után. Ez a gyötrelem jelentkezhet egy héttel az abortusz után, 30 évvel az abortusz után, vagy bármikor a kettő között. Az elvonulás lehetőségét és lelki tanácsadást kínálnak, hogy segítsenek az abortusz után lévő anyáknak és apáknak a gyógyulásban.

Hirdetés. Görgess tovább a cikk olvasásához.
1 adofelajanlas banner v2

Az irónia szomorú fordulata, hogy amikor a The Guardian cikke bemutatta a virginiai abortuszklinika irodája körüli feliratokat, egy stencilezett idézetre utalt, amely az egyik falra volt rögzítve és így szólt: “Ha nem érzel felháborodást, akkor nem figyelsz eléggé.”

Ezzel valóban egyetértek, de nem azért, amit az idézettel eredetileg mondani akartak. Minden abortusz során egy csecsemő elveszíti az életét. Erőszakosan. Ha azt mondjuk, hogy az abortusz az igazság világméretű megcsúfolása, az nem túlzás. Ezért küzdünk nap mint nap az oktatásért, a segítségnyújtásért és egy olyan kultúra megteremtéséért, ahol minden emberi lényt megbecsülnek és védenek.

Az abortusz nem jog, hanem gyilkosság.

Úgy gondolom, hogy módosítanunk kellene ezt az idézetet, és helyette azt kellene mondanunk: Ha nem háborít fel az abortusz, akkor nem figyelsz eléggé.

Fordította: Marek Éva
Forrás: The Catholic World Report

2 hozzászólás

1 hozzászólás

 1. Avatar photo

  Josefayerbrider

  2024. április 8. at 08:08

  INRI,
  Erdödy Imre atya a sajóv´maosi plebános az életet mindíg annak ösökára vezette vissza. Az Ösokra=Jóteremtöre visszavezeteve az emberi élet tisztelete szeterete minden ember szív´be van írva. A fáraó egyszer kiadta az egyiptomi bábaknak a parancsot, hogy a zsidó újszülött fiúkat öljék meg (mert félt, hogy a nagy néppé vált zsidóság -akit ö szolganak akart megtartani- fiú harcosai felkelést szítanak a fáraó hatalma ellen). Ök ravaszan kitertek ez elöl: “Mert félték az Istent”-pedig másvallást vallottak. Lásd Kivonulás könyve, elsö fejezet, 15-ös verstöl: Egyiptom királya ezt a parancsot adta a héberek bábáinak, akik közül az egyiket Sifrának, a másikat Puának hívták: 16„Amikor a héber asszonyok mellett segédkeztek, figyeljetek jól a két nemre: ha fiú, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben.” 17A bábák azonban félték az Istent. Nem engedelmeskedtek az egyiptomi király parancsának és életben hagyták a fiúkat, mert félték az Istent. 18Ezért Egyiptom királya felelősségre vonta őket: „Miért jártatok így el, és miért kíméltétek meg a fiúkat?” 19Ezt felelték a fáraónak: „A héberek asszonyai nem hasonlítanak az egyiptomiakhoz, azok életerősek, mielőtt a bába megérkezik, már megszülnek.” 20Isten ezért megáldotta a bábákat. A nép pedig nagyon elszaporodott és megerősödött. 21Isten a bábák jámborsága révén biztosított utódokat neki. 22Akkor a fáraó ezt a parancsot adta minden alattvalójának: „Minden fiút, aki a hébereknél születik, vessetek a folyóba, de a lányokat hagyjátok mind életben.”

  A mai “fáraó” most is ravasz eszközökkel öli az újszülötteket (de ez a cudar ravasz gyilkos a lányokat is megöli). Méghozzá úgy, hogy még az anyáknak is elhitetei, “hogy ezzel jót akar, mivel a nök jogait védi”. Még sokszor ezért a bibliából is idéz, ahogy a Sátán Jézusnak is abból idézett amikor 3x is megkísétette: 2 Miután Jézus negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 2Móz 34,28; 1Kir 19,8 3 Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! 4 Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” 5Móz 8,3 5 Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, Dán 9,27 6 és így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: „Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” Zsolt 91,11-12 7 Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!” 5Móz 6,16 8 Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, 9 és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. 10 Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” 5Móz 6,13 11 Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.

  Az abortuszt akaró ateista, gyalaváz gyilkos tervét azonban egyetlen szóval meg lehet állítani: “Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

  Anyák ezt tanítsátok a piciknek 0-12 éves korukig a napi esti énekben-imában. Meg a tipegö – családbarát miséken vasarnap. Ahogyan az Butsy és Farkas (a piar Lupusz atya) atyák is teszik Lévélen és Dunaszigeten. Akkor gyöz az élet. A zsidók pl. nem az “ege´szségedre” kocintanak, (mert az majad a halálos ágyon senkinek sem fog sgéteni), hanem az életre=la chaim. èljen a megfogamzott élet Amen…

 2. Avatar photo

  Kókay Ágoston

  2024. április 8. at 08:24

  Az abortusz egyik “gyümölcse” az, amiről XVI. Benedek pápa beszélt: Ahol a jogrend megengedi a legvédtelenebb, legártatlanabb ember megölését, ott a jogrend előbb-utóbb megszűnik.

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hirdetés Isten szava - napi ige sorozat

Friss

cikk story 2024 05 21 1 Medium

Kultúra

Miközben Párizs ad otthont, száz évvel az 1924-es játékok után, a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékoknak, hogyne tisztelegnénk az (újkori) olimpiák alapítása mögött álló francia...

Kereszteny vallalkozoi konferencia 2023 Pal Ferenc Kereszteny vallalkozoi konferencia 2023 Pal Ferenc

Aktuális

Május 29-én gyűlnek össze a keresztény vállalkozók Budapesten: már a hatodik Országos Keresztény Vállalkozói Konferenciát tartják. Az esemény sajátos módon kapcsolja össze az üzletet...

videoframe 2389413 Mediumfinal videoframe 2389413 Mediumfinal

Egyház

Egy, május 14-én, kedden délután élőben közvetített panelbeszélgetésen három katolikus püspök az egyházon belüli erősödő ideológiai polarizálódásra figyelmeztetett, és felhívta a figyelmet arra, hogy...

Kapcsolódó...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

Pünkösdhétfőn az egyház a Boldogságos Szűz Mária, az egyház Anyja liturgikus emléknapját ünnepli. A Szentlélek kiáradását követően a Szűzanya jelenlétére fókuszálunk, hiszen az ő...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Imádkozzunk Ferenc pápa szavaival eképpen: Szentlélek, Isten emlékezete, éleszd fel bennünk a kapott ajándék emlékezetét! Szabadíts meg az önzőség bénultságától, és...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Köszönd meg Istennek azt a személyes, egyedi és megismételhetetlen életet, amelyet te kaptál ajándékba. Tárd ki szíves ajtaját, hogy holnap a...

Pünkösdi ráhangoló (2024)

A nap kihívása Ma egy különös olvasásra hívunk. Vedd elő Jn 21,15-19 evangéliumi részt, de ezúttal úgy, hogy Péter helyett te magad válaszolsz Jézus...